Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/03/19 09:58:50
Rola przemysłu kreatywnego w rozwoju gospodarczym kraju - walor współpracy międzysektorowej

26 marca 2013 r. odbędzie się konferencja inicjująca ideę CREATIVE POLAND oraz Partnerstwo na rzecz Rozwoju Polskiego Przemysłu Kreatywnego. Konferencja „Rola przemysłu kreatywnego w rozwoju gospodarczym kraju - walor współpracy międzysektorowej” ma na celu podjęcie dyskusji o sytuacji polskiego sektora kreatywnego i wypracowanie postulatów na rzecz jego rozwoju.

Celem CREATIVE POLAND jest stworzenie warunków do rozwoju polskiego sektora kreatywnego. Sektor ten to ludzie, którzy swoją codzienną pracą odkrywają nowe możliwości, przełamują bariery ograniczające rozwój kultury, nauki, edukacji czy gospodarki. Aby jednak ten potencjał mógł się rozwijać i przynosić korzyści konieczna jest prawdziwa współpraca i zrozumienie. Idea stworzenia CREATIVE POLAND powstała właśnie dzięki współpracy organizacji pozarządowych: Towarzystwa Amicus i Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego z Urzędami Miast: Warszawy i Łodzi.

Konferencja jest jednym z trzech wydarzeń rozpoczynających dyskusję o perspektywach rozwoju polskiego przemysłu kreatywnego - odbyły się już spotkania w Białymstoku i Łodzi. Do udziału w niej zostali zaproszeni Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Przedstawiciel Prezydenta Miasta Łódź i Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prelegentami będą między innymi:

  • Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy – prezentacja „Działania na rzecz sieciowania sektora kreatywnego prowadzone przez Urząd m.st. Warszawy”
  • Witold Kajszczak – Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – prezentacja "Klastry w sektorach kreatywnych – motory rozwoju miast i regionów"
  • Przedstawiciel Prezydenta Miasta Łodzi –  prezentacja "Działania Miasta Łodzi na rzecz sektora kreatywnego"
  • Monika Smoleń – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prezentacja „Partnerstwo jako katalizator rozwoju sektora przemysłów kreatywnych”
  • Zenka Bańkowska – Towarzystwo Amicus – „Creative Poland – prezentacja założeń projektu i założeń partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych"
  • Robert Łuczak – Creative Communication – prezentacja dobrych praktyk: Budowanie współpracy
  • Maciej Mazerant - magazynu PURPOSE - przykłady dobrych praktyk: Każdy z nas ma jakiś cel.

Część warsztatową poprowadzą moderatorzy:

  • Rafał Kasprzak – ekonomista, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej. Twórca portalu www.ekonomiawkulturze.pl promującego narzędzia i wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych w sferze kultury.
  • Elżbieta Anna Sekuła – kulturoznawca i socjolog, adiunkt w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, członek zarządu Instytutu Badania Przestrzeni Publicznej na Akademii Sztuk Pięknych.
  • Monika Szewczyk – absolwentka Instytutu Dziennikarstwa WDiNP UW oraz studiów podyplomowych PAN - Zarządzanie Kulturą w Strukturach Europejskich. Doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Konferencja odbędzie się w Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Smolnej 4 w Warszawie. Program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://www.creativepoland.eu/home/wydarzenia.php?id=40

Źródło: www.creativepoland.eu

Autor:Agnieszka Katowicz 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości