Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/12/09 14:20:49
Pomysł czy finanse. Co decyduje o sukcesie start-up?

Dobry pomysł to gwarantowany rozwój?

Zapraszamy na debatę 

„Pomysł czy finanse. Co decyduje o sukcesie start-up?" 

W ramach kampanii „Świat potrzebuje Twoich pomysłów” realizowanej  przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) organizowany jest cykl debat poświęconych różnym aspektom stymulowania innowacyjności. Pierwsza odbyła się w październiku, a jej tematem przewodnim była próba zdefiniowania kluczowych cech polskich, innowacyjnych przedsiębiorców.   Kolejna pt. „Pomysł czy finanse. Co decyduje o sukcesie start-up?" rozpocznie się w czwartek, 15 grudnia o godz. 10.00 w redakcji Rzeczpospolitej, która  jest patronem medialnym kampanii. Relację on-line będzie można obejrzeć na portalu „Rz” w serwisie  www.ekonomia24.pl oraz na Portalu Innowacji (www.pi.gov.pl) i stronie PARP (www.parp.gov.pl).

Powstawanie nowych firm, szczególnie w sektorach wysokich technologii, stanowi szczególny impuls dla rozwoju nowoczesnej gospodarki. Trendy rozwojowe krajów wysoko rozwiniętych pokazują, że jedynie budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach może zagwarantować trwały rozwój. Dlatego też tematyka drugiej debaty on-line skupiona będzie na  analizie czynników sukcesu firm startupowych działających w obszarze nowych technologii oraz       określeniu roli i modeli pozyskiwania finansowania dla projektów. Będziemy też szukali odpowiedzi na pytanie  w jakim stopniu innowacyjny pomysł musi być obudowany standardowymi zasadami budowania biznesu, aby mógł zaistnieć?

Wśród zaproszonych panelistów są m.in. młodzi przedsiębiorcy: twórcy audioteka.pl, jakdojade.pl czy Listonic, którzy opowiedzą o swoich pomysłach, sukcesach i problemach w przekształcaniu start'up-ów w dojrzałe firmy.
W debacie wezmą też udział przedstawiciele funduszu BBI Seed Fund, wyspecjalizowanego w inwestycjach kapitałowych w młode firmy technologiczne, eksperci od funduszy i konsultanci Sieci Edukatorów Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej. PARP będzie reprezentował dr Michał Bańka, p.o. dyrektora Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu PARP.

Wyniki badania polskiej przedsiębiorczości potwierdziły potrzebę  wzmocnienia finansowania nowych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych rozwiązaniach. Z jakich modeli finansowania mogą  skorzystać młodzi przedsiębiorcy?

dr Michał Bańka, PARP - Rok 2011 jest rokiem, w którym PARP koncentruje się na wspieraniu  nowo powstałych firm, szczególnie w sektorach tzw. wysokich technologii. Trzy lata temu ogłosiliśmy pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 3.1. "Inicjowanie  działalności innowacyjnej", z którego mogą korzystać instytucje wspierające młodych szefów, np. inkubatory technologiczne lub przedsiębiorczości akademickiej, czy parki naukowo-technologiczne.  Działanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W ciągu trzech lat  podpisaliśmy 45 umów, przeznaczając na to 565 mln zł. Powstało 150 firm, które mimo, że są na początku drogi, już odnoszą sukcesy. Docelowo ma powstać ok. 600 spółek i blisko tysiąc nowych miejsc pracy.

- Jak działa mechanizm wsparcia w tym działaniu?

Pieniądze trafiają do funduszy, inkubatorów, parków technologicznych, dopiero w drugim kroku do konkretnych projektów dających największą gwarancję na trwały sukces. Metodologia działania 3.1 to większe możliwości przeanalizowania pomysłu na biznes na etapie preinkubacji, to środki na ekspertyzy start'up-ów.  i doświadczenie instytucji pośredniczących, typujących i wspierających projekt zwiększają szansę na jego powodzenie. Stawiamy tu w większym stopniu na praktyków i na obiektywną ocenę potencjału młodych firm. O warunkach brzegowych sukcesu start’up-ów chcemy właśnie rozmawiać na czwartkowej debacie.

Autor:Zespół Redakcyjny  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości