Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/11/28 09:01:53
Promocja komercjalizacji wyników prac i badań naukowych przeprowadzonych przez Ośrodki Innowacji

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce kończy realizację zadania publicznego finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach realizacji zadania publicznego: Działania na rzecz rozwijania współpracy środowiska akademickiego z sektorem przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem przybliżania i definiowania pojęcia "innowacyjność" oraz kreowania postaw proinnowacyjnych wśród studentów i doktorantów przygotowujących się do wejścia na rynek pracy; Działania na rzecz przestrzegania prawa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego - w tym działania strażnicze i zwiększanie świadomości prawnej studentów i doktorantów.

Zadanie obejmowało:

  • wyselekcjonowanie najciekawszych rozwiązań w zakresie organizacji procesu komercjalizacji, ich opracowanie i przygotowanie publikacji w wersji drukowanej i elektronicznej,
  • szerokie ich upowszechnienie poprzez dystrybucję do ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, jednostek naukowych, uczelni i administracji publicznej.

Wśród ośrodków, które przygotowały znalazły się Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Politechniki Krakowska, Gdańska i Białostocka, Uniwersytet Warszawski, Łódzki i Śląski, Akademia Morska w Szczecinie, Poznański Park Naukowo-Technologiczny i Wrocławski Park Technologiczny. Spośród ośrodków badawczych swoje osiągnięcia przedstawiły EIT+ oraz Instytut Fizyki PAN. Tak zróżnicowane grono zaprezentowało zarówno przykłady udanych procesów udzielenia licencji, jak i utworzenia spółek spin - off.

Elementem zamykającym zadanie była konferencja (w dniu 21 listopada w Warszawie) poświęcona czynnikom sukcesu i barierom w efektywnej komercjalizacji wiedzy i technologii, wykorzystująca nowe technologie poprzez utworzenie telemostów z sześcioma parkami technologicznymi w Polsce: Elbląskim i Kieleckim Parkiem Technologicznym, Puławskim, Olsztyńskim i Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym oraz Technoparkiem Gliwice. Nowa formuła realizacji tego typu spotkań miała na celu zainspirowanie ośrodków innowacji do wykorzystywania nowych technologii w świadczeniu usług dla biznesu. W konferencji uczestniczyło łącznie ok 120 uczestników reprezentujących zarówno środowiska naukowe i studenckie, jak i ośrodki innowacji. Prelegenci Centrów Transferu Technologii i uczelnianych spółek celowych podzielili się doświadczeniami z realizacji procesów komercjalizacyjnych uwieńczonych sukcesem. Na stronie http://www.sooipp.org.pl/n/128  można zapoznać się z relacją z części spotkania, pobrać prezentacje i publikację pt. Efektywna komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości