Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/02/26 11:56:06
Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020

Zadania stojące przed rządem, szczególnie w obszarze cyfryzacji są jednym z kluczowych wyzwań, bez spełnienia których dynamiczny rozwój Polski, zarówno w obszarze gospodarczym, jak i społecznym stanie się niemożliwy. Organizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Business Centre Club, konferencja „Perspektywy rozwoju Polski Cyfrowej na lata 2016–2020”, była okazją podsumowania trzech miesięcy działań nowego rządu w tematyce cyfryzacji. W ogłoszonym planie ministra rozwoju, Mateusza Morawieckiego, to właśnie cyfryzacja została przedstawiona jako główny impuls innowacyjności. Ma ona służyć nie tylko informatyzacji procedur państwowych, ale przede wszystkim jako mechanizm transformacji kraju. Podsumowanie dotychczasowych działań oraz plany na najbliższe miesiące, przedstawiła minister cyfryzacji – Anna Streżyńska. Wśród dotychczasowych działań ministerstwa, znalazły się przede wszystkim kwestie związane z rozliczaniem i podsumowaniem poprzedniej perspektywy budżetowej. Poza tym, aktywność ministerstwa skupiona była na otwarciu nowej perspektywy finansowej, tak aby nadać jej większą racjonalność i impet. Wskazano ponadto na kwestie problemowe, jak np. sieci regionalne (m.in. pozyskanie dla nich klientów i określenie sposobu wykorzystania) czy wadliwe projekty, które są awaryjne, generują duże i nie przynoszą zdecydowanej wartości dodanej dla obywateli i przedsiębiorców (np. ePUAP).

W najbliższych dwóch latach czeka nas szereg kluczowych zmian prawodawstwa europejskiego związanego przede wszystkim z tzw. jednolitym rynkiem cyfrowym (digital single market) oraz Dyrektywą Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (NIS). Będzie to miało znaczne przełożenie na rynek telekomunikacyjny. Ze względu na to, iż o większość prawa uchwalanego jest w Brukseli, istotne, aby Polska wykazała aktywność w pracach nad nowymi przepisami.

W debacie uczestniczyli również m.in. Jan Szmidt (Rektor Politechniki Warszawskiej), Piotr Muszyński (Orange Polska), a także Krzysztof Szubert (doradca strategiczny ministra cyfryzacji), który przedstawił założenia dokumentu „Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”. ten w prosty i krótki sposób zawiera pięć obszarów, w których koncentrują się planowane strategiczne zmiany, mające doprowadzić do realizacji sprawności usługowej państwa. Pięć zasad cyfrowego państwa to:

  1. Państwo ma być służebne wobec obywatela. Dzięki technologii cyfrowej ma łączyć rozproszone instytucje i zmieniać zagmatwane procedury w spójne i proste usługi.
  2. Dostęp do sieci oraz usług publicznych musi być bezpieczny dla naszych danych oraz transakcji dokonywanych w sieci.
  3. Dla realizacji celów e-administracji ale przede wszystkim dla osiągniecia celów społecznych i gospodarczych niezbędne jest przyspieszenie rozwoju nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej.
  4. Rozwój innowacyjnej gospodarki potrzebuje bieżącego, łatwego dostępu do danych gromadzonych przez służby publiczne.
  5. Potrzebujemy stale, niezależnie od wieku, podnosić nasze kompetencje cyfrowe, by efektywnie korzystać z dobrodziejstw cyfryzacji i konkurować na globalnym rynku.

Przedstawione przez resort cyfryzacji plany zmian w  obecnej polskiej e-administracji i rozwoju  sektora telekomunikacyjnego przyjmowane są przez środowiska gospodarcze z nadzieją na faktyczne, pozytywne zmiany. Wśród tych założeń jest m.in. budowa tzw. państwa usługowego, opracowanie polityki cyberbezpieczeństwa, zapowiedź standaryzacji obszaru IT tworzonego i zarządzanego przez instytucje publiczne, zmiany w celach i wskaźnikach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz komplementarność działań w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Ważne, aby realizacja powyższych rozwiązań była oparta o ścisłą współpracę resortu cyfryzacji z przedsiębiorcami. Pozwoli to na to, aby e-administracja umożliwiała obywatelowi i przedsiębiorcom komfort korzystania z usług państwa.

Autor:Paweł Chaber  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości