Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/10/05 15:32:28
Rozstrzygnięcie XIV edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

5 października 2011 roku, w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XIV edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej postawy proinnowacyjne „Świat potrzebuje Twoich pomysłów”.

W uroczystości udział wzięli Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak oraz laureaci poprzednich edycji Konkursu i autorzy tegorocznych prac konkursowych, przedstawiciele świata nauki i biznesu, przedstawiciele instytucji centralnych oraz parlamentarzyści.

Polski Produkt Przyszłości (PPP) to Konkurs z wieloletnią tradycją, ale niezmiennie promujący nowoczesność, innowacyjność, postęp i przedsiębiorczość. Powstał on z myślą o tych, dla których poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań to pasja oraz chęć tworzenia, ulepszania, odkrywania tego co dotąd było nieznane. Podstawowym celem Konkursu jest ukazanie osiągnięć polskiej myśl naukowo-technicznej. Jego adresatami są naukowcy i wynalazcy reprezentujący innowacyjne przedsiębiorstwa i jednostki naukowe.

O nagrodę „Polski Produkt Przyszłości” w kategorii wyrób i przyszłości w fazie przedwdrożeniowej ubiegać się mogą rozwiązania doprowadzone najdalej do etapu prac wdrożeniowych. W kategorii rozwiązań znajdujących się w fazie wdrożeniowej zgłaszane produkty powinny być wdrożone do praktyki produkcyjnej co najmniej od 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu.

Projekty oceniane są przez grono niezależnych ekspertów. Przyjęte kryteria oceny to przede wszystkim poziom innowacyjności rozwiązania i zapotrzebowania rynku na produkt oraz wpływ na środowisko. Istotne znaczenie przy wyborze najlepszych przedwsięwzięć mają również: porównywalność parametrów technicznych z odpowiednikami światowymi, wzrost eksportu i zatrudnienia, konkurencyjność cenowa oraz kwestie związane z ochroną własności przemysłowej.

Oprócz nagród w postaci statuetki i dyplomu,  laureaci maja prawo posługiwać się znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości”. Nagrodą jest także pomoc Agencji w promocji produktu przez:

·      prezentowanie go na krajowych i zagranicznych targach i wystawach innowacyjności,

·      udział jego twórców w konferencjach, seminariach oraz programach radiowych i telewizyjnych poświęconych innowacyjności,

·      zamieszczanie informacji o projekcie na Portalu Innowacji www.pi.gov.pl,

·      upowszechnianie rozwiązania w katalogu laureatów Konkursu w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej, który jest szeroko dystrybuowany w kraju oraz za granicą przez polskie placówki dyplomatyczne.

PARP współpracując z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” dla rozwiązań innowacyjnych, nominuje co roku do tej nagrody laureatów PPP.

W 2011 roku do prestiżowego grona blisko 90-ciu laureatów Konkursu dołączyli autorzy dziewięciu, spośród 48 zgłoszonych nowatorskich rozwiązań, w następujących kategoriach:

Kategoria „wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”

Nagroda

·      „Urządzenie do stymulacyjnego wspomagania hemodynamiki w trakcie zabiegu operacyjnego CardiAccel ANP-701”,projekt zgłoszony przezInstytut Techniki Aparatury Medycznej ITAM z Zabrza

Urządzenie CardiAccel umożliwia podjęcie nieinwazyjnej przezprzełykowej lub przezskórnej stymulacji serca, na operacyjnych i pooperacyjnych oddziałach szpitalnych, na których wykonywane są niekardiologiczne zabiegi chirurgiczne. Eliminuje ono konieczność wprowadzania inwazyjnej stymulacji wewnątrzsercowej, której czas wdrażania trwa ok. 10 min. lub dłużej. CardiAccel umożliwia rozpoczęcie skutecznej stymulacji w czasie 15-20 s.

Wyróżnienia

·      „Krzemowe detektory cząstek alfa”, projekt zgłoszony przezInstytut Technologii Elektronowej z Warszawy

Opracowane detektory wykorzystywane są w dozymetrii promieniowania jonizującego do budowy przyrządów monitorujących środowiska i procesy produkcyjne oraz do pomiarów skażeń pierwiastkami promieniotwórczymi. Znajdują również zastosowanie w aparaturze pomiarowej i diagnostycznej wykorzystującej techniki jądrowe i rentgenowskie dla ochrony granic, medycyny, górnictwa i przemysłu np. chemicznego czy spożywczego.

·      „DNAPointer® System - precyzyjne genotypowanie”, zgłoszony przezfirmęKrzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o. z Warszawy

DNAPointer®jest urządzeniem do analizy zmienności genetycznej. Aparat ten umożliwia zidentyfikowanie zmienionego fragmentu DNA w niejednorodnym materiale genetycznym na unikalnym poziomie 0,1% domieszki. Pozwala to na wykrywanie obecności zmutowanych wariantów badanego genu (np. mutacji somatycznych odpowiedzialnych za lekooporność) w materiale onkologicznym lub wirusologicznym.

·      „Zasobnik podstacyjny 2Mj; 0,15 MW”, zgłoszony przez Instytut Elektrotechniki z Warszawy

Zasobnik podstacyjny 2Mj; 0,15 MW służy do gromadzenia energii oddawanej przez elektryczne pojazdy trakcyjne w trakcie hamowania. Oprócz potwierdzonych oszczędności energii 20 ÷ 30 % zasobnik poprawia również dynamikę pojazdu i umożliwia jazdę awaryjną bez zasilania z sieci trakcyjnej odcinka 200 ÷ 300 m, co jest istotne przy przerwach w zasilaniu (zjazd ze skrzyżowania). Pełne wykorzystanie możliwości hamowania odzyskowego, choćby tylko w tramwajach we wszystkich miastach w Polsce, pozwoliłoby na zmniejszenie zużycia energii o ok. 110 tys. MWh rocznie, co dałoby w ciągu jednego roku oszczędności rzędu 10 mln euro i zmniejszyłoby emisję CO2 o ponad 110 tys. ton.

Kategoria „wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej”

Nagroda

·      Małoinwazyjny system implantów ortopedycznych do zespoleń układu kostnego człowieka”, zgłoszony przez ChM Sp. z o.o. zLewickie

Implanty ortopedyczne firmy Chm Sp. z o.o. posiadają konstrukcję anatomiczną, która umożliwia zespolenie złamań kości techniką małoinwazyjną w krótkim czasie. Nową technologię charakteryzuje minimalne dojście operacyjne, stabilne mocowanie, optymalizacja zrostu kości oraz krótki czas hospitalizacji chorego i redukcja powikłań.

Wyróżnienie

·      „Samochód specjalny - żuraw samochodowy TRAM typu 190”, zgłoszony przezPrzemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z  Kobyłki

TRAM typu 190 jest specjalistycznym pojazdem ratownictwa technicznego służącym do sprawnego usuwania następstw kolizji występujących w ruchu miejskim z udziałem pojazdów szynowych. Przystosowany jest do usuwania awarii w różnorodnych warunkach utrudniających akcję ratowniczą na wydzielonych torowiskach ułożonych na nasypach, biegnących w wykopach i tunelach, gdy wymagany jest dojazd po szynach i ustawienie bokiem względem podnoszonego pojazdu oraz operowanie pod siecią trakcyjną.

Kategoria „ przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”

Nagroda

·      „Innowacyjna wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego z zastosowaniem popiołów lotnych nowej generacji”, zgłoszony przezInstytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych z Warszawy

betonu komórkowego jest przyjazna dla środowiska, daje możliwość uzyskania szerokiego asortymentu wyrobów do zastosowania w różnorodnym budownictwie. Dzięki zastosowaniu popiołów fluidalnych w recepturach betonu komórkowego można zmniejszyć ilość wapna od 10 do 20% a gipsu od 60 do nawet 100%, co ogranicza wydobycie i zużycie naturalnych surowców mineralnych. Powstały beton jest odporny na niskie temperatury i ma korzystnie niski współczynnik przewodzenia ciepła.

Wyróżnienia

·      „Nieinwazyjny pomiar glikemii człowieka za pomocą technik mikrofalowych”, zgłoszony przezPrzemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. z Warszawy

pomiaru glikemii człowieka (stężenia glukozy we krwi) wg rozwiązania PIT, jest bezinwazyjna i bezbolesna, czyli bez nakłuwania i pobierania próbki krwi. czujnika jest wyjątkowo łatwa, gdyż wymaga jedynie przyłączenia (dokładnie przyklejenia) sondy pomiarowej bezpośrednio na skórze człowieka. Pomiar jest realizowany w czasie rzeczywistym (pomiar i wynik co jedną sekundę). Taki sposób pomiaru pozwala na wyznaczanie trendu zmian glikemii monitorowanego pacjenta z nierealizowalną do tej pory rozdzielczością.

·      „Odsiarczanie pasty akumulatorowej metodą aminową”, zgłoszony przezInstytut Metali Nieżelaznych z Gliwic i firmę Orzeł Biały S.A. z Bytomia

odsiarczania pasty akumulatorowej metodą aminową, jest elementem procesu recyklingu akumulatorów kwasowo – ołowiowych i w związku z tym może być stosowana w hutach ołowiu produkujących ten metal ze złomu akumulatorowego. Zastosowanie tej technologii jest działaniem pro-środowiskowym, dzięki redukcji emisji SO2 i odpadu niebezpiecznego, jakim jest żużel sodowy z produkcji ołowiu. Przynosi także wymierne korzyści ekonomiczne, których źródłem jest wzrost wydajności instalacji recyklingu ołowiu oraz obniżenie kosztów procesu.

Kategoria „ przyszłości w fazie wdrożeniowej”

W tej kategorii Kapituła Konkursu nie przyznała nagród.

Nagroda Specjalna „eCO2innowacja”, ufundowana przez Ministra Gospodarki dla produktu o największym potencjale w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, została przyznana Instytutowi Elektrotechniki z Warszawy za projekt „Zasobnik podstacyjny 2Mj; 0,15 MW”.

 

Aktu wręczenia nagród i wyróżnień laureatom XIV edycji Konkursu dokonali wspólnie Waldemar Pawlak oraz Bożena Lublińska-Kasprzak.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już dziś zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w XV, jubileuszowej edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości, która rozpocznie się 31 października br.

Konkurs Polski Produkt Przyszłości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, objęty jest honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

Więcej informacji o Konkursie i nagrodzonych projektach na stronie:

http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_95417.asp

 

Kontakt dla mediów:

Rzecznik Prasowy PARP – Miłosz Marczuk, tel. (22) 432 82 34, tel. kom. 696 488 150, media@parp.gov.pl

Autor:Zespół Redakcyjny  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości