Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/03/21 13:55:07
Międzynarodowa współpraca klastrów - najbliższe imprezy

Dyrektoriat Generalny ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MSP Komisji Europejskiej kontynuuje realizowane w poprzednich latach działania, których celem jest  stymulowanie współpracy pomiędzy klastrami europejskimi, a ich odpowiednikami na świecie. W najbliższych miesiącach przewidywane są kolejne imprezy - na Tajwanie oraz w Meksyku. 

Pierwsza z nich zostanie zorganizowana przy okazji targów COMPUTEX Fair, które odbędą się na przełomie maja i czerwca 2016 na Tajwanie. W ramach Europejskiego Tygodnia Innowacji (European Innovation Week), który potrwa od 30 maja do 1 czerwca 2016, możliwe będą bezpośrednie spotkania przedstawicieli klastrów z Europy i Azji, specjalizujących się w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Przy organizacji tego przedsięwzięcia KE współpracuje z kilkoma partnerami: Silicon Europe Worldwide, - reprezentowanej przez Taiwan External Development Council - TAITRA, EU Chamber of na Tajwanie, European Collaboration Platform (ECCP) oraz Industrial Technology Research Institute (ITRI).

Program trzydniowej imprezy, dostępny na stronie internetowej, obejmujący seminaria, warsztaty oraz spotkania indywidualne, oferuje klastrom oraz należącym do nich małym i średnim przedsiębiorcom realne możliwości nawiązania współpracy.

jest otwarta na stronie internetowej. Zainteresowane podmioty mogą przesłać zgłoszenie (Expression of Interest) drogą elektroniczną, najpóźniej do dnia 25 marca 2016. Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony formularz klastra, profil rejestracji na nowej stronie European Collaboration Platform oraz krótką prezentację n/t klastra.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie wyłoniona delegacja europejskich klastrów i sieci biznesowych, prowadzących działalność w branży ICT. Zakwalifikowani uczestnicy mogą otrzymać dofinansowanie, zgodnie z warunkami podanymi w (Call for Expression of Interests).

Pytania dotyczące imprezy na Tajwanie należy kierować bezpośrednio do osób wyznaczonych przez organizatora: Spinoglio oraz Noelia Dosil (c2cmatchmaking@spi.pt).

Kolejną szansą na nawiązanie współpracy międzynarodowej jest planowany cykl 5 imprez w Meksyku, których celem jest wyłonienie ponad 200 europejskich partnerów dla podmiotów meksykańskich. Zainicjowana współpraca ma doprowadzić do zawarcia umów partnerskich i wdrożenia w Meksyku rozwiązań technologicznych charakteryzujących się niską emisją dwutlenku węgla. uczestników będzie odbywać się poprzez stronę internetową
Imprezy stanowią część projektu Low Carbon Business in Mexico, który koncentruje się na promowaniu współpracy pomiędzy firmami europejskimi i meksykańskimi, specjalizującymi się w trzech obszarach: efektywność energetyczna (budownictwo i sektory przemysłowe), zarządzanie odpadami oraz oczyszczanie ścieków. 

Pierwsza impreza ma odbyć się w maju 2016. Udział jest bezpłatny, ale uczestnicy z Europy będą musieli pokryć podróży i zakwaterowania we własnym zakresie - szczegółowe informacje na temat programu i zasad uczestnictwa będą wkrótce dostępne na stronie internetowej.

Autor:Dorota Frączek 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości