Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/04/14 13:55:18
Raport OECD dotyczący polityk wsparcia ekoinnowacji

Raport OECD „Lepsze polityki dla wsparcia ekoinnowacji” (Better policies to support eco-innovations, styczeń 2011 r.) podejmuje temat ekoinnowacji z perspektywy różnych praktyk oraz zróżnicowanych systemów rynkowych występujących w państwach OECD. Autorzy zastanawiają się, jak wspierać ekoinnowacje, gdy mamy do czynienia z coraz większą liczbą technologii z nimi związanych. W opracowaniu opisane są polityki stosowane w odniesieniu do wybranych ekoinnowacji, takich jak czyste technologie węglowe (polegające na wyłapywaniu i przechowywaniu dwutlenku węgla), samochody elektryczne, opakowania ekologiczne, czy kolektory słoneczne. W raporcie zaprezentowane są też wybrane formy wdrażania ekoinnowacji w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.

Według Raportu pojawianie się i komercjalizacja ekoinnowacji może przyjąć dwie główne ścieżki, które określają sposób zaangażowania strony rządowej we wsparcie ich rozwoju. W pierwszej ścieżce, w wyniku działalności badawczo-rozwojowej, pojawia się zazwyczaj jedna związana z danym obszarem, jak np. w przypadku kogeneracji prądu i ciepła. W tym wypadku ta jest wykorzystywana komercyjnie przy licznych aplikacjach. Oznacza to, iż wydatki publiczne na działalność badawczo-rozwojową związaną z ekoinnowacyjną technologią przyniosą korzyści wielu potencjalnym użytkownikom, podobnie jak stworzenie określonych mechanizmów rynkowych, tj.: standardów, etykiet, czy reguł zamówień publicznych.

Druga ścieżka występuje, kiedy działalność B+R nie przynosi oczekiwanych korzyści, a popyt jest rozproszony między niesubstytucyjne (niezamienne) dobra i usługi. Za przykład może tu posłużyć przemysł elektrycznych samochodów, który cechuje współwystępowanie różnych rozwiązań, np. samochodów hybrydowych czy w pełni elektrycznych. Wówczas pojawia się niebezpieczeństwo, że wsparcie rządowe może być korzystne tylko dla określonej wiązki branż kosztem innych.

Ekoinnowacje mogą wywodzić się z różnych źródeł – nie zawsze ich bezpośrednią przyczyną są kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego. Czasami innowacje nie wiążą się bezpośrednio z nową technologią, ale raczej z nowym modelem biznesowym. Tak jest w przypadku usługi „rower na żądanie”w Paryżu, która w niewielkim stopniu opiera się na technologii, a przecież zdecydowanie można nazwać ją innowacyjną. Nie zawsze jednak trzeba się skupiać jedynie na nowych technologiach. Ekoinnowacyjne rozwiązania, jak np. opakowania ekologiczne dla żywności, napojów, czy kosmetyków, opierają się na dojrzałych technologiach. Dlatego powyższe cechy ekoinnowacji muszą być także uwzględnione w ich wspieraniu.

Ekoinnowacje stają się źródłem zielonego wzrostu gospodarczego i mogą zwiększyć konkurencyjność firm. Kilka dekad temu taką rolę odegrały technologie informacyjne. Dlatego większość państw OECD rozwija strategie wsparcia ekoinnowacji. W Unii Europejskiej rolę tę pełni Plan Działań w zakresie Technologii Środowiskowych (Environmental Technology Plan - ETAP), który stymuluje opracowywanie odpowiednich działań w państwach członkowskich. Poza UE plany takie przygotowywane są głównie w Korei i USA.

Źródło:

http://www.oecd.org/document/34/0,3746,en_2649_34333_47305250_1_1_1_1,00.html

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor:Elżbieta Wojnicka 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości