Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Międzynarodowe sieci klastrów
Międzynarodowe sieci klastrów

Przynależność klastrów do międzynarodowych sieci, stowarzyszeń lub innych organizacji klastrów jest jednym z ważnych elementów działań związanych z internacjonalizacją. Dzięki takiemu uczestnictwu klastry funkcjonujące w Polsce zyskują możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej, dostępu do informacji o charakterze biznesowym, dotyczących reprezentowanej branży, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, jak również nawiązania kontaktów partnerskich z klastrami lub pojedynczymi podmiotami z innych krajów, nie tylko gospodarczych, ale również w celu realizacji wspólnych projektów międzynarodowych.

Do najbardziej znanych organizacji klastrów w Europie należą:

European Cluster Observatory

European Cluster Observatory(ECO) jest ważną platformą informacyjną tematycznie związaną z klastrami oraz politykami klastrowymi w Europie. Działa od 2005 roku. Jest bazą wiedzy i informacji statystycznych o klastrach i ich koordynatorach zwanych organizacjami klastrowymi. Zawiera informacje o ponad dwóch tysiącach klastrów, zlokalizowanych w 27 krajach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Izraelu, Norwegii, Szwajcarii i Turcji.

Główni adresaci i użytkownicy zasobów ECO, to:

  • przedstawiciele urzędów centralnych, decydenci działający na poziomie europejskim, krajowym, regionalny i lokalnym;
  • członkowie koordynatorów (organizacji klastrowych) oraz klastrów;
  • naukowcy, badacze, przedsiębiorcy i inni zainteresowani tematyka klastrową.

Użytkownicy ECO mają dostęp do:

  • danych nt. klastrów (skupisk podmiotów), organizacji klastrowych – Cluster Mapping;
  • różnorodnych zasobów biblioteki ECO: wyników badań, wyników benchmarkingu, analiz związanych z klastrami i sieciami (raportów, dobrych praktyk, podręczników itp.) – Cluster Library;
  • materiałów edukacyjnych (prezentacji, filmów video) – Cluster Classroom;
  • informacji promujących nadchodzące wydarzenia klastrowe w różnych krajach (konferencje, seminaria, warsztaty) - Cluster Calendar

Celem szczegółowym działań ECO jest wsparcie dla krajów członkowskich i regionów przy tworzeniu strategii inteligentnych specjalizacji, uwzględniających strategie rozwoju klastrów. To również wsparcie przedsiębiorstw przy budowaniu przewag konkurencyjnych w nowopowstających branżach, a także wzmocnienie roli polityki klastrowej w procesie odnawiania przemysłów Europy, które jest jednym z ważnych działań strategii Europa 2020.

European Cluster Collaboration Platform (ECCP)  

European Cluster Collaboration Platform

European Cluster Collaboration Platform (ECCP) jest platformą zawierającą scentralizowane informacje o europejskich i międzynarodowych projektach i programach związanych z klastrami. Została stworzona z myślą o potrzebach koordynatorów i członków klastrów, którzy chcą wzmocnić swoją konkurencyjność poprzez stymulowanie współpracy międzynarodowej.

ECCP jest instrumentem tworzonym również przez samego użytkownika. Zawiera informacje o ponad 420 członkach Platformy oraz o podmiotach działających na rzecz rozwoju klastrów.

Portal, zawierający wiele ciekawych danych i informacji, stanowi forum komunikacji pomiędzy aktorami klastrów praktycznie wszystkich branż, a także pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami B+R, instytucjami otoczenia biznesu i innymi.

Cluster Collaboration Platformzawiera bazę ofert klastrów poszukujących partnerów do współpracy, zaproszenia do składania ofert do projektów lub przetargów, komunikaty, opisy dobrych praktyk i wiele innych cennych informacji dla klastrów.

Źródło: http://www.clustercollaboration.eu/


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości