Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/01/07 08:41:48
Inauguracja współpracy klastrów z krajów UE i USA

European Commission Directorate General for Inte: Transatlantic cooperation kicks off with fruitful U.S. - EU exchange

W warsztatach zorganizowanych w Bostonie oraz Waszyngtonie uczestniczyli przedstawiciele krajowych i regionalnych władz, eksperci oraz badacze z krajów Unii Europejskiej oraz USA. Warsztaty odbyły się 17-19 listopada 2015 roku.

Celem przedsięwzięcia było nawiązanie transatlantyckiej współpracy klastrów, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie mapowania klastrów, rozwoju portali klastrowych oraz rozwoju polityki gospodarczej bazującej na klastrach. To również początek dyskusji i wymiany poglądów nt. klastrów innowacyjnych działających w tych jakże różnych regionach świata, a także kształtu prowadzonych polityk klastrowych. Warsztaty to wreszcie inicjacja współpracy pomiędzy Komisją Europejską oraz Departamentem Gospodarki USA w zakresie wspierania rozwoju klastrów oraz ich współpracy w różnorodnych obszarach działalności.

Dwudniowe spotkanie było pierwszym wydarzeniem zorganizowanym w ramach Porozumienia o Współpracy KE-USA EU-U.S. Cooperation on Clusters podpisanego w kwietniu 2015 roku pomiędzy Generalnym Zarządem ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MSP Komisji Europejskiej (European Commission's Directorate-General for Internal Market, Industry, and SMEs - DG GROWTH) oraz Departamentem Gospodarki USA (United States Department of - US DoC). Przedsięwzięcie wspierane było także przez Harvard Business School, zaangażowaną m.in. w takie projekty, jak: US Mapping oraz European Observatory.

Do udziału w warsztatach zostali zaproszeni również eksperci z Kanady, Indii, Meksyku, Korei Południowej oraz przedstawiciele organizacji międzynarodowych (Organization for Economic Cooperation and Development, World Bank and the Inter-American Development Bank), a także reprezentanci European Observatory, European Collaboration Platform, European Secretariat for Analysis ESCA) oraz European Foundation for Excellence.

Główne tematyomawiane podczas warsztatów, to:

  • mapowanie klastrów– dyskusję otworzył prof. Michael Porter podczas spotkania inauguracyjnego w Bostonie,
  • polityka gospodarcza oparta na klastrach– to temat omawiany przez Matta Erskine w Waszyngtonie.

Podczas spotkania zaprezentowano polityki klastrowe oraz programy wsparcia i metody ich ewaluacji, na przykładzie USA, tj. programów realizowanych w Massachusetts, Nowym Orleanie i Karolinie Południowej oraz w krajach UE, w szczególności Programu Pôles de compétitivité we Francji, konkursu German leading-edge w Niemczech, a także krajowej polityki klastrowej realizowanej w Danii czy regionalnych polityk w kraju Basków, Hamburgu i Wallonii.

Wnioski, opinie i poglądy uczestników zostały zaprezentowane podczas sesji podsumowującej warsztaty. Oto kilka najważniejszych z nich:

  1. mapowanie klastrów w obu regionach świata (na poziomie krajów i regionów) jest coraz bardziej zaawansowane, tym bardziej, że stanowi ważny czynnik wsparcia polityków przy podejmowaniu decyzji gospodarczych;
  2. posiadane statystyki wskazują na znaczny wzrost odwiedzin portali związanych z mapowaniem klastrów przez osoby spoza krajów UE i USA zainteresowane klastrami. Jest to ważny wskaźnik potwierdzający znaczenie tych portali, jako narzędzi wspomagających rozwój handlu i inwestycji poszczególnych krajów;
  3. istnieje ewidentna potrzeba powiązania na portalach mapowania klastrów przemysłowych z mapowaniem organizacji klastrowych (koordynatorów klastrów), celem nawiązania ich wzajemnej współpracy, tzn. konieczne jest dostarczania więcej szczegółów w obszarach przemysłów, technologii i specjalizacji klastrów, dzięki czemu będzie możliwe międzysektorowe partnerstwo koordynatorów klastrów. 

Co dalej?

Tshanda Kalombo z Departmentu of USA oraz Carsten Schierenbeck z DG GROWTH KE zobowiązali się do kontynuacji rozpoczętych działań. Kolejnym krokiem będzie więc sesji spotkań brokerskich przedstawicieli klastrów krajów UE – USA podczas Targów w Hanowerze w kwietniu 2016 roku. Szczegóły wkrótce. 

Wszystkie dokumenty dotyczące warsztatów, wniosków i opinii ekspertów dostępne są na stronie European Collaboration Platform. Są to:

  1. Workshop Report dostepny na stronie European Collaboration Platform website - Raport podsumowujący warsztaty
  2.  Agenda - program warsztatów
  3. PowerPoint presentations prezentacje uczestników
  4. EU-U.S. Cooperation on Clusters - końcowy

Zapraszamy przedstawicieli klastrów do zapoznania się z powyższymi opiniami uczestników warsztatów oraz do aktywnego udziału przy prezentacji swoich klastrów na Portalu Innowacji.

Autor:Grażyna Buczyńska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości