Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Wywiady
2015/03/05 14:28:34
Warszawa, Wrocław, Kraków najbardziej innowacyjnymi miastami w CEE wywiad z dr Darią Tataj

Prezentujemy wywiad z Dr Daria Tataj, która jest założycielką i prezesem Tataj Innovation, międzynarodowej firmy doradczej wyspecjalizowanej w tworzeniu polityki innowacji. Pani doktor jest autorką raportu "Polska - wschodzący lider innowacji na tle Grupy Wyszehradzkiej".

Krzysztof Buczek: Jest Pani autorką raportu „Poland: Emerging Innovation Leader of the Visegrad Group”. Proszę o informacje z jakiej przyczyny powstał ten raport i czego dotyczy?

Dr Daria Tataj: Przygotowałam raport o innowacjach w regionie Europy Środkowo-wschodniej, a w szczególności Polski, Węgier, Czech i Słowacji z nadzieją na stworzenie nowej narracji. Kraje te uważane są za najmniej innowacyjne w Unii Europejskiej. Zależało mi by inaczej spojrzeć na innowacyjny potencjał regionu. Potencjał ten nie wynika z wysokości nakładów na badania i rozwój, ale innowacyjnej kultury krajów, które poczyniły cywilizacyjny skok przez ostatnie ćwierć wieku.

KB: Dlaczego ważna jest, jak Pani to nazywa, ‘nowa narracja’?

DT: Bardzo mnie cieszy, że tego raportu - CEED Institute  oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaufały moim badaniom naukowym na temat innowacji oraz doświadczeniu przy reformie europejskiego systemu finansowania i zarządzania nakładami na badania i rozwój. W potocznym rozumieniu, jak widać to na przykład w prasie, innowacje utożsamia się z odkryciami naukowymi, wynalazkami, nowymi technologiami. Podczas gdy wszystkie te elementy mogą być częścią tworzenia innowacji, jest ona przede wszystkim sposobem na rozwiązywanie problemów. Oznacza to, że gdy jesteśmy w stanie rozwiązać problem, który jest istotny dla konsumenta (czyli gotów jest za to rozwiązanie zapłacić), bądź dla indywidualnego użytkownika – jak na przykład internautów korzystających z wyszukiwarki Google, tworzymy innowacje. W tym kontekście  raport "Polska - wschodzący lider innowacji na tle Grupy Wyszehradzkiej"  pokazuje dlaczego w naszym regionie tak dynamicznie rozwijała się gospodarka. Na bazie mojej analizy pokazuję, że. Polska może stać się nowym liderem innowacji wywodzącym się naszego regionu, co przełoży się na zainteresowanie inwestorów, przyciągnięcie innowacyjnych firm i projektów, przypływ do naszego kraju uznanych na świecie specjalistów, naukowców, przedsiębiorców i funduszy venture capital. 

KB: Jakie główne konkluzje dot. Polski  i polskiej gospodarki wynikają z raportu?

DT: W mojej opinii dalszy rozwój Polski będzie musiał wynikać z nowego modelu wzrostu. Jego integralnym elementem powinny być większe nakłady finansowe na badania i rozwój w sektorze prywatnym, jak również fundusze europejskie, które należy wykorzystać by ułatwić proces komercjalizacji projektów małych przedsiębiorstw i start-upów, dać kapitał średnim firmom na wyjście na międzynarodowe rynki. Ważne jest polepszenie i zacieśnienie relacji nauki z biznesem. Relacje te są kluczowe z punktu widzenia finansowania innowacyjnych przedsięwzięć. Mam wątpliwości czy będziemy potrafił stworzyć takie nowego modele współpracy nauki z biznesem bez wykształcenia oraz częściowego ‘zaimportowania’ do kraju kompetencji oraz ludzi, którzy są częścią światowych sieci innowacji, czyli mają kontakty w Dolinie Krzemowej, Route 128 koło Bostonu, Oxbridge (tak nazywa się region między uniwersytetami w Oxford i Cambridge w Wielkiej Brytanii), Eindhoven, Londynem czy Singapurem.

KB: Jak nasza „innowacyjność” wypada na tle innych Państw Europy?

DT: Warto zaznaczyć, że we wszystkich tych państwach badania i rozwój finansuje się głównie ze środków publicznych. W Polsce tylko 32% takich przedsięwzięć podjęto na koszt prywatnych firm. Jednak jeśli chodzi o wydatki na naukę liczone jako procent Produktu Krajowego Brutto, wynoszą one zaledwie 0,9% PKB czyli znacząco poniżej unijnej średniej (2,07%).  Liderem w grupie Grupie Wyszehradzkiej są Czechy -  1,88% PKB, a na Węgrzech poziom ten wyniósł 1,3%, a na Słowacji 0,82% (wg EUROSTAT, dane za 2012 r.). 

Jednak sytuacja w Polsce systematycznie się poprawia. Rośnie liczba klastrów, patentów i absolwentów uczelni technicznych. Warszawa, Wrocław, Kraków są najbardziej innowacyjnymi regionami w naszej części Europy pod względem poziomu zatrudnienia naukowców, inżynierów i techników, co ma ogromne znaczenie dla międzynarodowych firm, które decydują się założyć w Polsce, bądź przenieść do Polski swoją działalność. W regionie województwa mazowieckiego zatrudnionych jest 680 tys. naukowców i inżynierów, w województwie dolnośląskim  prawie 370 tys., w małopolskim ponad 280 tys. Dla porównania, kolejny największy w Grupie Wyszehradzkiej, to Budapeszt z 356 tys. Zatrudnionych (wg EUROSTAT, dane za 2012 r.). 

KB: Tematyka wspierania innowacji, rozwoju instytucji otoczenia biznesu jest od kilku lat bardzo modna. Co administracja/rząd i sami przedsiębiorcy mogą zrobić , żeby polska była postrzegana jako kraj oparty na innowacjach i nasze produkty były bardziej rozpoznawalne na świeci?

DT: Warto docenić, że Czesi i Węgrzy systematycznie zwiększali nakłady na badania i rozwój, podczas gdy Polska reformowała system edukacji, położyła nacisk na efektywne zagospodarowanie funduszy europejskich i przygotowanie instytucji państwowych do tworzenia nowej poliki innowacji. .

Kolejnym krokiem musi stać dalszy wzrost inwestycji w badania i rozwój, budowa nowego typu współpracy między światem akademickim a biznesem, i rozwój sektora venture capital. Kluczowa będzie też integracja naszych innowacyjnych ekosystemów w okolicy wielkich ośrodków akademickich z Europą i ze światem.

 KB: Dziękuję za rozmowę.

Nota Biograficzna:

Dr Daria Tataj, jest założycielką i prezesem Tataj Innovation, międzynarodowej firmy doradczej wyspecjalizowanej w tworzeniu polityki innowacji. W latach 2008-2014 zasiadała w Radzie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, nowej unijnej instytucji finansującej współpracę między najlepszymi ośrodkami badawczymi a przemysłem. Jest ekspertem d/s innowacji Światowego Forum Ekonomicznego oraz alumną  prestiżowej grupy utworzonej przez  Światowe Forum - Global Agenda Council. W druku jest Jej nowa książka pt. ‘Innovation and Entrepreneurship. A Growth for Europe Beyond the Crisis' z przedmową Manuela Castellsa (Tataj Innovation Library, New York, 2015).

Autor:Krzysztof Buczek 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości