Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/03/01 11:20:59
Podpisanie umowy Śląskiego Klastra NANO

W dniu 4 marca br. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się uroczyste podpisanie umowy o utworzeniu Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego. Sygnatariuszami umowy będą założyciele klastra reprezentujący: Fundację Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET w osobie dr inż. Adama Szatkowskiego Prezesa Zarządu, Uniwersytet Śląski w osobie JM Rektora Prof. Wiesława Banysia, Miasto Katowice w osobie Piotra Uszoka Prezydenta Miasta Katowice, Instytut Metali Nieżelaznych w osobie Prof. Zbigniewa Śmieszka Dyrektora Instytutu oraz Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii IZTECH w osobie Piotra Skurzyńskiego Pełnomocnika Izby. W wydarzeniu uczestniczyć będą również przedstawiciele firm deklarujących chęć przystąpienia do klastra.

Głównym celem Śląskiego Klastra NANO będzie wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego. Śląski NANO umożliwi stworzenie wielopłaszczyznowej platformy współpracy sprzyjającej efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu potencjału zrzeszonych w jego ramach podmiotów na rzecz promocji i rozwoju nanotechnologii na Śląsku. Będzie on również swoistym forum dyskusyjnym umożliwiającym opracowywanie wspólnych stanowisk w kwestiach ważnych dla branży nanotechnologicznej oraz pozwalającym na stworzenie w wymiarze regionalnym warunków systemowych niezbędnych dla rozwoju działalności badawczej i gospodarczej w dziedzinie nanotechnologii.

Do Członków Śląskiego Klastra NANO należeć mogą przedsiębiorcy, instytucje naukowo-badawcze, organy administracji publicznej, przedstawiciele mediów, instytucje finansowe i instytucje otoczenia biznesu.

Do udziału w Klastrze zapraszamy wszystkie podmioty, które zainteresowane są rozwojem nanonauk i nanotechnologii poprzez bezpośredni udział w projektach, implementację opracowanej technologii lub też opracowywaniem nowych technologii materiałowych. Zainteresowanych uczestnictwem w klastrze oraz chcących zasięgnąć informacji na ten temat prosimy o kontakt mailowy: biuro@nanoslask.pl.

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości