Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2010/09/09 09:48:11
Trzecia edycja „Własności intelektualnej”

Ukazała się trzecia edycja biuletynu „Własność intelektualna”, wydawanego przez Fundację ProRegio. Autorzy artykułów podpowiadają innowacyjnym firmom, jak zyskownie zarządzać własnością intelektualną, chronić ją i komercjalizować.

Tematem przewodnim najnowszego wydania biuletynu jest zarządzanie własnością intelektualną.  Korzyści płynące z własności intelektualnej mogą przyczynić się do wzrostu przychodów firmy, a tym samym powinny stać się jednym z kluczowych obszarów zainteresowań kadry kierowniczej każdego przedsiębiorstwa.

Pobierz biuletyn

Szczególnie warty polecenia jest wywiad z RP, dr Alicją Adamczak. Pani prezes odpowiada na pytania związane z zarządzaniem własnością intelektualną i wynikającymi z tego korzyściami dla przedsiębiorców. W artykule „Więcej niż ochrona” Anna Tomtas-Anders, prezes Fundacji ProRegio, przekonuje, że aby osiągnąć sukces na rynku, należy nie tylko chronić własność intelektualną, ale również umiejętnie nią zarządzać.

Wielu praktycznych informacji dostarczają artykuły „Podejście biznesowe” autorstwa amerykańskiej ekspert Ishitty Bardhan oraz „Jak się wdraża strategię?” autorstwa Patrycji Dukaczewskiej, prawnik z Grupy Kapitałowej Bumar. W tekście „Tajemnica handlowa czy patent?” autorka  dokonuje rozróżnienia pomiędzy dwoma rodzajami własności intelektualnej: i patentem. Z kolei artykuł „Elementy strategii zarządzania” traktuje o zarządzaniu prawami autorskimi. Ostatni, ale nie mniej interesujący, jest tekst „EFS w zarządzaniu”, którego zwraca uwagę na potrzebę rozwoju kwalifikacji kadr pod kątem zarządzania własnością intelektualną, a na co środki można pozyskać właśnie z EFS. Ostatnia biuletynu dostarcza bieżących informacji z obszaru własności intelektualnej.

Pierwsze  biuletynu obejmowało treści odnoszące się do kompleksowej ochrony własności intelektualnej – można było znaleźć w nim informacje dotyczące zarówno programów udzielających wsparcia w tej dziedzinie, jak również dowiedzieć się, jaką rolę we współczesnej gospodarce pełni Światowa Własności Intelektualnej. Druga edycja biuletynu traktowała o znaczeniu wzornictwa przemysłowego w gospodarce. Przedstawione zostały aspekty skutecznej ochrony wzoru przemysłowego oraz różnice pomiędzy wzorem przemysłowym a innymi formami, takimi jak np. czy wzór użytkowy.

Biuletyn jest wydawany w ramach projektu „Przedsiębiorco, chroń swój pomysł! Biuletyn własności intelektualnej dla przedsiębiorców”, realizowanego przez Fundację ProRegio. Projekt ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorców i trwa od stycznia 2010 do marca 2012 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Współpraca: Iwona Łopaczyk

:Jakub Anders 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości