Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/02/04 09:22:15
Raport "Global Monitor – Polska 2014"

GEM 2015Przedstawiamy Państwu czwartą edycję Raportu pt.: Global Monitor – Polska 2014. Powstał on na podstawie wyników badań zrealizowanych w ramach największego międzynarodowego projektu badawczego w obszarze przedsiębiorczości – Global Monitor (GEM), zapoczątkowanego w 1999 r. jako wspólna inicjatywa Babson College (USA) i London Business School (Wielka Brytania). W 2014 r. społeczność krajów biorących udział w badaniu powiększyła się do 73 krajów, co przekłada się na ponad trzy czwarte populacji świata i 90% globalnego produktu brutto. Polska wzięła udział w badaniu GEM w 2004 r. i ponownie – jako zespół utworzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – dołączyła do grupy krajów uczestniczących w projekcie w 2011 r.

W badaniu GEM rokrocznie poddawana jest analizie populacja dorosłych pod kątem przedsiębiorczych postaw, percepcji przedsiębiorczości oraz przedsiębiorczych aspiracji. W projekcie wypracowane zostały oryginalne wskaźniki różnicujące poszczególne etapy prowadzenia działalności gospodarczej, a kluczowym wskaźnikiem jest TEA (całkowita przedsiębiorczość we wczesnym stadium/Total early-stage Entrepreneurial Activity). Ma on charakter wyprzedzający, ponieważ jego obserwacja pozwala na prognozowanie intensywności działalności gospodarczej w społeczeństwie. Ogromnym atutem tego międzynarodowego projektu jest jego ciągłość, pozwalająca na analizę trendów oraz duża populacja, która daje możliwość regionalnych porównań w perspektywie globalnej, a także porównań między poszczególnymi krajami.

W GEM identyfikowane są i śledzone trendy związane z przedsiębiorczością kobiet, przedsiębiorczością osób młodych, innowacyjnością w zależności od etapu rozwoju firmy, czy przedsiębiorczością wewnątrz organizacyjną (intraprzedsiębiorczość). Projekt jest więc niezwykle kompleksowy i nastawiony na pogłębianie wiedzy w zakresie wszystkich istotnych trendów wpływających na przedsiębiorczość. Każdy kolejny rok udziału Polski w GEM pozwala nam na coraz lepsze uchwycenie różnych zjawisk i bardziej pogłębione interpretacje, ponieważ zwiększa nam się zasób danych i baza samych respondentów. Dlatego też w tegorocznej polskiej edycji, oprócz analizy głównych wskaźników GEM, przedstawiamy Państwu analizę danych łącznie za lata 2012-2014, a także analizę danych pod kątem przedsiębiorczości młodych.
 
Publikacja w polskiej i angielskiej wersji językowej znajduje się do pobrania w Bibliotece Portalu Innowacji.
Autor:Zespół Redakcyjny  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości