Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/10/11 10:08:31
napędzająca rozwój Twojej firmy” – konferencja w Warszawie

Dnia 25 października br. w Warszawie odbędzie się konferencja pod hasłem " napędzająca rozwój Twojej firmy" przeznaczona dla kadry zarządzającej firm z sektora MSP. Jej organizatorem jest Harvard Business Review Polska. W spotkaniu udział weźmie dr Robert G. Cooper - światowy autorytet w zakresie innowacji i tworzenia produktów, przez wielu nazywany "ojcem innowacji".

Celem konferencji jest przedstawienie rozwiązań, które umożliwiają efektywne zarządzanie procesem innowacji w przedsiębiorstwie, a tym samym dostarczenie firmom narzędzi zwiększających ich konkurencyjność. Uczestnikom spotkania przedstawione zostaną sposoby modyfikacji procesu innowacji w firmie oraz zapewniania spójności strategii innowacji ze strategią przedsiębiorstwa. przekazana podczas konferencji umożliwi osobom zarządzającym firmami usprawnienie strategii, procesu i modelu zarządzania innowacją w przedsiębiorstwie, efektywne zaangażowanie pracowników firmy w proces innowacji oraz tańsze i szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek.

Jednym z prelegentów będzie Robert G. Cooper -  światowy ekspert oraz doradca w dziedzinie zarządzania. Przez ponad 30 lat jego badała i szczegółowo analizowała wprowadzanie na rynek kilku tysięcy produktów i usług w ponad 3 tysiącach przedsiębiorstw, co pozwoliło stworzyć jedną z największych na świecie baz o tej tematyce oraz opracować przełomowe metody, umożliwiające tworzenie skutecznych strategii innowacyjnych. Jedną z nich jest tzw. proces innowacji etap-bramka (Stage-Gate), który obecnie jest realizowany przez 80% amerykańskich i zachodnioeuropejskich firm, wśród których wymienić można  m. in. Procter & Gamble, Nestle, HP, BMW, Royal Bank of Canada, Bank of America, 3M, Telenor Privat, Allied Signal, Lego, Johnson & Johnson czy IBM. Proces ten uważany jest za jedno z najważniejszych odkryć w dziedzinie zarządzania procesem innowacji. Strategia ta stanowi koncepcyjną i operacyjną mapę, która wskazuje działania od innowacyjnego pomysłu do wprowadzenia produktu na rynek. Dzieli ona proces innowacji na etapy, którym przyporządkowane są poszczególne zadania, a każdy z nich poprzedzony jest tzw. bramką (gate), na której odbywa się kontrola oraz zapada dotycząca przyszłości innowacyjnego projektu. Wiele firm w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, które teraz świetnie radzą sobie z innowacją, kiedyś miało spore problemy. Popełniały wiele błędów, takich jak: brak niezbędnych prac na etapie przedrozwojowym, nieznajomość opinii konsumentów, zbyt duża ilość prowadzonych równocześnie projektów, błędne zdefiniowanie produktu czy zła wejścia na rynek. W rezultacie odsetek porażek był bardzo wysoki i marnowano mnóstwo pieniędzy na niezbyt dobre i źle przeprowadzone projekty.” – wyjaśnia dr Cooper – „Jednak z czasem te firmy zaczęły identyfikować poszczególne elementy, niezbędne do odniesienia sukcesu. System ten nosi nazwę Stage-Gate, gdzie fazy (stages) oznaczają konkretne działania zespołu projektowego, takie jak: badania konsumenta (voice-of-customer study), dopracowanie definicji produktu, prace przedrozwojowe itd. Z kolei bramki (gates) w tym systemie to momenty, w których podejmuje się trudne decyzje - czy inwestycja będzie kontynuowana, czy nie. Stage-Gate zbiera wszystkie niezbędne elementy układanki i łączy je w jeden system obejmujący działania od pomysłu do wypuszczenia produktu na rynek.Sposób wdrażania procesu State-Gate w firmie zostanie omówiony przez samego twórcę podczas konferencji. Wyjaśni on m. in. dlaczego musi być traktowana procesowo, oraz w jaki sposób proces etap-bramka zwiększa szybkość i efektywność innowacji produktu i zwielokrotnia jego wyniki.

Ponadto, prelegent będzie mówił m. in. o tym, co odróżnia zwycięzców od przegranych w obszarze innowacji, w jaki sposób włączać klientów i innych partnerów do procesu rozwoju oraz które elementy mają największe znaczenie w procesie innowacji i w jaki sposób można rozwinąć je we własnej firmie. Przedstawi również autorską koncepcję tzw. diamentu innowacji (innovation diamond), będącą schematem budowy kompetencji zyskownej innowacji w przedsiębiorstwie. Uczestnicy spotkania dowiedzą się m. in. jakie są elementy diamentu innowacji oraz jak koncepcja ta funkcjonuje w praktyce gospodarczej.

Z kolei OlgaGrygier-Siddons, prezes PwC, będzie mówić o budowaniu efektywnego środowiska innowacyjnego w polskich warunkach biznesowych - „Moje doświadczenie jako prezesa PwC w Polsce pokazuje, że rozwój firmy bez innowacji jest dziś po prostu niemożliwy.” – wyjaśnia prelegentka– „Innowacje to nie tylko nowe rozwiązania operacyjne, które usprawniają funkcjonowanie firmy. To przede wszystkim kreatywność w obszarze nowych produktów i usług oferowanych klientom. To innowacyjność wkomponowana w strategię, która pozwala wygrywać na rynku. Żeby w pełni wykorzystać szanse, które otwiera przed firmą, konieczne jest wdrożenie jej do całościowej strategii i konsekwentne realizowanie jej założeń w codziennych posunięciach”. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną m. in. sposoby wyzwalania w ludziach potencjału i odwagi do przełamywania schematów oraz studia przypadku, ukazujące sposoby angażowania kluczowych interesariuszy w tworzenie środowiska innowacyjnego i kreowanie nowych idei. Natomiast dr Witold Jankowski, redaktor naczelny Harvard Business Review Polska, wyjaśni uczestnikom konferencji, dlaczego każda – nawet imitator – potrzebuje strategii innowacji oraz przedstawi narzędzia, które umożliwią zapewnienie spójności strategii innowacji ze strategią firmy.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie  www.hbrp.pl/innowacje.

nicjatywa „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest elementem projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości