Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/06/16 08:26:28
Polski Fundusz Rozwoju tworzy największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformę do inwestowania w innowacje

W ramach programu Start in Poland powstaje PFR Ventures - największa w Europie Środkowo – Wschodniej platforma inwestycji kapitałowych w innowacyjne spółki na wczesnym etapie rozwoju. PFR Ventures będzie odpowiedzialny za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi typu o wartości 2,8 mld zł. Będzie wspierał rozwój polskiego rynku i nowych technologii.

- Tworzymy największą w historii regionu platformę inwestycji . Jej celem będzie rozwijanie innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez wsparcie kapitałowe i eksperckie. Chcemy pobudzić kapitał prywatny do zaangażowania w projekty o wyższym ryzyku, ale potencjalnie wysokiej stopie zwrotu. Zależy nam na finansowaniu nowoczesnych technologii oraz polskich produktów i usług, które mogą odnieść sukces na rynku światowym – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Platforma inwestycyjna PFR Ventures jest kluczowym elementem programu Start In Poland, który jest jednym z filarów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Program Start In Poland ma na celu stworzenie sprzyjających warunków dla przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju - począwszy od fazy inkubacji i akceleracji, przez wzrost, po ekspansję międzynarodową. W efekcie programu Start in Poland powstaną nowatorskie i innowacyjne technologie „Made in Poland”, zdolne konkurować na rynkach zagranicznych.

PFR Ventures będzie firmą inwestycyjną zarządzającą funduszami typu . Inwestycje mogą mieć charakter bezpośredni, tj. w spółkę wspólnie z ko-inwestorem lub pośredni w fundusze jako inwestor wiodący (tzw. anchor inwestor). Wykorzystując fundusze Unii Europejskiej, PFR Ventures utworzy 5 funduszy inwestycyjnych zamkniętych: Starter FIZ, Biznest FIZ, Otwarte Innowacje FIZ, BRIdge VC FIZ oraz KOFFI FIZ. Wybór projektów inwestycyjnych będzie oparty o precyzyjnie zdefiniowane i dostępne publicznie kryteria w ramach konkurencyjnego i profesjonalnego procesu inwestycyjnego. W ramach platformy PFR Ventures finansowane będą mogły być projekty na różnych etapach rozwoju i zróżnicowanej wielkości: od 200 tys. do nawet 60 mln zł na pojedynczy projekt, fundusze typu seed oraz o wartości od około 20 mln zł do 800 mln zł. PFR Ventures będzie finansował do połowy wartości inwestycji, a kolejne 50% pochodzić będzie od inwestorów prywatnych, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych. rozpoczęcia inwestycji po utworzeniu funduszy to IV kwartał 2016 roku.

Działalności PFR Ventures dopełniać będą skoordynowane z nią inicjatywy wspierające, w tym ScaleUP – pilotaż programu akceleracyjnego PARP mający na celu zwiększenie stopnia współpracy mikro- i małych innowacyjnych firm z dużymi przedsiębiorstwami. W efekcie korporacje będą mogły zacząć w większym stopniu wykorzystywać nowatorskie rozwiązania proponowane przez polskie innowacyjne firmy. rozpoczęcia działalności przez Scale-Up to 15 lipca 2016 roku.

***

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju, zgodnie z przyjętym przez Polski Rząd Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zostanie utworzona do końca 2016 roku. Grupa będzie integrować, w ramach spójnej strategii i profesjonalnych standardów zarządzania, takie instytucje jak: KUKE S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Centrum strategicznym tworzonej grupy jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. Spółka utworzona została przez przekształcenie Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Główne obszary działalności Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. to inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, finansowanie i promocja innowacji, projekty infrastrukturalne, rozwój eksportu oraz inwestycji zagranicznych. Celem PFR jest zapewnienie sprawnych narzędzi realizacji polityki rozwoju, zwiększenie potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski w ramach jednolitej platformy instrumentów rozwojowych dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców i samorządów. PFR działa zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami.

 

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości