Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/11/17 12:13:43
Dzień informacyjny ICT/FET w Programie Horyzont 2020

Programów Badawczych UE zaprasza na Dzień informacyjny ICT/FET w Programie Horyzont 2020, który odbędzie się w dniu 22 listopada, w Warszawie.

Podczas  Dnia informacyjnego ICT/FET przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

 • Program Pracy LEIT – ICT 2016-2017 i tematów związanych z ICT (Information and Communication Technologies) w Programie Horyzont 2020.
 • Konkursy związane z BIG DATA w Programie Horyzont 2020.
 • Program Pracy w ramach FET (Future and Emerging Technologies), w tym konkursy FET Open, FET proactive oraz FET flagships.
 • Finansowanie badań z zakresu technologii kwantowych w ramach Programu QuantERA, współfinansowanego z Programu Horyzont 2020.
 • Możliwości pozyskania dofinansowania z Programu Horyzont 2020 dla MŚP i start-upów z obszaru ICT.
 • IMPACT Growth: europejski program akceleracji startupów.
 • Przykłady projektów typu: Działania badawczo-innowacyjne (Research and innovation actions), Działania innowacyjne (Innovation actions), Działania koordynacyjne i wspierające (Coordination and Support Action) oraz MŚP (SME ).
 • Możliwości startowania polskich zespołów badawczych w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki – konkurs CHIST-ERA na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu ICT. Tematy konkursu: Lifelong Learning for Intelligent Systems (LLIS) oraz Visual Analytics for Making under Uncertainty (VADMU).
 • Ogólne zasady składania, oceny i uczestnictwa w projektach w Programie H2020.

Prezenterzy:

Francesco Barbato (European Commission, CNECT G3)przedstawi przegląd tematów z programu Pracy LEIT-ICT, ze szczególnym uwzględnieniem tematów związanych z BIG DATA w Programie Horyzont 2020.

Prof. dr hab. Konrad Banaszek (Narodowe Centrum Nauki)zaprezentuje inicjatywę QuantERA (ERANET Cofund) z zakresu technologii kwantowych.

Przykłady projektów zostaną zaprezentowane przez przedstawicieli: Politechniki Warszawskiej, Urzędu Miasta Warszawy, Orange Polska oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Pan Tomasz Mazuryk z firmy FUNDINGBOX ACCELERATOR Sp. z o.o.o zaprezentuje europejski projekt IMPACT Growth i możliwości uzyskania dofinansowania przez start-upy.

Przedstawiciel Narodowego Centrum Nauki omówi zasady konkursu CHIST-ERA na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu ICT w tematach: LifelongLearning for Intelligent Systems (LLIS) oraz Visual Analytics for Making under Uncertainty (VADMU).

Prezentacje wygłoszą również eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE:

 • Andrzej Galik - zaprezentuje statystyki z uczestnictwa w Konkursach ICT/FET
 • Aleksandra Ihnatowicz - przedstawi konkursy związane z Przyszłymi i powstającymi technologiami (Future Emerging Technologies)
 • Małgorzata Szołucha - zaprezentuje ogólne zasady uczestnictwa, typy projektów, przygotowanie, składanie i ocena projektów w ramach Programu Horyzont 2020.
 • Marta Krutel - zaprezentuje możliwości finansowania innowacyjnych rozwiązań w ramach instrumentu MŚP, w Programie Horyzont 2020.

Do udziału w Dniu informacyjnym zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania z KE z Programu Horyzont 2020 na działania związane z rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Dzień informacyjny odbędzie się 22.11.2016, w Warszawie, w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, przy ul. Pawińskiego 5 B (Aula im. Wacława Olszaka). Mapka dojazdu wraz ze wstępną agendą spotkania do pobrania na stronie spotkania: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-ictfet-w-programie-horyzont-2020-2

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych. na spotkanie jest obowiązkowa i odbywa się poprzez stronę spotkania: http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-ictfet-w-programie-horyzont-2020-2

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości