Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/11/12 08:32:19
Europejski Tydzień Przedsiębiorczości w Kaliszu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz organizator Europejskiego Tygodnia Przedsiębiorczości - Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, w ramach działań Ośrodka oraz Wielkopolskie Centrum Klasteringu - zapraszają do udziału w ciekawych wydarzenia, które odbędą się w dniach 18 - 22 listopada 2013 roku w Kaliszu.

Europejski Tydzień Przedsiębiorczości jest cyklicznym wydarzeniem, zainicjowanym przez Komisję Europejską. Tegoroczne edycja Tygodnia została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kalisza, Starosty Kaliskiego i Posła na Sejm RP Mariusza Sebastiana Witczaka.

W ramach Europejskiego Tygodnia Przedsiębiorczości zaplanowano konferencję inauguracyjną pn. Nowy budżet dla innowacyjnych – perspektywa finansowa 2014-2020. Kolejne wydarzenia, to: warsztaty, seminaria, konferencje na temat innowacji, zakładania działalności gospodarczej, świadczenia usług transgranicznych, klasteringu, społecznej odpowiedzialności biznesu, ekonomii społecznej, ochrony własności intelektualnej i ryzyka walutowego w firmie.

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i instytucji okołobiznesowych, a także osób zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości w Polsce. 

Jedna z konferencji pt. – nowe możliwości rozwoju firm odbędzie się 20 listopada 2013 r oku w siedzibie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu.

Celem konferencji jest m.in. dyskusja i omówienie poniższych tematów:

  • kierunki wsparcia innowacyjności firm w ramach klasteringu,
  • korzyści uczestnictwa w klastrach, w szczególności dla firm,
  • korzyści firm wynikające ze współpracy z innymi klastrami na przykładzie Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska, Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski, Klastra Leszczyńskie Smaki, Klastra Przetwórców Szkła Budowlanego, czy Polskiego Klastra Innowacyjnych Technologii Kuźniczych Hefajstos.

Konferencja obejmuje cztery bloki tematyczne:

1. Rozwój lokalny za pomocą inicjatyw klastrowych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

2. WCK oraz Klastry i przedsiębiorstwa regionu Wielkopolski

3. Współpraca nauki z biznesem – zakres i efekty współpracy

4. Instytucje Otoczenia Biznesu, pracujące "z i na rzecz" klastrów i ich przedsiębiorstw

Wydarzeniu będzie towarzyszyć miasteczko klastrowe prezentujące środowisko klastrowe regionu Wielkopolski.

Udział we wszystkich wydarzeniach Europejskiego Tygodnia Przedsiębiorczości jest bezpłatny.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane są do dnia 18 listopada 2013 roku poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego: e-mailem: etp@kip.kalisz.pl lub faxem: 62 767 23 43.

Konferencja finansowana jest środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa w ramach działalności Ośrodka .

Szczegółowe informacje nt. programu Europejskiego Tygodnia Przedsiębiorczości dostępne są na stronie Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości.

Autor:Informacja prasowa , Współpraca: Grażyna Buczyńska


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości