Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/01/22 12:06:47
Szefowie globalnych przedsiębiorstw wykazują oznaki zaniepokojenia coraz szybszym rozwojem innowacji i konkurencji

Globalny Barometr Innowacji GE na rok 2013 sygnalizuje, że szefowie firm cierpią na „innowacyjny zawrót głowy”, starając się zapanować nad złożonością dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego.

 • Większość dyrektorów najwyższego szczebla preferuje politykę protekcjonalizmu
 • biznesowy innowacji ma wywierać większy wpływ na globalną wydajność firm
 • Wspólnie opracowywane innowacje przyciągają uwagę firm z całego świata, a szczególnie tych z rynków rozwijających się
 • Potrzebne są bardziej przejrzyste zasady zabezpieczające interesy przedsiębiorstw
 • Wśród największych obaw wymieniana jest gotowość siły roboczej i mobilność utalentowanych pracowników 

Warszawa, 18 stycznia 2012 r. — GE opublikowała wyniki trzeciego dorocznego „Globalnego Barometru Innowacji”, które dowodzą, że dyrektorzy najwyższego szczebla nadal cenią innowacje i traktują je jako priorytet strategiczny, mimo że jedna trzecia z nich zgłasza obawy co do zdolności utrzymania przewagi konkurencyjnej w coraz bardziej dynamicznym i zglobalizowanym środowisku, dysponującym ograniczoną ilością zasobów.

Ten nowy „innowacyjny zawrót głowy”, czyli niepokój związany ze zmieniającą się dynamiką współczesnego środowiska biznesowego i niepewność co do wyboru optymalnej ścieżki rozwoju, jest dla szefów firm dużym wyzwaniem i zmusza ich do zmiany sposobu myślenia o strategiach rozwoju przedsiębiorstw. Jednak dla wielu dyrektorów analizowanie nowych, a czasami nieoczekiwanych, możliwości wprowadzenia innowacji jest sposobem na zapanowanie nad złożonością zagadnienia tego procesu. .

„Innowatorzy muszą być solidni. Inaczej ryzykują pozostanie w tyle za konkurencją” — powiedziała Beth Comstock, wiceprezes i dyrektor ds. marketingu w firmie GE. „Zmiany na stałe wpisały się do środowiska biznesowego. Wielokrotnie widzimy, jak szefowie reagują na nie, stawiając na bardziej niekonwencjonalne podejścia do innowacji w celu uwolnienia potencjału rozwoju. W firmie GE badamy różne rynki, struktury spółek i modele biznesowe — wszystkie te działania wykonujemy w pogoni za nowymi metodami skuteczniejszej obsługi naszych klientów. Chcemy w ten sposób również stawić czoła największym na świecie wyzwaniom, które na nas czekają”.

Barometr został zlecony przez firmę GE i zrealizowany przez niezależną firmę badawczo-doradczą StrategyOne. Celem badania było poznanie opinii szefów przedsiębiorstw na całym świecie na temat czynników stymulujących i hamujących innowacje, jak również tego, w jaki sposób opinie te wpływają na dobór strategii. W tym roku GE rozszerzyła zakres swoich globalnych badań. Objęły one ponad 3000 dyrektorów wyższego szczebla z 25 krajów, którzy są bezpośrednio zaangażowani w tworzenie strategii oraz podejmowanie decyzji dotyczących innowacji w swoich firmach.

Ryzyko polityki protekcjonizmu

Wielu dyrektorów najwyższego szczebla wydaje się mieć niesprecyzowane koncepcje reagowania na zmiany zachodzące w środowisku biznesowym. W swoich wysiłkach mających na celu ograniczenie tego postrzeganego ryzyka dla ich przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej, wielu szefów reaguje przyjęciem postawy protekcjonistycznej. 71% dyrektorów najwyższego szczebla stwierdziło, że ich rząd powinien nadać priorytet promocji innowacji krajowych, a nie tych pochodzących z zagranicy. 71% stwierdziło również, że ich rząd w rzeczywistości powinien jeszcze bardziej otworzyć rynki i promować innowacje oraz inwestycje z importu. W 53% przypadków te dwie sprzeczne opinie nakładały się na siebie, co stanowi niezwykły paradoks.

 • Dyrektorzy najwyższego szczebla z Meksyku (80%), Indii (56%) i Brazylii (50%) byli najbardziej skłonni promować politykę otwartego i zamkniętego rynku jako sposobów na skuteczniejsze opracowywanie innowacji.

„Od początków globalnego kryzysu finansowego obawiamy się, że zmienność gospodarcza osłabi konsensus wolnego i otwartego handlu międzynarodowego. Wyniki dzisiejszego raportu sugerują, że nawet dla szefów przedsiębiorstw odrzucenie postawy protekcjonistycznej może być czasami bardzo trudne” — powiedział Karan Bhatia, wiceprezes i starszy konsultant ds. globalnych stosunków rządowych i politycznych w firmie GE.

Wykraczanie poza innowacje produktowe

Mimo że innowacje stopniowe i produktowe od zawsze były głównymi czynnikami stymulującymi rozwój przedsiębiorstw, coraz większą popularność zdobywają innowacje modelu biznesowego, wykorzystywane jako droga do sukcesu. Innowacje w zakresie nowego modelu mogą zaowocować mniej ryzykowną i zasobochłonną ścieżką do lepszego zrozumienia i dotarcia do klientów niż metody tradycyjne, takie jak opracowywanie nowych produktów.

 • 52% respondentów wierzy, że opracowywanie nowych modeli biznesowych przyczyni się w największym stopniu do poprawy wydajności ich przedsiębiorstw. Jest to wynik o 6 punktów procentowych lepszy w porównaniu z tradycyjnym wkładem tej strategii w portfel innowacji firm.
 • Dyrektorzy na całym świecie zgłaszają ograniczenie inwestycji prywatnych, natomiast szefowie z Niemiec i Wielkiej Brytanii sygnalizują wzrost w tym obszarze.

Współpraca jako przewaga nad konkurencją

Współpraca między przedsiębiorstwami staje się nowym źródłem przychodów i przewagi nad konkurencją, w szczególności na rynkach rozwijających się. Jednak mimo globalnej świadomości siły współpracy, barierami do działania pozostaje brak skutecznej ochrony majątku intelektualnego, zaufania i utrzymania utalentowanych pracowników.

 • 87% respondentów jest przekonanych, że ich odniosłaby większy sukces, wprowadzając innowacje w ramach współpracy, a 68% respondentów stwierdza, że już wcześniej opracowało lub udoskonaliło produkt w ramach współpracy z innymi firmami. Niemcy, Chiny, Brazylia i Szwecja mają największe doświadczenie w obszarze współpracy.
 • Najważniejsze powodami nawiązywania współpracy z innymi firmami to dostęp do nowych technologii (79%) i rynków (79%). Natomiast przeciętnie 64% respondentów jako barierę dla tego trendu wskazuje brak poufności informacji lub ochrony majątku intelektualnego. W następnej kolejności wymieniany jest brak zaufania (47%) i obawa przed przejęciem utalentowanych pracowników (45%).

Rządy chorążymi środowiska innowacji

Szefowie globalnych przedsiębiorstw są zaniepokojeni wpływem środowisk politycznych na innowacje. Wzywają polityków do opracowania stabilniejszych podstaw prawnych, które zapewniałyby większe wsparcie i pomagały opracowywać lepsze innowacje na rynkach krajowych i międzynarodowych. Zdaniem dyrektorów najwyższego szczebla kluczowymi czynnikami gwarantującymi dynamiczny rozwój innowacji są zabezpieczenie interesów przedsiębiorstwa czyli utalentowanych pracowników, wiedzy i majątku intelektualnego, jak również usunięcie barier politycznych, czyli biurokracji i zbyt rygorystycznych przepisów..

 • Firmy postrzegają środowiska polityczne w swoich krajach w bardziej negatywnym świetle w większości badanych krajów, a w szczególności w Szwecji, Izraelu, Turcji, Arabii Saudyjskiej i w Kanadzie. Natomiast w Indiach zanotowano radykalną poprawę w tym obszarze (9%).
 • Odpowiadając na pytanie o najważniejsze priorytety, na których powinny skupić się rządy w celu zapewnienia wsparcia dla innowacji, respondenci wskazywali edukację (50%), zwalczanie biurokracji (48%) i ochronę tajemnicy handlowej (41%) jako kwestie najważniejsze — szczególnie w Meksyku i Brazylii.

 Odpowiednie talenty na odpowiednich stanowiskach

Utalentowani pracownicy stanowią największą troskę innowacyjnych szefów przedsiębiorstw na całym świecie, ponieważ kreatywność i znajomość technologii wśród pracowników jest postrzegana jako kluczowy czynnik uwalniający potencjał innowacji. Przeważały obawy o przygotowanie pracowników (tzn. wykształcenie) i dostęp do utalentowanych kandydatów (tzn. mobilność międzynarodowa, utrzymanie i przejmowanie utalentowanych pracowników), jako że przedsiębiorstwa starają się obsadzać odpowiednie stanowiska odpowiednimi ludźmi, jak również dostosować odpowiednie zestawy umiejętności, aby już dziś zaspokoić potrzeby ekonomiczne jutra.

 • Lepsze dostosowanie systemu edukacji do potrzeb biznesowych jest dla przedsiębiorstw najważniejszym priorytetem. 81% respondentów wymienia ten czynnik wśród czterech największych obaw. Korea Południowa była jednak największym wyjątkiem od tej reguły — w tym kraju jedynie 47% respondentów uważa ten czynnik za najważniejszy priorytet biznesowy.
 • 55% respondentów — czyli o 6% mniej niż rok wcześniej — stwierdziło, że uniwersytety i szkoły zapewniają kształcenia zaspokajający potrzeby innowacyjnych liderów przyszłości.
 • 41% respondentów wierzy w coraz większe ograniczenia dostępu do utalentowanych kandydatów z zagranicy, co ma negatywny wpływ na zdolność przedsiębiorstwa do wprowadzania innowacji.

Informacje na temat Barometru Innowacji GE:

Badania zostały zrealizowane na zlecenie GE przez firmę StrategyOne w okresie od 22 października do 5 grudnia 2012 roku i polegały na przeprowadzeniu telefonicznych wywiadów. Badanie objęło  3100 dyrektorów wyższego szczebla z 25 krajów. Wszyscy respondenci byli bezpośrednio zaangażowani w procesy innowacyjne w swoich firmach. Zajmowali stanowisko wiceprezesa lub wyższe, a 28% stanowili dyrektorzy najwyższego szczebla. W badaniach uczestniczyły następujące kraje: Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Niemcy, Indie, Irlandia, Izrael, Japonia, Malezja, Meksyk, Holandia, Nigeria, Polska, Rosja, Arabia Saudyjska, Singapur, RPA, Korea Południowa, Szwecja, Turcja, ZEA, Wielka Brytania, USA i Wietnam.

Informacje o firmie GE

GE pracuje nad problemami, które mają ważne znaczenie. Zatrudniamy najlepszych ludzi i stosujemy najlepsze technologie, aby zmierzyć się z najtrudniejszymi wyzwaniami. Znajdujemy rozwiązania dotyczące energii, opieki zdrowotnej, gospodarstw domowych, transportu i finansów. Budujemy, zasilamy, transportujemy i pomagamy leczyć na całym świecie. Nie poprzestajemy na wyobraźni, ale realizujemy nasze pomysły. GE działa. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy pod adresem www.ge.com.

Informacje o firmie StrategyOne

Niezależna badawcza StrategyOne została założona w 1999 r. Ma biura w Nowym Jorku, Waszyngtonie DC, Paryżu, Abu Dhabi, Londynie, Chicago, Brukseli, Atlancie, Dubaju, Houston, Rochester, San Francisco i Seattle oraz w Krzemowej Dolinie.


Autor:Informacja prasowa , Współpraca: Małgorzata Sałkowska


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości