Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2017/03/14 09:06:55
XXVIII jubileuszowa Konferencja SOOIPP OD KRAJOWYCH INNOWACJI DO MIĘDZYNARODOWEJ EKSPANSJI

XXVIII jubileuszowa Konferencja SOOIPP OD KRAJOWYCH INNOWACJI DO MIĘDZYNARODOWEJ EKSPANSJI

22 – 24 maja 2017 w Olsztynie

Tegoroczna Konferencja organizowana jest we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Tematem przewodnim konferencji będzie efektywne wdrażanie innowacji i stymulowanie internacjonalizacji polskich firm technologicznych oraz młodych firm typu start-up. wydarzenie skupi się na problemach związanych z komercjalizacją wiedzy i technologii, zarówno w odniesieniu do środowiska naukowego jak i biznesu, oraz z rozwojem i internacjonalizacją firm technologicznych przy wsparciu ośrodków innowacji. Nie zabraknie również przykładów zagranicznych dobrych praktyk w tym zakresie. W sposób szczególny skupimy się na zagadnieniach związanych z monitorowaniem efektów wsparcia udzielanego przez ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, a także praktycznych aspektach świadczenia usług na rzecz firm. W programie Konferencji znalazły się również tematy istotne dla środowiska naukowego związane z aspektami komercjalizacji w nowej konstytucji nauki i szkolnictwa wyższego oraz strategiami rozszerzenia ochrony patentowej na rynkach międzynarodowych.

Konwencja konferencji będzie sprzyjać dyskusjom, wymianie doświadczeń między uczestnikami oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań na poruszane problemy.

Wydarzenie jest również okazją do świętowania dwóch jubileuszy: 10-lecia Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie oraz 25-lecia powołania do życia Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dyskusjach panelowych z przedstawicielami jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu administracji publicznej, regionalnej oraz przedsiębiorcami i innych polskich i zagranicznych podmiotów działających na rzecz innowacyjności.

Program i na stronie: http://2017.konferencja-sooipp.pl/

Do zobaczenia w Olsztynie! 

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości