Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2014/12/12 09:49:22
Poland: Emerging Innovation Leader of the Visegrad Group

Polska osiągnęła znakomity wynik wzrostu gospodarczego na tle Europy, radykalnie ulepszyła system edukacji, pokazała dynamiczny globalny rozwój przedsiębiorstw. Mimo, że system innowacji pozostaje fragmentaryczny, wymaga dalszych inwestycji i zmian instytucjonalnych, dane statystyczne pokazują pozytywne trendy: wzrost liczby klastrów, patentów, absolwentów kierunków technicznych i ich zatrudnienia, innowacyjnych firm i nakładów na badania i rozwój zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Kolejnym krokiem na drodze rozwoju innowacyjności będzie dalszy wzrost inwestycji w badania i rozwój, budowa nowego typu współpracy między światem akademickim a biznesem, rozwój sektora venture capital. Kluczowa będzie też integracja innowacyjnych ekosystemów.

Autorką raportu jest Dr Daria Tataj, Prezes Tataj Innovation, międzynarodowej firmy doradczej. W latach 2008-2014 zasiadała w Radzie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, jest alumną Global Agenda Council i ekspertem Światowego Forum Ekonomicznego. W przyszłym roku ukaże się Jej książka pt. ‘Innovation and Entrepreneurship. A Growth for Europe Beyond the Crisis' z przedmową Manuela Castellsa (Tataj Innovation Library, New York, 2015).

Raport był przedstawiony w Pacific Council w Los Angeles w czasie Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacji. Dr. Tataj prezentowała go również na Univesity of Southern California: http://annenberg.usc.edu/

W zeszłym tygodniu raport był prezentowany w Polskce podczas konferencji zogranizowanej przez CEED Institute i MSZ.

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości