Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/02/15 12:06:04
Grono Targowe Kielce– jedyny branży targowej w Polsce

Często na wyjazd na targi decydujemy się w ostatniej chwili, myśląc o wystawcach, spotkaniach biznesowych, czy partnerach do współpracy. Inne ważne aspekty takiego wyjazdu odsuwamy na dalszy plan. A może warto zapoznać się z ofertą profesjonalistów, szczególnie jeśli impreza ma się odbyć w województwie świętokrzyskim. Rozmawiamy na ten temat z p. Mirosławem Hejdukiem, przedstawicielem koordynatora Klastra Grono Targowe Kielce.

Proszę pokrótce przedstawić Grono Targowe Kielce (GTK), kilka liczb, zasięg działalności (krajowy, międzynarodowy), członkowie - podstawowe dane.

W tym roku obchodzimy pięciolecie Izby Gospodarczej Grono Targowe Kielce, będącej koordynatorem klastra. usługowy Grono Targowe Kielce jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą i chroniącą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej, ponad 80, podmiotów. Członkami Klastra są instytucje, stowarzyszenia i organizacje powiązane biznesowo - głównie z sektora usług wystawienniczych, poligraficznych, hotelarskich, gastronomicznych, transportowych oraz szkoleniowych. Ze względu na charakter prowadzonej działalności i skalę oddziaływania, podmiotem wiodącym klastra jest ośrodek wystawienniczo-kongresowy Targi Kielce S.A. - wicelider polskiego rynku targowego, deklasujący ośrodki targowe w Warszawie, Wrocławiu, czy Krakowie.

Siedzibą klastra usługowego Grono Targowe Kielce jest miasto Kielce, natomiast obszarem działania jest województwo świętokrzyskie. Od roku w ramach Izby funkcjonuje Kielce Bureau (KCB), czyli biuro kongresów, dbające o konferencyjną ofertę regionu. Logo KCB nawiązuje do krzemienia pasiastego i przypomina o długoletnim doświadczeniu regionu świętokrzyskiego w działalności gospodarczej. Wybraliśmy motyw krzemienia, gdyż już od czasów neolitu, krzemień był przedmiotem wyróżniającym posiadacza, określającym pozycję w społeczeństwie. Dodatkowo jest też nazywany "kamieniem optymizmu" - a biorąc pod uwagę infrastrukturę targowo-kongresową, KCB ma podstawy do optymizmu.

Jak Pan podkreśla - Grono Targowe Kielce jest klastrem unikalnym w skali Polski. Proszę uzasadnić to stwierdzenie.

Faktycznie, jako jedyni specjalizujemy się w targach i kongresach.

Niepowtarzalność GTK jako klastra usługowego wynika ze specyfiki grupy docelowej oraz możliwości wykorzystania wieloletniego doświadczenia kieleckich firm w obsłudze gości targowych. Przez ostatnie dwadzieścia lat kieleckie i świętokrzyskie hotele, restauracje, firmy transportowe, agencje reklamowe, firmy doradztwa gospodarczego wspólnie doskonaliły obsługę turysty biznesowego. Jako nie ograniczamy się wyłącznie do działań na rzecz naszych członków. Naszym celem jest pełne wykorzystanie potencjału przybywających turystów biznesowych dla ciągłego rozwoju branży targowo-kongresowej w regionie. Dążymy do tego, by wywołany efekt "wow" zaowocował wielokrotnymi wizytami biznesowymi, chcemy by uczestnicy targów i kongresów entuzjastycznie mówili innym: "warto pojechać do Kielc". Zabiegamy o to by podsuwać decydentom pomysł lokalizacji wydarzeń firmowych w Kielcach.

Kilka słów nt. branży głównej i pokrewnych Klastra. Dlaczego pomysłodawcy przyjęli, że akurat w Państwa przypadku będzie dobrym narzędziem dla rozwoju i wzmocnienia działań jego potencjalnych członków?

Celem powołania klastra było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w obszarze organizacji i obsługi imprez targowo-kongresowych oraz usług towarzyszących, poprzez poszerzenie skali i zakresu świadczonych przez nie usług. usługowy Grono Targowe Kielce dąży do stworzenia innowacyjnej sieci współpracy w regionie, nakierowanej na rozwój branży targowo-kongresowej i wzmocnienia powiązań między lokalnymi firmami i otoczeniem instytucjonalnym - jednostkami naukowo-badawczymi, szkołami, instytucjami publicznymi oraz instytucjami wspomagania biznesu.

jest niewątpliwie najlepszym narzędziem do tworzenia sieci współpracy.

Jaka jest Klastra dla potencjalnych odbiorców? Czy jest to produkt/usługa klastra, czy też grupy członków, do którego każdy dokłada coś swojego, specyficznego? Czy może są to oddzielne oferty każdego przedsiębiorcy?

Przede wszystkim należałoby raczej użyć określenia potencjalnego "odbiorcy" - każdy odbiorca usług targowych i kongresowych zasługuje na wyjątkową ofertę dostosowaną do jego potrzeb. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że rocznie Targi Kielce odwiedza ponad dwieście tysięcy zwiedzających, można mówić o pewnej unifikacji usług - tradycyjnie przygotowywane są już kompleksowe pakiety usług dla gości targowych. W ofercie dla turystów biznesowych uwzględniana jest również regionu: wystawcom oferowane są specjalne rabaty w restauracjach, centrach spa, muzeach, teatrach. Bureau przygotowuje w pełni zindywidualizowane oferty dla organizatorów konferencji, obejmujące propozycje miejsc kongresowych i usług okołokongresowych (prowadzenie biura kongresowego, catering, zakwaterowanie, transport, tłumaczenia) oraz ofertę atrakcji "pokonferencyjnych". Na stronie www.gielda.24.pldostępna jest Giełda Ofert dla zainteresowanych organizacją konferencji w województwie świętokrzyskim.

Pomimo, iż w Kielcach zlokalizowany jest drugi co do wielkości w Polsce ośrodek wystawienniczo-kongresowy, nie chcemy skupiać się wyłącznie na możliwościach infrastruktury kongresowej w województwie świętokrzyskim. Intensywnie pracujemy nad nawiązaniem bezpośredniego dialogu z organizatorami wydarzeń i przekonaniem ich do idei „Zmysłowych Konferencji”. Przygotowaliśmy specjalny poradnik dla organizatorów konferencji dotyczący możliwości wykorzystania zmysłów (do pobrania na www.24.pl). Chcemy sprawić, by uczestnik wydarzeń w Kielcach zaangażował swoje zmysły i naprawdę zobaczył, usłyszał, poczuł, dotknął, posmakował...

Co robi Izba Gospodarcza Grono Targowe Kielce, jako koordynator Klastra, aby nie tylko utrzymać, ale także zwiększyć liczbę członków, poprawić ich konkurencyjność?

Liczba naszych członków sukcesywnie wzrasta - obecnie w klastrze jest ponad 80 firm. Naszym sekretem jest koncentracja nie na pozyskiwaniu na siłę nowych członków, lecz na bezustannej trosce o rozwój i jakość usług. Przykładem takiej działalności jest Kielce Bureau, które promuje zarówno usługi członków klastra, jak i uwzględnia konferencyjną ofertę całego regionu. Głęboko wierzę, że może pozyskać wzrastającą liczbę lojalnych członków tylko wtedy, kiedy ich doświadczenia pokrywają się - lub wręcz przewyższają "brand promise" klastra.

Jak Pan widzi rolę koordynatora klastra obecnie i w przyszłości. Czy wg Pana koordynator jest w ogóle potrzebny klastrowi? Jakie "nowe" działania powinien realizować koordynator w przyszłości?

Myślę, że rola koordynatora się nie zmieni. Izba zawsze będzie katalizatorem, koncentrującym się na doborze właściwych członków, na sprecyzowaniu oczekiwań wobec nich, motywowaniu i wpływaniu na ich dalszy rozwój. Jednocześnie z pewnością na koordynatorze klastra spoczywać będzie coraz większa odpowiedzialność za właściwą ocenę sytuacji na rynku, wykorzystywanie pojawiających się okazji oraz umiejętność współpracy zarówno z partnerami - zarówno wewnątrz klastra, jak i z otoczeniem.

Z jakich źródeł jest finansowana działalność koordynatora Klastra GTK?

Działania związane z rozwojem branży targowo-kongresowej związane są głównie z  Bureau, którego funkcjonowanie związane jest z wdrażaniem przez Izbę Gospodarczą Grono Targowe Kielce projektu Kręgi innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu oraz Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap. Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plany na przyszłość?

W opracowaniu są zarówno przydatne narzędzia dla organizatorów, jak i atrakcje dla uczestników wydarzeń np.: mapping 3D w trakcie XV Gali Ambasadorów Kongresów Polskich w październiku 2014. Zainteresowanych informacjami o naszych działaniach zapraszam do prenumeraty newslettera na http://www.24.pl/index.php?option=com_acymailing&view=user&layout=modify&Itemid=72&lang=plGronoTargoweKielce

Dziękuję za rozmowę.

Rozmowę przeprowadziła: Grażyna Buczyńska

Mirosław Hejduk – absolwent Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Ziemi, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów Master of Business Administration prowadzonych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański.

Ekspert z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem we wdrażaniu projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz krajowych i zagranicznych programów wsparcia. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Izby Gospodarczej Grono Targowe Kielce i Członka Zarządu Stowarzyszenia Integracja i Rozwój.

Autor:Grażyna Buczyńska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości