Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/07/05 08:38:01
@Diversity - konkurs na pomysł: Jak kultura może korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych?

W ramach konkursu organizowanego przez Komisję Europejskąposzukiwane są innowacyjne pomysły w zakresie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w kulturze i sektorach kreatywnych. Wyłonione pomysły posłużą jako modele biznesowe do kształtowania przyszłości europejskich sektorów kreatywnych.

W konkursie “@Diversity - Innovative Ideas for cultural and creative sectors in Europe”wybranych zostanie 15 najbardziej oryginalnych i innowacyjnych projektów kulturalnych, które korzystają z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) do finansowania, tworzenia, udostępniania, rozpowszechniania czy też wyodrębniania wartości z zakresu kultury.

Konkurs organizowany jest w 4 kategoriach:

  • Tworzenie kultury - jeśli pomysł w innowacyjny sposób wykorzystuje technologie ICT w celu tworzenia, ponownego wytworzenia treści kultury bądź dostarczania usług kulturalnych, można ubiegać się o nagrodę Make Culture Award. Pomysł może dotyczyć tworzeniai projektowania produktów kultury, platform i aplikacji lub realizacji projektów kulturalnych, które łączą w sieć przedstawicieli kultury i sektora kreatywnego z innymi sektorami,
  • Rozpowszechnianie kultury - jeśli pomysł w innowacyjny sposób wykorzystuje technologie ICT w celu dystrybucji, promocji i udostępniania produktów i zasobów kultury, można ubiegać się o nagrodę Spread Culture Award,
  • Udostępnianie kultury - jeśli pomysł w innowacyjny sposób wykorzystuje technologie ICT w celu ułatwiania dostępu do zasobów kultury i/lub zmniejsza bariery w zakresie dostępu, można ubiegać się o nagrodę Access Culture Award. Pomysłmoże dotyczyć konkretnych grup społecznych, np. młodzieży szkolnej, osób o ograniczonej sprawności ruchowej lub innych,
  • Finansowanie kultury - jeśli pomysł w innowacyjny sposób wykorzystuje technologie ICT w celu oferowania alternatywnych mechanizmów finansowania lub środków na inwestycje w tworzenie, rozpowszechnianie lub dostęp do treści kultury, można ubiegać się o nagrodę Finance Culture Award.

Pomysł powinien odnosić się do jednego lub więcej z 5 wymienionych poniżej sektorów kultury:

  • dziedzictwo kulturowe - sektor ten obejmuje wszystkie instytucje, firmy lub sieci, które są zaangażowane w gromadzenie, badanie, eksponowanie i zachowywanie europejskiego dziedzictwa kulturowego (obejmuje m.in. galerie, biblioteki, archiwa i muzea)
  • utwory audiowizualne - sektor ten obejmuje wszystkie instytucje, firmy lub sieci, które są zaangażowane w produkcję treści rozrywkowych (obejmuje m.in. film, telewizję, gry wideo, nagrania muzyczne)
  • sztuki teatralne - sektor ten obejmuje wszystkie instytucje, firmy lub sieci, które biorą udział w spektaklach i instalacjach (obejmuje m.in. muzykę na żywo, teatr, operę, taniec, spektakle światło i dźwięk).
  • tworzeniei wystawa dzieł sztuki - sektor ten obejmuje wszystkie instytucje, firmy lub sieci, które są zaangażowane w tworzenie i promocję sztuki (obejmuje m.in. tworzenie produktów materialnych sztuki, w tym malarstwa, rzeźby, grafiki, sztuki konceptualnej i instalacje)
  • wydawnictwa - sektor ten obejmuje wszystkie instytucje, firmy lub sieci, które są zaangażowane w wydawanie pisemnych produktów kultury (obejmuje m.in. książki, czasopisma).

Nagrodą w Konkursie jest coaching, prezentacja przed inwestorem a ponadto możliwość nawiązania współpracy, reklama, reputacja i partnerstwo.

W konkursie może wziąć udział każdy Unii Europejskiej. Do konkursu mogą zgłaszać się pojedyncze osoby lub zespoły. Dodatkowo młode zespoły (osoby w wieku 18-25 lat) mogą rywalizować o nagrodę Young Culture Award!

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 19 sierpnia 2013r.

Szczegółowe informacje i zasady udziału w Konkursie znaleźć można na stronie: https://www.at-diversity.eu/

Autor:Agnieszka Katowicz 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości