Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/02/18 15:47:29
Obrót bezgotówkowy- jak wdrożyć szwedzki na rynek polski?

Poziom rozwoju obrotu bezgotówkowego jest jednym ze wskaźników rozwoju gospodarczego danego Państwa. Pomimo wielu pozytywnych zmian w tym obszarze w ostatnich latach, Polska wciąż jeszcze ma wiele do nadrobienia względem europejskich liderów, jak np. Szwecja. O tym, jak zniwelować te różnice będą rozmawiać uczestnicy konferencji „Obrót bezgotówkowy – jak wdrożyć Szwedzki na rynek polski?”, która odbędzie się 17 marca w Sali pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju.

Jak podaje Narodowy Bank Polski, w 2014 r. liczba transakcji bezgotówkowych kartami na jednego Polaka wynosiła 48,7, co stanowiło 52% średniej unijnej. Ten sam wskaźnik dla Szwecji wynosił 270, czyli był ponad pięć razy większy. – Szwecja od wielu lat stawia na rozwój społeczeństwa bezgotówkowego – płatności elektroniczne stanowią tam już 80% wszystkich zawieranych transakcji. Kraj ten należy również do najbardziej innowacyjnych państw UE, a do jego silnej pozycji przyczynia się m.in. otwartość społeczeństwa na nowoczesne rozwiązania, takie jak właśnie płatności bezgotówkowe – mówi dr Agnieszka Sznyk, Dyrektor Zarządzająca Instytutu Innowacyjna Gospodarka.

Konferencja „Obrót bezgotówkowy – jak wdrożyć szwedzki na rynek polski?” organizowana jest przez Instytut Innowacyjna Gospodarka we współpracy z Ambasadą Szwecji. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Narodowy Bank Polski. Wydarzenie odbędzie się w czwartek 17 marca 2016 r. w Sali pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju.

W ramach projektu „Obrót bezgotówkowy – jak zaimplementować szwedzki na rynek polski?” odbędzie się m.in. debata poświęcona zagadnieniu obrotu bezgotówkowego, a także prezentacje szwedzkich ekspertów, pokazujące, jakie korzyści płyną z transakcji zwieranych elektronicznie, zarówno dla społeczeństwa jak i całej gospodarki. Eksperci będą dyskutować m.in. na temat regulacji prawnych, dostępności innowacyjnych technologii, przełamania barier psychologicznych czy wprowadzania specjalnych zachęt do korzystania z bezgotówkowych form płatności. Zaproszeni goście ze Szwecji podczas prezentacji opowiedzą o tym, w jaki sposób udało się ich krajowi osiągnąć tak wysoki poziom obrotu bezgotówkowego.

Udział w wydarzeniu wezmą m.in. Prof. Nikas Arvidsson z KTH Royal Institute of Technology, specjalizujący się w obszarze innowacji w sektorze płatniczym, Kurt Gjenssen prezes Pan Nordic Card Association, który opowie o rozwoju płatności kartami, natomiast doświadczenia Sveriges Riksbank (Narodowego Banku Szwecji) we wspieraniu obrotu bezgotówkowego przedstawi Erik Lenntorp. W dyskusji będą uczestniczyć również  Inga Eriksson Fogh, Ambasador Szwecji, Jenny Fossum, Transformator Design, Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP.

W czerwcu 2015 r. podczas Szwedzko-Polskiego Forum Innowacji podpisany został list intencyjny w zakresie rozszerzenia szwedzko-polskiej współpracy w obszarze innowacji, którego sygnatariuszami byli Janusz Piechociński – Wicepremier i Minister Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej oraz Mikael Damberg – Minister Przedsiębiorczości i Innowacji Szwecji. Planowane wydarzenie jest następstwem i kontynuacją zawartego porozumienia, ponieważ rozwój obrotu bezgotówkowego jest ściśle związany z rozwojem innowacji w sektorze finansowym.

Partnerem głównym wydarzenia jest Visa Europe. Partnerami wspierającymi są eService oraz Vivus Finance. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o przesyłanie potwierdzeń obecności (imię i nazwisko, podmiot) do 11 marca 2016 r. na adres: j.karasek@ingos.pl lub kontakt@ingos.pl.

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości