Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/05/25 13:29:00
Weź udział w Tygodniu Innowacji!
W dniach 20-22 czerwca 2011r odbywać się będzie w Warszawie Tydzień Innowacji, organizowany przez Programów Badawczych UE. W trakcie imprezy zaprezentowane zostaną różne formy zdobywania funduszy na działalność innowacyjną.
 
Tydzień Innowacji rozpocznie dzień informacyjny dla przedsiębiorców, podczas którego uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób i na jakiego typu projekty można uzyskać dofinansowanie ze źródeł 7. Programu Ramowego oraz Programu na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (CIP), jak również w jaki sposób nawiązać owocną współpracę z naukowcami. 

Uczestnicy Tygodnia Innowacji uzyskają również informacje o możliwościach finansowania rozwoju centrów badawczych o wysokim potencjale innowacyjnym. Przedstawione zostaną zasady uczestnictwa w programie Potencjał Badawczy, który umożliwia pozyskanie blisko 5 milionów Euro na zakup aparatury badawczej, budowanie współpracy międzynarodowej oraz wzmocnienie innowacyjności i ochrony praw własności intelektualnej ośrodków badawczych.  W spotkaniu weźmie udział pani Anna Remond-Niewiarowska z Komisji Europejskiej oraz  koordynatorzy zwycięskich projektów.
 
Współpraca pomiędzy sferą nauki i przedsiębiorstw będzie tematyką ostatniego dnia Tygodnia Innowacji, w trakcie którego omówione zostaną możliwości finansowania działalności klastrów badawczych zrzeszających centra badawcze, przedsiębiorstwa oraz władze lokalne.  Ponadto w trakcie dnia informacyjnego Programu INCO przedstawione zostaną możliwości współpracy z krajami niebędącymi członkami Unii Europejskiej.
 
Spotkanie odbywać się będzie w Warszawie, w siedzibie IPPT PAN, przy ul. Pawińskiego 5b. Szczegółowe informacje oraz na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=4369
 
Serdecznie zapraszamy naukowców i przedsiębiorców!
Autor:Zespół Redakcyjny   , Współpraca: Ewa Kusmierczyk , Aneta Maszewska


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości