Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/05/31 12:56:44
Brazylijski Kongres Klastrów

W dniach 16-20 maja br. w Ouro Preto w Brazylii miał miejsce VI Kongres Klastrów Ameryki Łacińskiej. Tematem przewodnim spotkania była "Budowa konkurencyjności poprzez kształtowanie rozwoju klastrów w Ameryce Łacińskiej", a jego celem stworzenie dynamicznego środowiska do dyskusji na temat konkurencyjności klastrów i sprawdzonych modeli, uwzględniających specyfikę regionalną. Organizatorem VI Kongresu Klastrów Ameryki Łacińskiej była Sebrae-MG (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais), instytucja usług wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw z regionu Minas Gerais.

Około 300 uczestników, głównie z Brazylii oraz krajów Ameryki Łacińskiej, rozmawiało o przykładach dobrych praktyk w projektach innowacyjnych, wspieraniu rozwoju klastrów oraz lokalnych systemach produkcji (Local Productive Systems – LPS). Kongres składał się z części konferencyjnej, w trakcie której miały miejsce m.in. wykłady, spotkania panelowe i sesje warsztatowe oraz wizyt studyjnych w klastrach Belo Horizonte i Ouro Preto, od których rozpoczęło się wydarzenie.

W sesji warsztatowej poświęconej internacjonalizacji klastrów, Carlos Tarrasón, ekspert z Hiszpanii, zauważył, że LPS muszą być zintegrowane w globalnej sieci współpracy, ponieważ ułatwia to dialog i współpracę między przedsiębiorstwami. Dobrym przykładem może być działalność branży elektronicznej w Santa Rita do Sapucaí (40-tysięczne miasto w południowej części Minas Gerais.), gdzie 141 firm generuje 10 tys. miejsc pracy, a lokalne systemy produkcji skupiają firmy korzystające z najnowszych technologii ("state-of-the-art technology").

Znaczenie interakcji między klastrami oraz lokalnymi systemami produkcji z różnych sektorów było głównym punktem prezentacji profesora Christian'a Ketels'a, z Harvard Business School (USA), który podkreślił konieczność współpracy klastrów dla zwiększenia ogólnej konkurencyjności. LPS przyczyniają się do podniesienia innowacyjności i produktywności klastrów, ale ich rozwój wymaga zaangażowania ośrodków naukowych, administracji i firm o różnej wielkości. W Brazylii, wzrasta znaczenie tego problemu, ponieważ wsparcie klastrów ze strony otoczenia pozostaje wciąż na niskim poziomie, zmniejszając możliwości klastrów w procesie globalnej konkurencji.

Wizyty studyjne umożliwiły uczestnikom kongresu zapoznanie się z rzeczywistością funkcjonowania brazylijskich klastrów i ich różnorodnością i największymi wyzwaniami stojącymi przed nimi. Uczestnicy mogli wybrać wizytę w jednym z czterech klastrów działających w regionie, tj. z branży modowej, biotechnologii, IT albo budowlanej.

W ramach wizyty w klastrze branży modowej zwiedzono firmy Luiza Barcelon oraz Rogério Lima w Belo Horizonte, stolicy regionu Minas Gerais, dobrze znanego z produkcji m.in. obuwia dla kobiet. w tej miejscowości powstał w 1930 roku, dzięki wysiłkom włoskich emigrantów, którzy znaleźli się w tym regionie w okresie Wielkiego Kryzysu. Aktualnie w klastrze działa 500 firm, które tworzą ponad osiem tysięcy miejsc pracy. Ich roczna produkcja to 8 mln par butów i 5 milionów sztuk innych produktów, takich jak torebki i akcesoria, co daje przychód około 400 milionów dolarów (wg danych z 2009 roku). Firmy te są aktualnie wiodącymi eksporterami na rynkach takich jak Ameryka Łacińska, Europa, Bliski Wschód, Afryka Południowa i USA.

Uczestnicy konferencji mieli też możliwość odwiedzenia firm klastra biotechnologicznego (m.in. Bioclin, Visiontech) w regionie Belo Horizonte, gdzie jest ich aż 48, co stanowi około 68,5% przedsiębiorstw w tej branży w stanie Minas Gerais. To skupisko firm jest znacznie zróżnicowane pod względem doświadczenia na rynku, zatrudnianej liczby pracowników, poziomu dochodów i liczby produktów wprowadzonych do obrotu na rynku.

Odwiedzono również firmy klastra branży IT (w tym FUMSOFT – Association of Minas Gerais), który jest jednym z największych i najważniejszych ośrodków technologicznych w kraju. Stolica Minas Gerais jest miejscem skupiającym ponad 1300 firm produkujących oprogramowanie, które w 2009 r. osiągnęły dochody rzędu 2,5 miliarda dolarów. IT słynie ze zdolności do tworzenia i wdrażania innowacji oraz wysokich kwalifikacji pracowników. W 2009 r. zatrudniał 7240 osób, co oznacza wzrost o 348% w porównaniu do roku poprzedniego. Firmy klastra znakują również swoje produkty etykietą " of Minas", wskazującą jednoznacznie na pochodzenie produktów i rozwiązań.

Uczestnicy wybrali także wizytę w klastrze budowlanym (m.in. firmy Blojaf). Tworzy go grupa 20 mikro i małych przedsiębiorstw. Rynek budowlany w Brazylii ma duży potencjał, osiągając wzrost o 13% rocznie, co daje firmom z tej branży wiele możliwości, ale wymaga od nich także ciągłej konkurencji z dużymi graczami tego sektora.

Szósty Kongres Klastrów Ameryki Łacińskiej pokazał, że klastry w tym regionie działają aktywnie. Dzięki wizytom studyjnym uczestnicy mieli możliwości przekonania się, że Brazylia oferuje zarówno warunki dla rozwoju, jak i wdrażania metodologii i procesów, które wpływają na konkurencyjność klastrów, a część konferencyjna i nieformalne spotkania pozwoliły na wymianę doświadczeń i zdobycie nowej wiedzy.


Informacja została przygotowana w ramach przedsięwzięcia PARP: „Polskie klastry i polityka klastrowa”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu systemowego: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3.

Autor:Krzysztof Ptak 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości