Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/12/30 11:14:57
Szkolenie: upowszechnienie standardów zarządzania klastrem

Zapraszamy Państwa na jednodniowe bezpłatne warsztaty dotyczące tematyki upowszechniania standardów zarządzania klastrem.

Ideą spotkań jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru zarządzania klastrem bazując na dostępnych standardach. W trakcie warsztatu zostaną omówione m.in. zidentyfikowane wśród uczestników reprezentujących koordynatorów, w tym reprezentantów Krajowych Klastrów Kluczowych. Spotkanie będzie się składało z części wykładowej oraz warsztatowej. Działania warsztatowe są ukierunkowane na poprawę funkcjonowania klastra, w szczególności jego koordynatora, mają na celu m.in. zwiększenie w przyszłości populacji klastrów skutecznie ubiegających się o status Krajowego Klastra Kluczowego.

Do kogo jest adresowane zaproszenie?

Warsztat skierowany jest do przedstawicieli koordynatorów klastrów z terenu całej Polski. Ze względu na tematykę spotkania zaleca się uczestnictwo osób odpowiadających za zarządzanie organizacją, jak również menadżerów, animatorów bądź specjalistów. Uczestnicy spotkań muszą być delegowani/wskazani przez koordynatora danego klastra poprzez imienne wskazanie na formularzu (informacja poniżej).

Ważna informacja: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zakłada się, że w warsztatach udział weźmie jeden przedstawiciel koordynatora każdego klastra. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość udziału dodatkowego uczestnika wskazanego w karcie zgłoszenia jako rezerwowy uczestnik.

Jakie są korzyści z udziału w warsztatach?

  • Usprawnienie procesu zarządzania klastrem, co może wpłynąć na zdobycie statusu Krajowego Klastra Kluczowego
  • Udział w zajęciach praktycznych umożliwiających wypracowanie we współpracy z ekspertami  rozwiązań bazujących na standardach, które sprawiają klastrom najwięcej trudności
  • Możliwość zapoznania się z najlepszymi praktykami w dziedzinie zarządzania klastrem
  • Możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami reprezentującymi koordynatorów klastrów
  • Poznanie narzędzia wspomagającego proces zarządzania organizacją (wykorzystanie narzędzi Theory of Constrains)

Gdzie i kiedy są organizowane spotkania?

Data/godzina

Miejscowość

Adres

09.01.2017 r.  (poniedziałek)

Godz. 9.00-17.00

Warszawa

Centrum Konferencyjne Kopernika

Ul. Kopernika 30

 

10.01.2017 r. (wtorek)

Godz. 9.00-17.00

Warszawa

Centrum Konferencyjne Kopernika

Ul. Kopernika 30

 

24.01.2017 r. (wtorek)

Godz. 9.00-17.00

Katowice

Euro Centrum

Ul. Ligocka 2013

 

25.01.2017 r. (środa)

Godz. 9.00-17.00

Wrocław

Wrocławski Park Naukowo- Technologiczny

Ul. Duńska 11

 

26.01.2017 r. (czwartek)

Godz. 9.00-17.00

Poznań

Poznański Park Naukowo- Technologiczny

Ul. Rubież 46

 

27.01.2017 r. (piątek)

Godz. 9.00-17.00

Bydgoszcz

Bydgoskie Centrum Targowo- Wystawiennicze

Ul. Gdańska 187

 

Czas trwania: 8 godzin,

Średnia liczba uczestników: 20-25 osób

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Warsztaty są realizowane na zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości przez firmę Trappa Sp. z o.o.

Spotkanie jest realizowane dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie uzupełnionej karty zgłoszeń. Udostępniono różne formy przesłania zgłoszenia, proszę wybrać najwygodniejszą wersję:

1. Przesłanie uzupełnionej i podpisanej karty zgłoszeń faksem (faks: +48 89 7228130)

2. Przesłanie uzupełnionej i podpisanej karty pocztą elektroniczną (adres e-mail: zarzadzanieklastrem@trappa.pl)

3. Wypełnienie formularza online. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie http://klastry.trappa.pl/

Uwaga: Aby umożliwić ekspertom dostosowanie warsztatów do Państwa potrzeb prosimy o dodatkowe uzupełnienie i wysłanie wypełnionej ankiety (dostępna w plikach do pobrania) na adres e-mail: zarzadzanieklastrem@trappa.pl.

Ponadto, w celu lepszego zrozumienia tematu spotkania zachęcamy do zapoznania się z lekturą standardów zarządzania klastrem (dostępne w plikach do pobrania)

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu do wybranej lokalizacji decyduje kolejność zgłoszeń oraz zasada min. jednoosobowej reprezentacji z danego klastra. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną. Prosimy również o wskazanie w zgłoszeniu uczestnika rezerwowego. W przypadku dostępnych miejsc organizator skontaktuje się ze wskazanymi dodatkowymi osobami.

W przypadku dodatkowych prosimy o kontakt z organizatorem spotkań pod numerem telefonu: 500 660 897

Pliki do pobrania:

  1. Agenda szkolenia
  2. Karta zgłoszenia udziału w szkoleniu
  3. Ankieta dla uczestników warsztatów
  4. Standardy zarządzania klastrem

Aktualizacja: 5.01.2017r. g. 11:00

Autor:PARP 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości