Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/05/20 14:02:16
Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), które odbędą się od 23.05 do 14.06

Informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaplanowało cykl konsultacji nad projektem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w siedmiu miastach wojewódzkich. Spotkania zostaną przeprowadzone w terminie od 23 maja do 14 czerwca br. Są adresowane w szczególności do przedsiębiorców, pracowników jednostek naukowych, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz szeroko rozumianej opinii publicznej.

W czasie spotkań zaprezentowane zostaną cele i instrumenty wsparcia przewidziane do realizacji w ramach PO IR. Ponadto przedstawione zostaną założenia polityki państwa w obszarach gospodarki, nauki i szkolnictwa wyższego. W czasie spotkania przewidziane zostały wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki  oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Udział w w/w spotkaniach będzie okazją do zapoznania się z założeniami PO IR jak też możliwością wymiany poglądów i doświadczeń z przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat terminów i lokalizacji spotkań dostępne są na stronie internetowej: www.poig.gov.pl. na spotkania regionalne jest prowadzona poprzez elektroniczny formularz, który został zamieszczony w zakładce „”.

Osobami do kontaktu w sprawach dotyczących organizacji spotkań regionalnych są:

Marta Kulińska tel. 22 273 81 22

Łukasz Małecki tel. 22 273 80 72

Ewentualne pytania można również przekazywać na adres e-mail: konsultacje-poir@mrr.gov.pl.

Harmonogram spotkań regionalnych:

  • Gdańsk – 23.05
  • Wrocław – 28.05
  • Białystok – 03.06
  • Kraków – 07.06
  • Katowice – 10.06
  • Szczecin – 12.06
  • Warszawa – 14.06
Autor:Zespół Projektowy 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości