Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/02/15 10:58:04
Ponad 7 milionów złotych na wsparcie przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła listę projektów, które zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach projektu „Platformy startowe dla nowych pomysłów". „Hub of talents” - wspólny projekt Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego i 5 technoparków z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego został numerem jeden na liście rankingowej PARP. Już niebawem ruszy profesjonalny program inkubacji startupów w naszym makroregionie!

Polska Agencja Rozwoju Regionalnego uruchamia w bieżącym roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Poddziałanie 1.1.1. pilotażowy projekt „Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Jest to program akceleracyjny ukierunkowany na  utworzenie ekosystemu sprzyjającego transferowi wiedzy oraz rozwojowi startupów.

Do programu zakwalifikowały się trzy wnioski, z czego najlepszy okazał się projekt konsorcjum, którego liderem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny z oceną na poziomie 87 punktów i rekomendowaną kwotą dofinansowania w wysokości 7 297 119,80 zł.Pozostałe dwa projekty należą do Gminy Kielce- Kieleckiego Parku Technologicznego (81 punktów, 7 630 552,34zł) oraz Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. (75 punktów, 6 062 710 zł).

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny projekt HoT złożył wspólnie z pięcioma  Partnerami - technoparkami z Ełku, Olsztyna, Suwałk, Elbląga oraz Łomży. Wspólnie podjęte działania stworzą warunki sprzyjające rozwojowi innowacyjnych pomysłów biznesowych i ich realizacji w makroregionie Polski Wschodniej, w formie przedsiębiorstw typu start-up. Przedsięwzięcie wspierać będzie osoby posiadające innowacyjne pomysły na biznes, które po otrzymanym doradztwie, mentoringu i szkoleniach będą posiadały produkt lub usługę gotową do wdrożenia na rynku. Ekosystem wsparcia tworzony będzie wspólnie z doświadczonymi przedsiębiorcami, którzy obejmą rolę ekspertów i mentorów, władzami samorządowymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami z sektora Instytucji Otoczenia Biznesu.

Projekt skierowany jest do osób, które nie ukończyły 35 lat. Zgłaszane pomysły nie mogą być przedmiotem działalności gospodarczej – muszą być to zupełnie nowe idee, a podstawowym kryterium oceny jest ich innowacyjność.

Udział w programie to dla młodych przedsiębiorców same korzyści – zaczynając od podstawowych szkoleń i warsztatów poprzez indywidualny i biznesowy, obsługę księgową i prawną, doradztwo podatkowe oraz wsparcie marketingowe. We wszystkie te działania zaangażowani zostaną  zewnętrzni eksperci – specjaliści w danej dziedzinie, a także inne instytucje otoczenia biznesu typu fundusze Venture Capital, seedowe czy też aniołowie biznesu i inwestorzy oraz osoby z doświadczeniem wyniesionym ze startupów, które z sukcesem wprowadziły na rynek swój produkt.

Wkrótce przedstawiony zostanie harmonogram projektu. Więcej informacji o platformach na www.startupplatforms.gov.pl.

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości