Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/07/08 11:45:01
Kreatywność i jej rola w procesie innowacyjnym

Kreatywność jest nieodzownie łączona z innowacjami, co jest całkowicie uzasadnione, gdyż stanowi ona podstawę procesu innowacyjnego. Dlatego kreatywni pracownicy są szczególnie ważni dla każdej firmy. Posiadając odpowiednią wiedzę, można pobudzać kreatywność m.in. poprzez zapewnienie warunków pracy sprzyjających twórczemu myśleniu.

Kreatywność można określić jako proces generowania pomysłów dla rozwiązania konkretnego problemu. Jest ona nie tylko niezbędna dla powstawania innowacji, ale można nawet powiedzieć, że zapoczątkowuje cały proces twórczy. W przypadku przedsiębiorstwa, potencjał kreatywny stanowią jego pracownicy. Jednakże nie w każdej dziedzinie działalności firmy kreatywność jest aż tak niezbędna – istotna będzie w marketingu i reklamie, ale już mniej pożądana w przypadku działu finansowego.

Kreatywność poszczególnych osób jest różna, ale czy można stwierdzić, że u niektórych jest ona wrodzonym talentem? W pewnym stopniu tak, ale istotne jest to, że kreatywność można wzmacniać. Przy badaniu kreatywności warto myśleć o przeciętnym człowieku, a nie o rzadkichprzypadkach geniuszy – autorów innowacji przełomowych, którym mogło po prostu sprzyjać szczęście. Ważnącechą wynalazców jest teżsilna motywacja i determinacja w dążeniu do poznania przyczyn pewnych zjawisk.Cecha tawpływa takżena kreatywność, co dowodzi, że nie można jej utożsamiać wyłącznie z twórczym myśleniem. Wkażdej organizacji pracuje zwykle wiele osób o zróżnicowanych predyspozycjach do kreatywnego myślenia.Przedstawienie elementów składowych kreatywności pozwala określić czynniki na nią wpływające i stopień, w jakim można ją kształtować.

Do podstawowych składników kreatywności są zaliczane: , motywacja i umiejętność twórczego myślenia. ten możnarozszerzyć do sześciu opisanych poniżej elementów.

–posiadanie podstawowej wiedzy jest konieczne, aby móc wyjść poza znaną już sytuację. Ponadto, ludzie zwykle przejawiają kreatywność w wąskiej dziedzinie, w której posiadają bogatą wiedzę. Z drugiej strony, ważna jest także z różnorodnych dziedzin, by wzmocnić zdolność do kojarzenia pozornie niepowiązanych faktów.

Zdolności intelektualne–można wymienić trzy zdolności, które mogą występować w mniejszym lub większym stopniu (całkowicie niezależnie) u różnych osób. Pierwszą z nich jestumiejętność łączenia faktów (syntezy) i patrzenia na problem z wielu stron. Drugim czynnikiem jest analiza, potrzebna do określenia przydatności danej idei. Ostatnia - zdolność praktyczna odnosi się do umiejętności prezentowania i angażowania innych ludzi we własny pomysł.

Preferowany styl myślenia–ludzie różnią się pod względem wykorzystywania swoich zdolności intelektualnych. Mogą albo charakteryzować się inwencją własną, albo naśladować innych, albo tylko obserwować i oceniać. Oczywiście największą kreatywnością wykazują się osoby cechujące się w dużym stopniu inwencją i chęcią wnoszenia nowych pomysłów.

Motywacja–jest niezbędna do podjęcia działania, gdyż sam pomysł nigdy nie jest wystarczający i liczy się jego realizacja. Motywacja pozwala na zacięte dążenie do celu, próbowanie i nie poddawanie się mimo niepowodzeń. Niektórzy ludzie mają silną motywację wewnętrzną, inni natomiast potrzebują zewnętrznych zachęt (np. pochwał, premii finansowych). Najwybitniejszymi odkrywcamiczęsto nie zostają osoby najbardziej utalentowane, lecz te, które są najbardziej dociekliwe i koniecznie chcą poznać odpowiedzi na nurtujące je pytania.

Osobowość –szczególnie istotna jest skłonność do ponoszenia ryzyka oraz trwanie przy swojej opinii (poparte wiedzą i umiejętnościami).

Otoczenie–decyduje o tym, jakim ryzykiem jest obciążona kreatywna osoba. Ludzie boją się nadmiernego ryzyka, a także zmian. Mimo że każdy zdaje sobie sprawę z korzyści, jakie przynosi nowość, naturalne jest odczuwanie niepewności i często negatywne reagowaniena zachowania kreatywne.

Kreatywność pracowników można wspierać w poszczególnych, wymienionych powyżej aspektach, ale należy wziąć pod uwagę także takie elementy jak: rola lidera, sposoby pracy i rozwiązywania problemów, kultura organizacyjna. Skuteczne wzmacnianie kreatywności w firmie wymaga zaistnienia i kombinacji wielu czynników, alestwarza jednocześnie możliwość do zarządzania kreatywnością w organizacji.

 

Agata Ostrowska

Na podstawie:

Burbiel J., in research and development environments: A practical review. International Journal ofBusiness Science and Applied Management, 2009, Vol. 4, Issue 2, ss.35-51.

Lubart T.I., O’Hara L.A., Sternberg J.R., as investment, California Management Review, 1997, 40(I), ss. 8-21.

http://manager.money.pl/news/artykul/zarzadzaniu;kreatywnoscia,15,0,368911.html

 

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor:Agata  Ostrowska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości