Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/11/29 12:16:15
Publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wiedzy z udziałem funduszy kapitałowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chce zwiększyć prywatne finansowanie komercjalizacji badań przemysłowych za pomocą nowego programu „Bridge VC:Badanie-Rozwój-Innowacje z udziałem funduszy ”. W ramach inicjatywy powstać ma publiczno-prywatny fundusz, z którego finansowane będą prace badawczo-rozwojowe.Łączny budżet przedsięwzięcia może wynieść nawet 420 mln zł, z czego 220 mln pochodzić będzie z wkładu publicznego NCBiR, a pozostałe 200 mln ze środków prywatnych inwestorów.

Jak wskazuje NCBiR jedną z głównych przyczyn niskiego poziomu komercjalizacji wiedzy w Polsce jest brak współpracy naukowców z partnerami biznesowymi na wczesnym etapie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. W efekcie badania te często rozwijają się bez uwzględnienia potrzeb rynku, co zmniejsza ich komercyjny potencjał. Wpływa na to m.in. brak badania potrzeb użytkowników końcowych rozwiązania, niezapewnienia we właściwym czasie ochrony praw własności przemysłowej czy brak rozeznania w stanie konkurencji rynkowej. Z danych NCBiR wynika, że obecne w Polsce fundusze w bardzo ograniczonym stopniu inwestują w projekty B+R we wczesnej fazie rozwoju. W 2011 roku w Polsce fundusze zaliczane do kategorii zainwestowały kwotę o łącznej wartości 27 mln USD w 26 projektów. Dla porównania, w tym samym roku fundusze VC na Węgrzech zainwestowały 39 mln USD w 30 projektów, w Izraelu 1260 mln USD w 391 firm, a w Danii 200 mln USD w 109 innowacyjnych przedsięwzięć. „Polsce brakuje naprawdę skutecznego systemu finansowania komercjalizacji badań naukowych wysokich technologii obarczonych wysokim ryzkiem inwestycyjnym” – wskazuje Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora NCBR. – „Warunkiem koniecznym dla gospodarki opartej na wiedzy jest nowoczesne spojrzenie zarówno na potrzeby naukowców, jak i inwestora biznesowego. Nasz program zapewni dynamiczny rozwój projektów B+R przy jednoczesnych zyskach inwestorów z funduszy kapitałowych”.

Program Bridge VC ma przyczynić się do zwiększenia skali komercjalizacji wiedzy w Polsce poprzez realizację wspólnych inwestycji z pieniędzy publicznych (NCBiR) oraz środków prywatnych, pochodzących zarówno od krajowych, jak i zagranicznych podmiotów.W założeniuśrodki finansowe wydatkowane przez NCBiR mają wpłynąć na zwiększenie wydatkowania środków prywatnych na finansowanie prac badawczych o komercyjnym potencjale, ponieważ publiczno-prywatny fundusz będzie dla prywatnych inwestorów oznaczał zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego. „Wprowadzamy w Polsce nowy, niedostępny wcześniej mechanizm wspólnego inwestowania w projekty hi-tech oparte na wynikach badań, w którym NCBiR dostarczy prywatnym inwestorom znaczną część środków potrzebnych na najwcześniejszych etapach” – dodaje Leszek Grabarczyk –„Tworząc program, korzystaliśmy zwłaszcza ze wzorów amerykańskich (SBIC). Naszą myślą przewodnią jest tworzenie reguł atrakcyjnych dla wszystkich stron i dostosowanie się  do ich oczekiwań i potrzeb. Stąd liczymy, że program będzie cieszył się powodzeniem i przyniesie korzyści inwestorom, młodym przedsiębiorcom i jednostkom badawczym”.

Program Bridge VC będzie się składał z dwóch komponentów - inwestycyjnego idoradczego. W pierwszym z nich NCBiR zawrze do dwóch umów z funduszami o ugruntowanej pozycji na rynku polskim bądź zagranicznym (w przypadku funduszy zagranicznych preferowane będą fundusze z USA, Izraela, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii). Głównym zadaniem funduszy i NCBiR w ramach tego komponentu będzie finansowanie rozwoju projektów badawczych o potencjale biznesowym. Z kolei komponent doradczy zakłada zawarcie  przez NCBiR maksymalnie dwóch umów z firmami specjalizującymi się w doradztwie biznesowym w zakresie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych na rynkach międzynarodowych.

Realizacja programu opiera się na założeniu, że każdy z partnerów wnosi do przedsięwzięcia unikalne wartości, którymi nie dysponują pozostali partnerzy. W przypadku NCBiR jest to znajomość publicznych organizacji badawczych, realizujących projekty badawczo-rozwojowe nakierowane na praktyczne zastosowania, autorytet agencji rządowej - istotny z perspektywy funduszy wysokiego ryzyka - oraz możliwość zmniejszania ryzyka bizneswoego dla inwestorów prywatnych. Fundusz polski zapewni wartość w postaci znajomości polskiego rynku kapitałowego i funkcjonujących w Polsce komercyjnych mechanizmów finansowania oraz sieci kontaktów, umożliwiającej zaangażowanie w przedsięwzięcie innych polskich inwestorów. Z kolei wartość wynikająca z udziału w programie funduszu zagranicznego to znajomość globalnych standardów finansowania oraz związanych z nimi dobrych praktyk i sieć kontaktów na rynkach międzynarodowych, a także ułatwienie internacjonalizacji firm będących beneficjentami programu. W przypadku firm doradczych unikalną wartością będą kompetencje zespołów doradców biznesowych oraz możliwość pozyskiwania najwyższej jakości specjalistycznych usług niezbędnych w procesie komercjalizacji rozwiązań zaawansowanych technologicznie.

Nabór do programu dla funduszy kapitałowych oraz firm doradczych potrwa do 31 stycznia 2013 roku.

Źródło:

www.ncbir.pl

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości