Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/10/11 10:20:16
Własność intelektualna - bezpłatne seminarium pracowników z województwa śląskiego

Serdecznie zapraszamy pracowników z województwa śląskiego na bezpłatne seminarium pt. "Własność intelektualna".
                                                                                                                                                                                                                                                        
Adresaci szkolenia: pracownicy przedsiębiorstw, uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych, jednostek samorządu terytorialnego.

Seminarium odbędzie 16 października 2012 r., godz. 12:00-19:00.

Prowadzący: Maciej Karpiński

Miejsce seminarium: Katowice

Metody prowadzenia zajęć: wykłady, dyskusje oraz praca słuchaczy (ćwiczenia w podgrupach ). Główny nacisk położony jest na rozumienie zagadnień i zastosowania praktyczne, a nie wykład zagadnień teoretycznych. Z listy poniższych tematów, najbardziej odpowiedni zestaw zostanie określony na podstawie analizy formularzy zgłoszeniowych: dokładny plan pracy oraz ilość czasu przeznaczona na poszczególne tematy zostaną dopasowane do zainteresowań uczestników.

Organizator: Park Naukowo-Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontakt: Katarzyna Kowol tel. 32 335 85 40, e-mail: katarzyna.kowol@technopark.gliwice.pl
Harmonogram seminarium:
11.30 - 12.00 uczestników/czek
12.00 - 12.15 Powitanie, podstawowe informacje nt. projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”
12.15 - 13.45 Patenty i wzory uźytkowe/ Znaki towarowe,
13.45 - 14.00 Przerwa kawowa
14.00 - 15.30 Wzory przemysłowe/ Prawa autorskie,
15.30 -16.00 Obiad
16.00 - 17.30 Poszukiwanie w bazach RP i EPO/ Umowy know-how, umowy wspólności prawa do patentu i umowy licencyjne
17.30 - 17.40 Przerwa kawowa
17.40 - 19.00 Tworzenie opisu patentowego/ Komercjalizacja rozwiązań przedsiębiorstwa,
 
Maciej Karpiński
Od 2007 pracuje w Biurze Rzecznika Patentowego jako specjalista ds. patentów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W 2010 ukończył Podyplomowe studia z zakresu komercjalizacji nauki i technologii (MSSTC), Polsko-Amerykańskie studia w zakresie komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć i nowych technologii, University of Texas at Austin wraz z Uniwersytetem Łódzkim, i uzyskał tytuł „Managera Innowacyjności”. Od 2010 r. prowadzi firmę ULTRAPATENT której działalność polega na doradztwie z zakresu: znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych. Świadczy usługi dotyczące: badań patentowych, monitoringu zgłoszeń patentowych oraz patentów udzielonych, dokonuje oceny innowacyjności, audytów i monitoringu IP, zajmuje się komercjalizacją nauki i technologii oraz szkoleniami z obszaru własności intelektualnej.
 
Formularz zgłoszeniowy.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Autor:Informacja prasowa , Współpraca: Katarzyna Kowol


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości