Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/09/23 13:03:06
Lepsze zarządzanie klastrem

„Poprawa jakości w zarządzaniu klastrami” była tematem piątej ogólnopolskiej konferencji PARP w na temat klasteringu. Tym razem przedstawiciele powiązań kooperacyjnych spotkali się w Poznaniu. Nie zabrakło przykładów z zagranicy, porad ekspertów oraz prezentacji wielkopolskich klastrów. Zwieńczeniem spotkania była dyskusja koordynatorów na temat skutecznego zarządzania i finansowania.

Uczestnicy spotkania mogli się przekonać, że samo terytorialne skupienie firm nie gwarantuje sukcesu. Jak podkreślił Marcin Jabłoński, ekspert w dziecinie klasteringu, najważniejsza jest współpraca, którą firmy dopasują do swojej strategii, kompetencji, struktury i zasobów. Dobry powinien być budowany horyzontalnie oraz wertykalnie. Oznacza to, że nie może skupiać się jedynie na współpracy firm, które są komplementarne wobec siebie. Jabłoński jest zdania, że takie powiązanie bardzo szybko może zamienić się w zwykły łańcuch dostaw, a firmy, którym brak będzie konkurencji – niechętnie będą wdrażać innowacje. Ponadto muszą myśleć o swoich powiązaniach w taki sposób, jakby w przyszłości miały stać się klastrami światowej klasy (World-Class Clusters).

Ciekawym aspektem poruszonym przez prelegentów, który wywołał dyskusję z uczestnikami była kwestia finansowania powiązań kooperacyjnych. Ekspert przekonywał koordynatorów klastrów, że środki unijne powinny być jedynie uzupełnieniem i wsparciem dla powiązania, a nie głównym motorem napędowym jego działalności. Z tą opinią nie zgodził się przedstawiciel Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski, który jest zdania, że każda nowa inicjatywa klastrowa powinna otrzymać finansowanie zewnętrzne, by móc nabrać wiatr w żagle. Podkreślano także znaczenie edukacji na temat klastrów wśród przedsiębiorców oraz systemowego i długofalowego wsparcia ze strony instytucji publicznych.

Konferencje w regionach są elementem projektu systemowego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Polskie klastry i polityka klastrowa”. Każdemu spotkaniu towarzyszy wystawa produktów oferowanych przez regionalne klastry oraz katalogu. Dotychczas odbyło się 5 spotkań: na Podlasiu, w Kujawsko-Pomorskiem, na Śląsku, na Pomorzu i Wielkopolsce. Projekt PARP przewiduje ponadto sześć spotkań grupy roboczej ds. polityki klastrowej, której zadaniem jest wypracowanie rekomendacji do założeń polityki klastrowej do 2020 roku.

Fot. Smartlink

Autor:Izabela Rutkowska  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości