Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2017/12/08 15:06:56
Roztrzygnięcie jubileuszowej 15. edycji konkursów Urzędu Patentowego RP na prace poświęcone ochronie własności intelektualnej

Tegoroczna jubileuszowa 15. edycja konkursów na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką oraz na plakat, a także 5. edycja konkursów na krótki i informację medialną z zakresu własności intelektualnej, zaowocowały przyznaniem łącznie 62 nagród i wyróżnień dla autorów prac naukowych, projektów plakatów, przekazów medialnych oraz ów. Wydarzenie miało miejsce w dniu 8 grudnia 2017 roku w warszawskim kinie Iluzjon.

W kategorii prac naukowych nagrodzono 22 autorów, w  tym czterech prac doktorskich i jednej rozprawy habilitacyjnej. Za informacje medialne przyznano łącznie 17 nagród. Nagrodę „WIPO IP Enterprise Trophy” przyznawaną przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) otrzymała redakcja Dziennika Gazety Prawnej w dowód uznania za szczególne zaangażowanie w promowanie wykorzystania własności intelektualnej jako narzędzia rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego i technologicznego. Ponadto 3 redakcje czasopism (Mówią wieki, Puls Biznesu, Nauka w Polsce) podejmujących tematykę ochrony dorobku intelektualnego otrzymały nagrody specjalne przyznane przez Urząd Patentowy RP. W kategorii plakatów przyznano 12 nagród i wyróżnień, a w kategorii krótkich ów nagrodzono 8 utworów. 

Idea dorocznych konkursów ogłaszanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wspierana jest przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co świadczy o tym, że najwyższe instytucje państwowe doceniają potrzebę upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony rozwiązań technicznych, naukowych i projektowych. Inicjatywa ta wspierana jest także przez liczne środowiska opiniotwórcze. W prace konkursowego Jury angażują się wybitne autorytety naukowe i artystyczne, w tym rektorzy i członkowie władz wiodących polskich uczelni, co owocuje stałym wzrostem poziomu zgłaszanych i nagradzanych prac.

Tegorocznej ceremonii wręczenia nagród towarzyszyła multimedialna prezentacja prac laureatów konkursu na plakat oraz projekcje nagrodzonych ów. Uroczystość wzbogacił wykład prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego pt. „Dlaczego inżynier-wynalazca powinien być humanistą”.

Konkursową inicjatywę Urzędu Patentowego RP wspiera bardzo liczne grono życzliwych Fundatorów, w tym zwłaszcza Związek Banków Polskich, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Kancelaria Rzeczników Patentowych POLSERVICE, PATPOL, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK, Wydawnictwo Jedność, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Specjalne wyróżnienia dla laureatów konkursów przyznaje także Światowa Własności Intelektualnej.

Dzięki tak szerokiemu współdziałaniu i wsparciu Urząd Patentowy RP stale wzbogaca formułę konkursów o nowe możliwości służące promowaniu najbardziej wartościowych osiągnięć laureatów. Projekty artystyczne zgłaszane na konkurs należą do kategorii sztuki użytkowej, wykorzystywanej przez Urząd Patentowy RP w licznych działaniach promocyjnych, służących podnoszeniu społecznej świadomości ochrony własności przemysłowej i są publikowane w naszych wydawnictwach edukacyjnych.

Warto przy tym podkreślić, że nagrodzone prace i projekty stanowią jedynie część wszystkich propozycji zgłaszanych do konkursowej rywalizacji. Dziesiątki prac teoretycznych, informacji medialnych i setki projektów plastycznych, które napływają co roku do Urzędu Patentowego, świadczą o coraz większym rozumieniu znaczenia ochrony własności intelektualnej, szczególnie przez młode pokolenie. Stale rozwijana formuła konkursów umożliwia co roku wyróżnienie najbardziej wartościowych osiągnięć służących upowszechnianiu idei ochrony własności intelektualnej.

Szczegółowy wykaz laueratów i nagrodzonych prac dostępny jest na stronie Urzędu Patentowego RP: www.uprp.pl

Autor:Informacja prasowa , Współpraca: Urząd Patentowy RP


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości