Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/11/05 09:07:34
Innowacje społeczne - dobry sposób na rozwiązanie problemów społecznych?

We Wrocławskim Centrum Badań EIT+, 8 listopada 2013 r.(piątek) odbędzie się  seminarium pt. Innowacje społeczne - dobry sposób na rozwiązanie problemów społecznych?  Zaproszenie i program tego seminarium znajduje się na stronie.

Seminarium te organizowane jest w ramach  projektu badawczego TEPSIE (The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe, Teoretyczne, empiryczne i polityczne podstawy budowy innowacji społecznych w Europie). Program ten finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego (FP7-Współpraca-SSH.2011.1.3-1).

Projekt TEPSIE jest przedsięwzięciem, w ramach którego zostaną opracowane kierunki rozwoju instrumentów, metod i polityk, które staną się częścią strategii Unii Europejskiej zorientowanej na rozwój  innowacji społecznej.

Przez innowację społeczną uczestnicy projektu rozumieją nowe idee (produkty, usługi, modele), które zaspokajają potrzeby społeczne oraz kreują nowe relacje społeczne i współpracę między rożnymi grupami interesu w społeczeństwie.Więcej na temat definicji innowacji społecznych znaleźć można w raporcie TEPSIE Defining social innovation

W opinii realizatorów projektu TEPSIE, rozwój innowacji społecznej wzmocni postawy społeczne wśród naukowców, polityków i praktyków gospodarczych tak, aby mogli oni działać na różnych płaszczyznach w warunkach większego zaufania do siebie.

Szczegółowe zadania badawcze w które zaangażowane jest EIT+ obejmują:

  • WP1 Przegląd systemów innowacji społecznej (Overview of the system of social innovation).
  • WP2 Pomiar innowacji społecznej (Measuring social innovation).
  • WP3 Pokonywanie barier rozwoju innowacji społecznej (Removing barriers to social innovation).
  • WP4 Badanie rozwoju systemów finasowania innowacji społecznej (Generating capital flows).
  • WP5 Angażowanie aktorów społecznych w procesie kreowania innowacji społecznej (Engaging the public).
  • WP6 Identyfikacja  narzędzi ocen innowacji społecznej (Knowing what works).
  • WP7 Dostarczenie teoretycznej i empirycznej wiedzy na temat rozwoju innowacji społecznej (Growing what works).
  • WP8 Wykorzystanie sieci informacyjnych do rozwoju innowacji społecznej (Using online networks to maximum effect).
  • WP9 Rozpropagowanie wyników przedsięwzięcia i rekomendacje (Dissemination of findings and recommendations).

Partnerami projektu TEPSIE są:

1. Danish Technological Institute (Dania)
2. The Young Foundation (Wielka Brytania)
3. University of Heidelberg (Niemcy)
4. Atlentis (Grecja)
5. Universidade Catolica Portuguesa (Portugalia)
6. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (Polska)

Więcej informacji o projekcie TEPSIE można znaleźć na stronie internetowej http://tepsie.eu/. W ramach tego projektu utworzono też portal European Social Innovation Research.  Portal ten stanowi platformę wymiany informacji  dla zainteresowanych  innowacjami społecznymi, zarówno praktyków jak i  naukowców. W zamierzeniu ma być on dobrym źródłem informacji  nt. innowacji społecznych i pozwolić na poszukiwanie odpowiedzi na  nurtujące badaczy pytania. Ważnym elementem tego portalu są zamieszczane tam  studia przypadków (opisujące praktyczną stronę innowacji społecznych) oraz prowadzony tam blog.

Autor:Informacja prasowa , Współpraca: Witold Kwaśnicki
powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości