Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/10/09 15:53:24
NCBR sfinansuje innowacje społeczne

na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne, system do nauki przedmiotów ścisłych oparty na rzeczywistości rozszerzonej, opracowanie katalogu bezpiecznych i dostosowanych do wieku aplikacji mobilnych dla dzieci – to niektóre z projektów, które zostaną wsparte przez Narodowe Centrum badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki pilotażowego konkursu, finansującego badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie innowacji społecznych. Na wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań społeczno-ekonomicznych, które pozytywnie wpłyną na poprawę jakości życia naszego społeczeństwa Centrum przeznaczy środki w wysokości blisko 10 mln zł.

Program INNOWACJE SPOŁECZNE to nowe spojrzenie na wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych. Bezpośredni udział organizacji pozarządowych pozwoli na wdrożenie innowacji, które będą odpowiedzią na realne problemy społeczne – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

Program INNOWACJE SPOŁECZNE to przedsięwzięcie stanowiące odpowiedź na szereg aktualnych wyzwań społeczno-ekonomicznych kraju. Projekty realizowane w ramach programu będą pomagać w rozwiązywaniu problemów dotyczących m.in. grup wykluczonych społecznie czy edukacji.

Wśród wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znalazły się m.in.: projekt dotyczący opracowania modelu ograniczenia strat i marnowania żywności, sztuka współczesna dla wszystkich, system dedykowany osobom starszym i niepełnosprawnym ruchowo, wspomagający turystykę religijną a nawet oprogramowanie w postaci ćwiczeń symulacyjnych z elementami wirtualnej rzeczywistości, wspomagających funkcje poznawcze osób starzejących się.

Do I edycji Konkursu Programu Innowacje Społeczne zgłoszono 76 wniosków, z czego do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 14. W konkursie udział wzięły konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Kolejna edycja konkursu już na przełomie roku.

Szczegółowe informacje o programie jak również lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania znajdują się na stronie: http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/innowacje-spoleczne/aktualnosci/art,2312,i-konkurs-w-ramach-programu-innowacje-spoleczne-wyniki-oceny-merytorycznej.html.

Inne artykuły na ten temat: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=A3F5819AA7A0483D9E61B2AA9AD343B7

Autor:Informacja prasowa , Współpraca: Agnieszka Katowicz


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości