Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/02/12 14:14:20
Fotowoltaika – XXI w.

Elektrownie fotowoltaiczne – najczystsza energia pod słońcem, to nie tylko dbałość o środowisko naturalne, przejawiające się redukcją emisji gazów cieplarnianych, ale również nowe źródło dochodu. W ostatnich latach dynamicznie rozwija się fotowoltaika ( – z jęz. gr. światło i voltaic – z jęz. ang. – słowo kojarzone z prądem  elektrycznym) - aktywnej produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

- Efektywność energetyczna, czyli efektywne wykorzystanie energii pierwotnej, wytycza nowe standardy w budownictwie – mówi dr inż. Andrzej Sobolewski, dyrektor działu Energii Słonecznej  w firmie CORAL W.Perkowski, J.Perkowski Sp.j. z Białegostoku, należącej do Wschodniego Klastra Budowlanego, która jako jedna z niewielu na Podlasiu zajmuje się projektowaniem i  realizacją tego typu instalacji. - Moduły fotowoltaiczne pod wpływem promieni słonecznych indukują napięcie elektryczne wymuszające w nich przepływ prądu stałego – wyjaśnia  Andrzej Sobolewski. - Prąd stały jest następnie za pomocą falowników przetwarzany na prąd przemienny. Umożliwia to jego wykorzystanie do zasilania domowych urządzeń, jak również odsprzedaż dystrybutorom energii elektrycznej - dodaje.

budowy budynków o podwyższonej efektywności energetycznej wypracowała definicję „zielonych domów”, w których stosowane są kompleksowo technologie ograniczające zużycie wody, ciepła i energii elektrycznej. Zielone domy wyposażane są więc w pompy ciepła, rekuperatory, kolektory słoneczne oraz w systemy inteligentnego zarządzania. Wykorzystywane systemy, choć pracują w różnych obszarach ograniczania zużycia energii, mają jednak wspólną cechę: wymagają zasilania prądem. Moduły fotowoltaiczne, instalowane na dachach i fasadach budynków, wraz z falownikiem i instalacją elektryczną stanowią system fotowoltaiczny.-  Żadna inna forma wytwarzania elektryczności nie jest tak czysta i przyjazna środowisku, jak ta wykorzystująca energię promieniowania słonecznego – podkreśla Andrzej Sobolewski.

W zależności od konfiguracji można wyróżnić dwa główne rodzaje systemów fotowoltaicznych. Systemy autonomiczne, niezależnie od zasilania sieciowego, zasilają urządzenia zainstalowane w budynku oraz systemy zintegrowane z siecią energetyczną, umożliwiające dystrybucję wyprodukowanej energii do sieci energetycznej bez potrzeby jej magazynowania w akumulatorach. Ten rodzaj instalacji jest szczególnie atrakcyjny i dzisiaj najczęściej stosowany, bowiem energia produkowana w takich instalacjach fotowoltaicznych może być zużyta na własne potrzeby i/lub sprzedawana lokalnemu dystrybutorowi energii elektrycznej.

Po wprowadzeniu w życie nowej ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii opracowywanej przez Ministerstwo Gospodarki, odnawialne źródła energii, a w tym fotowoltaika otrzymają wsparcie przejawiające się uproszczeniem procedur przyłączenia mikro-instalacji do sieci ale również wsparcie finansowe w postaci gwarancji odkupu wyprodukowanej energii przez okres do 15 lat po preferencyjnych cenach.

Ministerstwo Gospodarki prognozuje, że system dopłat do produkcji energii słonecznej w mikro- i małych systemach fotowoltaicznych przyczyni się do powstania 20 MW takich instalacji  w pierwszym roku funkcjonowania Ustawy, a w sumie 235 MW do 2020 roku. Ustawodawca spodziewa się, że wspierany system rozproszonych mikro-instalacji fotowoltaicznych wygeneruje do 2020 roku 222,5 GWh. Koszt wsparcia mikro- i małej energetyki słonecznej w tym czasie ma wynieść 209,8 mln zł.

Przedmiotowa stanowić będzie zapewne akt prawny, na podstawie którego instytucje promujące pro-ekologiczne inwestycje przygotują dodatkowo produkty wsparcia finansowego, tak jak ma to miejsce w przypadku instalacji np. kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Dostępność do tanich kredytów z pewnością zachęci wielu inwestorów, którzy instalując systemy fotowoltaiczne na dachach swoich budynków zechcą poprawić ich efektywność energetyczną, tworząc jednocześnie rozproszony i zdywersyfikowany system mikro i małych elektrowni.

Historia fotowoltaiki:

Zjawisko fotoelektryczne wykryte w 1839r. przez francuskiego naukowca Antoniego Cezara Becquerel’a i wyjaśnione przez Alberta Einsteina w 1921r. zaczęto wykorzystywać w latach 50-tych ubiegłego wieku w kosmonautyce. Dopiero w latach 80-tych w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii powstała pierwsza elektrownia fotowoltaiczna o mocy przekraczającej 1MW. Potrzeba było kolejnych 20 lat zanim pojawiły się pierwsze komercyjne instalacje fotowoltaiczne zasilające budynki. Dziś przemysł fotowoltaiczny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów globalnej gospodarki. W 2012 roku na całym świecie działa już ponad 90 GW instalacji fotowoltaicznych  zintegrowanych z siecią energetyczną z czego ponad 60 GW zainstalowano w samej Europie.

Źródło: http://blog.sustainable.co.za/2012/10/sma-inverters/

Autor:Informacja prasowa , Współpraca: Elżbieta Suchowierska


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości