Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/03/05 09:02:12
Branża ICT wśród regionalnych specjalizacji Pomorza Zachodniego!

Branża informatyczna została uznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego za jedną z kluczowych dziedzin wpływających na rozwój regionalnej gospodarki. Szeroko rozumiana informatyka znalazła się wśród wskazanych przez samorządowców inteligentnych specjalizacji regionu, które mają być wspierane w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Proponowane priorytetowe obszary wsparcia ze środków UE zaprezentowano podczas konferencji pn. „Czas na regionalne i inteligentne specjalizacje”.

Jeżeli chodzi o gospodarkę, to w całej Europie Unia Europejska nakazuje myśleć przez pryzmat specjalizacji. Regiony muszą wytypować specjalizacje, które uznają za najistotniejsze i które opierać się będą na własnych, lokalnych zasobach naturalnych i ludzkich” – mówił podczas konferencji marszałek województwa, Olgierd Geblewicz – „Dziś jesteśmy na początku drogi, wciąż przed perspektywą 2014-2020, ale Urząd Marszałkowski poczynił już pierwsze prace, aby wytypować regionalne specjalizacje, które chcemy poddać pod dyskusję”.

Wśród 5 wytypowanych przez Urząd Marszałkowski regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, które uzyskały wstępną aprobatę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, znalazły się usługi profesjonalne oparte na wiedzy – „To przede wszystkim coraz lepiej i dynamiczniej rozwijająca się w naszym województwie branża ICT. To firmy zarówno małe i  średnie, jak i te, które dziś są znaczącymi podmiotami w tej branży na rynku polskim i europejskim. Warto to dostrzegać i wzmacniać” – mówił Marszałek.

Potencjał regionalnej branży ICT prezentowała podczas spotkania Katarzyna Witkowska, wiceprezes Stowarzyszenia ICT Pomorze Zachodnie, zrzeszającego firmy informatyczne z województwa zachodniopomorskiego – „Dziś informatyka obecna jest w każdej dziedzinie gospodarczej – w działalności nie tylko prywatnych przedsiębiorstw, ale także administracji publicznej czy jednostek ochrony zdrowia. W najbliższych latach Unia Europejska przeznaczy bardzo duże środki na to, aby przedsiębiorstwa i administracja rozwinęły poziom przetwarzania danych przechowywanych elektronicznie. Służy temu „cloud computing” – przetwarzanie w chmurze. Już w tej chwili tworzymy infrastrukturę centrum danych dla lokalnych firm, która pozwoli im świadczyć innowacyjne usługi informatyczne w modelu Saas tzn. dostępne dla klientów przez ” – wyjaśniała Witkowska.

Wskazywała również, że województwo posiada zasoby niezbędne do dynamicznego rozwoju tej dziedziny gospodarki -  „Potencjał  branży informatycznej to dziś ok. 8500 pracowników, prawie 4000 firm IT, 1700 absolwentów ze specjalizacją IT rocznie i ok. 300 pracowników naukowych na szczecińskich uczelniach”. Dysponujemy także potencjałem rozwojowym – co roku liczba firm IT działających w naszym województwie zwiększa się o kilkanaście procent. Wyzwaniem jest zwiększenie liczby studentów kierunków ścisłych. To problem nie tylko zachodniopomorskiego, ale i całej Europy, w której do roku 2015 będzie brakować 700 tys. specjalistów IT.

Wiceprezes Klastra ICT zaznaczała także, że dla tworzenia innowacji niezbędna jest współpraca sieciowa, a w Szczecinie od kilku lat funkcjonuje i rozwija się system takiej właśnie współpracy, którego jednym z elementów jest ICT Pomorze Zachodnie. Co ważne, prężnie działają również nieformalne organizacje branżowe zrzeszające społeczność specjalistów IT, takie jak m.in. Szczecińska Grupa Użytkowników Linuksa/Uniksa, Fundacja Netcamp, Hackerspace czy Szczecińska Grupa Użytkowników Javy – „Organizacje branżowe są jednym z czynników, który jest bardzo potrzebny do tego, aby branża generowała innowacje. Dzięki nieformalnym spotkaniom ludzie się poznają, mają okazję do inspirowania się nawzajem oraz do podejmowania biznesowej współpracy”.

Działalność regionalnych firm informatycznych wspierana jest również przez Technopark Pomerania – „Park jest bazą, jest podstawą, jest miejscem spotkań i rozwijania działalności biznesowej, ale do tworzenia w nim innowacji niezbędne są wszystkie wymienione wcześniej ogniwa: społeczność, firmy, miejsce, w którym wszyscy mogą się spotkać oraz organizacja, która tę współpracę inspiruje. Na szczęście wszystkie czynniki wpływające na rozwój branży funkcjonują już w naszym województwie i jest to ogromny potencjał, który musimy wykorzystywać” – dodała Witkowska.

Wśród pozostałych 4 regionalnych specjalizacji wytypowanych przez Urząd Marszałkowski znalazły się: biogospodarka, działalność morska i logistyczna, sektor metalowy i maszynowy oraz turystyka.

Konferencja pn. „Czas na regionalne i inteligentne specjalizacje” – która odbyła się 1 marca w Teatrze Polskim – stanowiła forum do dyskusji na temat specjalizacji regionu i wstęp do konsultacji społecznych w tym zakresie. Udział w spotkaniu wzięli samorządowcy, przedsiębiorcy, naukowcy oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu. W przerwie obrad podpisano również list intencyjny w sprawie utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Biogospodarki.

Autor:Informacja prasowa , Współpraca: Justyna Siwińska


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości