Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/04/04 08:38:41
IX Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Innowacyjność i kreatywność w gospodarce" pod tytułem: Innowacje społeczne we wzornictwie przemysłowym

Wydarzenie zostało zorganizowane w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2016 r. w Warszawie przez Urząd Patentowy RP pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. W obradach uczestniczyła minister Jadwiga Emilewicz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Współorganizatorami konferencji były liczne instytucje i podmioty międzynarodowe oraz krajowe: Światowa Własności Intelektualnej (WIPO), Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Muzeum Techniki i Przemysłu, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, PATPOL, Kancelaria Rzeczników Patentowych POLSERVICE, firmy RAFAKO, GOSHICO, SEVENTICA, Kielecki oraz Zamek Cieszyn. W konferencji udział wzięło ponad 60 wykładowców z kraju i zagranicy oraz blisko 300 zaproszonych gości.  

Tematyka paneli dyskusyjnych oraz wystąpień indywidualnych obejmowała zagadnienia związane z tworzeniem i wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań projektowych dla podnoszenia jakości życia oraz rozwiązywania problemów związanych z codziennym życiem osób cierpiących na dysfunkcje zdrowotne i różnorodne ograniczenia wynikające z wieku lub schorzeń powodujących trudności w pokonywaniu barier polegających m.in. na niedostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb tej części społeczeństwa.

Odczuwalne podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych w sferze funkcjonowania społecznego wymaga zacieśniania współpracy pomiędzy środowiskami projektantów oraz przedsiębiorców, wdrażania innowacyjnego wzornictwa przemysłowego np. przez firmy produkujące sprzęt rehabilitacyjny i medyczny, producentów mebli, środków komunikacji, projektantów wnętrz i architektów, a także ochrony własności intelektualnej, która odgrywa kluczową rolę w rozwoju przedsiębiorstw działających na konkurencyjnych rynkach krajowych i zagranicznych.

Podczas konferencji przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowisk związanych z sektorem kreatywnym mieli możliwość wymiany doświadczeń, zdiagnozowania przyczyn, które utrudniają ich efektywną współpracę, a także omówienia niezbędnych działań finansowych, prawnych oraz edukacyjnych, które przyczyniłyby się do większego wykorzystania wzornictwa przemysłowego w sferze innowacji społecznych. Przedstawione zostały także możliwości uzyskiwania przez przedsiębiorców wsparcia innowacyjnej działalności związanej z wzornictwem przemysłowym służącym rozwiązywaniu potrzeb związanych m.in. z występującymi obecnie procesami i trendami  demograficznymi. 

W panelach dyskusyjnych oraz warsztatach wzięli udział eksperci związani z sektorem wzornictwa, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej, szkolnictwa wyższego, organizacji biznesowych oraz sektora kreatywnego. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa innowacyjnych projektów wzorniczych oraz usług podnoszących jakość życia w wymiarze społecznym, w tym wielu prototypów i koncepcji charakteryzujących się wysokim potencjałem wdrożeniowym.

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości