Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/12/07 12:50:23
Polska prezydencja wypracowała merytoryczne porozumienie w sprawie europatentu?

Rada Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski porozumiały się w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego systemu ochrony patentowej. Wspólne przepisy w tej sprawie mają zmniejszyć uzyskania patentu w Unii, które obecnie są nawet 10-krotnie wyższe niż w USA i zniechęcają europejskich wynalazców do ochrony własności intelektualnej. Do uzgodnienia przez członków Rady UE ds. Konkurencyjności (COMPET) pozostała jedynie siedziba oddziału centralnego Jednolitego Sądu Patentowego.

Jak poinformował po posiedzeniu Rady UE ds. Konkurencyjności (COMPET) Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, uzyskano merytoryczne porozumienie w sprawie europejskiego patentu - Wypracowane dziś przez polską prezydencję porozumienie może aż o 80% zmniejszyć uzyskania ochrony patentowej w Unii. To dobra wiadomość dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. (…)  Uzgodniliśmy sprawy merytoryczne, polska prezydencja przedstawiła propozycję kompromisowego, wyważonego stanowiska, które w moim przekonaniu co do meritum zostało zaakceptowane. Są tu poruszone sprawy opłat, sprawy języka oraz okresu przejściowego i klauzuli rewizyjnej i jest zaproponowana struktura instytucjonalna” podkreślił wicepremier. Jedyna kwestia, w jakiej członkom Rady nie udało się dojść do porozumienia, dotyczy siedziby oddziału centralnego Jednolitego Sądu Patentowego. To ostatnia przeszkoda na drodze do utworzenia przez państwa członkowskie UE jednolitego europejskiego systemu ochrony patentowej. Jednak Minister Gospodarki Waldemar Pawlak wyraził nadzieję, że zakończenie negocjacji w tej sprawie nastąpi jeszcze podczas polskiego przewodnictwa w UE. Na dzień 22 grudnia br. zaplanowano spotkanie w Zamku Królewskim w Warszawie, podczas którego ma dojść do przyjęcia  „Konwencji Warszawskiej”, czyli parafowania przez przedstawicieli państw UE wynegocjowanego tekstu umowy tworzącej Jednolity Sąd Patentowy – „To byłby bardzo mocny impuls dla wspólnego, jednolitego rynku. To jest bardzo ważne szczególnie dla małych i średnich firm,ponieważ obniża cenę patentu, a tym samym poprawia konkurencyjność Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że zakończymy ten proces sukcesem – wyjaśniałwicepremier.Zaznaczał również, że Polska prezydencja bardzo intensywnie pracowała nad sprawą zakończenia 30-letnich negocjacji w kwestii utworzenia jednolitego patentu w Europie, która jest jednym z priorytetów w obszarze rynku wewnętrznego.

W listopadzie tego roku Premier Donald Tusk wystosował list do przywódców oraz przewodniczących instytucji europejskich, w którym apelował o porozumienie w tej sprawie -  „Jednym z najważniejszych i najbardziej obiecujących projektów wspólnego rynku jest jednolity europejski, któremu ostatnie prezydencje poświęciły wiele pracy i uwagi” - podkreślał w liście szef polskiego rządu – „W obliczu wzmożonej globalnej konkurencji nie możemy pozwolić sobie na utrzymanie obecnego, jednego z najdroższych na świecie systemów ochrony patentowej, ograniczającego zarówno innowacyjność, jak i konkurencyjność naszych przedsiębiorstw. (…) Zakończenie tych negocjacji nie będzie działaniem łatwym, ale w czasie kryzysu potrzebne są odważne i nowatorskie działania. Musimy pokazać naszym obywatelom i przedsiębiorcom, że jesteśmy w stanie uzgodnić korzystne dla nich rozwiązania”.

Negocjacje nad europejskim patentem trwały ponad 30 lat.Obowiązujący obecnie w Europie system patentowy jest skomplikowany i kosztowny, szczególnie ze względu na wymogi dotyczące tłumaczeń dokumentów po przyznaniu patentu. Europejski Urząd Patentowy analizuje wnioski patentowe i jest odpowiedzialny za przyznanie patentu europejskiego, o ile spełnione zostaną odpowiednie warunki. Jednak, aby przyznany był ważny na terenie dowolnego państwa członkowskiego, musi ubiegać się o jego uznanie na poziomie krajowym oddzielnie w każdym państwie, gdzie ma być chroniony. Projekt unijnego patentu zakłada, że posiadacze ów europejskich będą mogli ubiegać się o jednolitą ochronę na terytorium 25 państw członkowskich.

W kwietniu br. Komisja Europejska przyjęła Ustawę o Jednolitym Rynku (Single Market Act), który pozostaje centralnym elementem i główną siłą napędową gospodarki Unii Europejskiej. zakłada realizację w 2012 roku 12 projektów - instrumentów stymulujących wzrost gospodarczy, które przyczynią się do ożywienia jednolitego, europejskiego rynku. Jeden z nich dotyczy właśnie reformy zasad ochrony własności intelektualnej w Europie. Komisja Europejska uznała, że ochrona własności intelektualnej jest tak samo ważna jak surowce czy baza przemysłowa: zależy od niej od 44% do 75% zasobów europejskich przedsiębiorstw. Zatem kluczowe znaczenie dla konkurencyjności europejskiej gospodarki ma ustanowienie ochrony wynalazków jednolitym patentem w jak największej liczbie państw członkowskich. Pakiet aktów prawnych tworzących jednolity europejski system patentowy składa się z dwóch rozporządzeń (ws. jednolitego systemu ochrony patentowej i ws. reżimu językowego) oraz jednej umowy międzynarodowej, która tworzy system sądowniczy. Negocjacje prowadzone przez polską prezydencję zakończone zostały uzgodnieniem merytorycznego pakietu patentowego.Procedura uzgadniania całego pakietu patentowego zakończy się formalnie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w lutym 2012 roku, natomiast podpisanie umowy międzynarodowej tworzącej Jednolity Sąd Patentowy planowane jest w I połowie 2012 roku.

Informacje na temat dotychczasowych działań podejmowanych w zakresie wprowadzenia europejskiego patentu dostępne są pod linkami:

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=620C2E3D209441199C3B9E61AB27AC03    

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=3E870A7188644B43A912B63587C326DF http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86198.asp?soid=4074A17F3E1848B7B4FB97B9A9DC1961

http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86198.asp?soid=8CCA8CB7BFC142C9933ED6F52C03A438

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86198.asp?soid=473A5791B4FA4DD78A97A17B15DB6F62

Źródła:

pl2011.eu

www.mg.gov.pl

Opracowanie: Justyna Siwińska

 

 

Inicjatywa „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest elementem projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości