Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2014/06/11 09:21:58
Rozstrzygnięcie konkursu "Student - 2014"

W dniu 10 czerwca 2014 r. w Urzędzie Patentowym RP odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-.

Doroczny konkurs jest organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską  i  adresowany do studentów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku albo wzoru użytkowego bądź przemysłowego, zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Na uroczystości wręczenia nagród zaprezentowane zostały także osiągnięcia polskich studentów będących laureatami konkursu, którzy wzięli udział w 42 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w kwietniu 2014 r. Konkurs objęty został honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

W ciagu czterech dotychczasowych edycji konkursu łącznie ocenie komisji konkursowej poddano 561 rozwiązań, wyróżnieniami uhonorowano 43 wynalazki, przyznano 18 równorzędnych nagród głównych, a na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków  w Genewie Laureaci zdobyli 7 złotych, 6 srebrnych i 2 brązowe medale, nagrodę specjalną Światowej Organizacji Własności Intelektualnej „Best Young Inventor” oraz „Best Woman Inventor”, nagrodę Rosyjskiej Izby Międzynarodowej Współpracy Naukowej i Technologicznej „Best Woman Inventor”, nagrodę specjalną od Krajowej Rady ds. Badań Naukowych Tajlandii oraz nagrodę Federacji Rosyjskich Kosmonautów.

W roku 2014 do  Konkursu zgłoszono 84 rozwiązania z 18 Uczelni: 

1. Politechnika Lubelska - 26

2. Politechnika Łódzka - 20

3. Politechnika Świętokrzyska - 9

4. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 5

5. Politechnika Gdańska - 3

6. Instytut Chemii Fizycznej PAN - 3

7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - 3

8. Politechnika Wrocławska - 2

9. Uniwersytet Technologiczno-

  Przyrodniczy w Bydgoszczy - 2

10. Uniwersytet Warszawski - 2

11. Politechnika Rzeszowska - 2

12. Politechnika Poznańska - 1

13. Politechnika Białostocka - 1

14. Politechnika Krakowska - 1

15. Politechnika Śląska - 1

16. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - 1

17. Politechnika Warszawska -1

18. Instytut Metalurgii i

 Inżynierii Materiałowej PAN - 1

 

Komisja Konkursowa w składzie:

Wojciech Augustowski - Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Piotr Czaplicki - Przedstawiciel Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

prof. Zbigniew Kowal - Politechnika Świętokrzyska

Stanisław Szczepaniak - Prezes Zarządu Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX

dr hab. inż. Michał Szota, prof. P.Cz. - Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

przyznała 5 nagród głównych oraz 5 wyróżnień.

Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów dodatkowo uhonorował zdobywców nagród głównych, zapewniając im możliwość bezpłatnej promocji ich rozwiązań na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji „IWIS 2014”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 14-16 października 2014 r.

NAGRODY  GŁÓWNE w konkursie "Student- 2014"

Jan Paczesny, Krzysztof Sozański, Igor Dzięcielewski,

Witold Adamkiewicz, Katarzyna Winkler

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Za cykl wynalazków:

„Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami i powierzchnia ciała stałego pokryta tym sposobem” P.395009

„Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego dwuwymiarową siecią nanocząstek i powierzchnia ciała stałego pokryta tym sposobem”P.397169

Współtwórcy:

dr Agnieszka Kamińska, dr Andrzej Żywociński, prof. dr hab. Robert Hołyst

----------------

Skiba Krzysztof

Politechnika Lubelska

„Zespół wirników turbiny wiatrowej” P.404546

Współtwórca: dr inż. Leszek Kuśmierz

---------------------------------

Katarzyna Nawrotek

Politechnika Łódzka

„Sposób wytwarzania rurek polimerowych, zwłaszcza do zastosowań medycznych oraz urządzenie do wytwarzania tych rurek” P.406608

Współtwórcy: dr inż. Michał Tylman, dr inż. Jacek Balcerzak, dr inż. Kamil Kamiński

-----------------------

Ilona Grzegorczyk

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody” P.394237

Współtwórcy:

dr inż. Paweł Łaski,

dr Jakub Takosoglu,

dr inż. Sławomir Błasiak

-----------------

Damian Stefanow

Politechnika Wrocławska

„Urządzenie do wyznaczania własności reologicznych ośrodków rozdrobnionych” P.405666

Współtwórca: prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński

--------------

Nagrodą główną dla pięciu laureatów nagród głównych był udział w 42. Między-narodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 02-06 kwietnia 2014r. Wysoki poziom wynalazków zaprezentowanych przez naszych Laureatów potwierdziło również Jury wystawy przyznając im wszystkim medale:

trzy złote (w tym jeden z wyróżnieniem) i dwa srebrne. Ponadto nasi reprezentanci otrzymali nagrody specjalne: od Światowej Organizacji Własności Intelek-tualnej dla Najlepszej Młodej Wynalazczyni, od Krajowej Rady ds. Badań Nauko-wych Tajlandii za Najlepszy Międzynarodowy oraz od Federację Rosyjskich Kosmonautów.

------------------------------

WYRÓŻNIENIA w konkursie "Student - 2014"

Magdalena Banaś, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

„Peptydy chemerynowe, kompozycja farmaceutyczna zawierająca te peptydy oraz ich zastosowanie” P. 402070

Współtwórcy: dr hab. Joanna Cichy, dr Krzysztof Murzyn

 -------------

Grzegorz Szczepaniak, Uniwersytet Warszawski

„Zastosowanie zmiataczy metali do usuwania pozostałości rutenu” P.406739

Współtwórcy: dr Stefan Czarnocki, mgr Krzysztof Skowerski

---------------------

Marcin Masłowski, Politechnika Białostocka

„Urządzenie do pomiaru przemieszczenia kości piszczelowej względem udowej” P.404971

Współtwórca: dr hab. inż. Eugeniusz Sajewicz, prof. nzw. w PB

-------------------------

Patryk Jakubczak, Krzysztof Majerski, Monika Ostapiuk,  Politechnika Lubelska

Cykl wynalazków:

„Sposób wytwarzania laminatu metalowo-włóknistego oraz laminat metalowo-włóknisty” P.405707, P.405708, P.405709

Współtwórcy: prof. dr hab. Barbara Surowska, dr inż. Jarosław Bieniaś,
dr inż. Barbara Szaraniec, mgr inż. Andrzej Trzciński

------------------

Łukasz Stańczyk

Politechnika Łódzka

Cykl wynalazków:

„Technologia kompleksowego otrzymywania immobilizowanych preparatów z Mucor”

P.396515, P.396516, P.396201, P.396514, P.396200, P.396517, P.395967, P.395968, P.398612, P.398613, P.403182, P.403185

Współtwórcy:

dr inż. Mirosława Szczęsna-Antczak, prof. dr hab. Tadeusz Antczak, dr inż. Katarzyna Struszczyk-Świta, prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki,
prof. dr hab. Krzysztof Śmigielski, mgr inż. Krzysztof Krosowiak, mgr inż. Renata Prusinowska, mgr inż. Agnieszka Borowska 

Autor:Informacja prasowa , Współpraca: Adam Taukert


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości