Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2017/09/06 14:07:58
KONKURS „WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA”

Konkurs na udzielenie dotacji dla Instytucji Otoczenia Biznesu działających na rzecz MŚP  na realizację zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie wsparcia współpracy między sferą nauki i gospodarki pt.: „WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA” – nabór wniosków do 21.09.2017.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza Konkurs na realizację zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie wsparcia współpracy między sferą nauki i gospodarki adresowany do Instytucji Otoczenia Biznesu działających wspólnie z grupą przedsiębiorstw (minimum 3 firmy).

Konkurs „WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA” wspiera rozpoczęcie lub kontynuację współpracy z jednostką naukową na rzecz realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych i/lub analitycznych, budujących przewagę konkurencyjną MŚP.

Konkurs wspiera aktywną rolę IOB poprzez działania na rzecz przezwyciężenia konkretnego problemu, obejmujące :

- wsparcie transferu wiedzy i technologii bezpośrednio do grupy przedsiębiorstw tj. wypracowanie Innowacji procesowych i/lub produktowych i/lub marketingowych skutkujące wzrostem gotowości wdrożeniowej;

- i/lub przebudowę modelu biznesowego grupy przedsiębiorstw.

Konkurs ma za zadanie przyczyniać się także do wsparcia rozwoju usług IOB, ze szczególnym naciskiem na profesjonalizację usługi brokerskiej.

Konkurs „WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA” finansowany jest ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Dotacje:

W ramach Konkursu do przyznania są 4 dotacje o łącznej wartości 220 000,00 PLN.

Jedna przyznawana jest maksymalnie do 55 000,00 PLN, w podziale na:

– Części I: czynności Brokera Innowacji – do wysokości 5.000,00 PLN,

– Części II: Usługa - do wysokości 50.000,00 PLN. (usługa jednostki naukowej).

Więcej informacji na stronie: http://iw.org.pl/konkurs-ibn/

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości