Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/07/26 11:55:25
Nowe biuro agendy ONZ w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym

W lipcu tego roku w Gdyni działalność rozpoczęło biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme - UNDP), będące agendą ONZ. Głównym celem nowo powstałej jednostki jest wdrażanie innowacji społecznych na Pomorzu, a jego realizacja odbywać się będzie w ścisłej współpracy z PPNT oraz Miastem Gdynia. To już trzecie biuro UNDP działające obecnie w Polsce – dwie pozostałe siedziby znajdują się w Warszawie i Lublinie.

Do rozwoju innowacji nie wystarczy sama kreatywność, ważne jest również stworzenie przestrzeni, w której dobry pomysł mógłby rozwinąć się w konkretny projekt. Na przestrzeń taką składa się kilka czynników, które razem tworzą system innowacji: obecność klasy kreatywnej, kultura i sztuka oraz nowe media i technologie. Wszystkie te elementy znaleźliśmy właśnie w Gdyni" – wyjaśnia Kamil Wyszkowski, Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju jest agendą ONZ powołaną w 1965 roku, która tworzy globalną sieć na rzecz rozwoju w 166 krajach świata. Na całym świecie UNDP angażuje się w zwiększanie lokalnego potencjału oraz walkę z wykluczeniem społecznym, zapewniając krajom dostęp do doświadczeń, wiedzy i środków potrzebnych do poprawy jakości życia. Działania UNDP w Polsce ukierunkowane są przede wszystkim na realizację programu „Social Innovation in Europe and CIS”, którego celem jest stworzenie regionalnej platformy wymiany wiedzy w Europie i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw w zakresie innowacji społecznych oraz Milenijnych Celów Rozwoju (Millenium Development Goals - dotyczą likwidacji skrajnego ubóstwa i głodu, powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, promocji równouprawnienia kobiet i mężczyzn, zmniejszania wskaźnika umieralności dzieci, poprawy stanu zdrowia kobiet ciężarnych, zwalczania AIDS, malarii i innych chorób, zapewnienia stanu równowagi ekologicznej środowiska oraz globalnego partnerstwa dla rozwoju). Innowacje społeczne polegają na tworzeniu nowych strategii, koncepcji i sposobów organizacji, które zaspokajają potrzeby społeczne, tj. dobre warunki pracy, edukację czy rozwój społeczności lokalnych. Ich wdrażanie opiera się na zastosowaniu ekonomii społecznej w działalności rynkowej, podejścia non-profit i metody open source, czyli bezpłatnego udostępniania wytworzonej własności intelektualnej oraz tworzenia takiej przestrzeni innowacji, która przyciąga kolejne innowacje.

Gdynia od lat aktywnie wdraża innowacje społeczne w różnych dziedzinach, tworząc rozwiązania, które stanowią wzorzec w skali kraju.” - wyjaśnia Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni Gdyńskie doświadczenia są bardzo często wykorzystywane przez inne samorządy. Dotyczy to przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej, zdrowia, edukacji, polityki wobec osób niepełnosprawnych czy przedsiębiorczości. W kreowanych przez nas działaniach wykorzystujemy często nowoczesne technologie. Otwarcie Biura UNDP w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym z pewnością nadaje nowy impuls naszym działaniom w tym zakresie, otwiera bowiem szerokie perspektywy na wspólną realizację kolejnych innowacyjnych projektów, bazujących zarówno na gdyńskiej dynamice i kreatywności, jak i międzynarodowych kontaktach i know-how, którymi dysponuje Narodów Zjednoczonych". Dyrektor UNDP w Polsce, członek Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, zaznaczył, że biuro UNDP wesprze rozwój nowego modułu „Innowacje społeczne” realizowanego przez Park. Jego celem jest wspomaganie przedsiębiorstw, których działalność opiera się na zasadach innowacji społecznych. W ramach modułu firmy te w pierwszym okresie swojej działalności będą mogły skorzystać z doradztwa i szkoleń organizowanych przez UNDP.

Ponadto, biuro UNDP realizować będzie w Gdyni również własne projekty, m. in. projekt „4 kroki - wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II", którego celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych w pokonaniu barier, uniemożliwiających im naukę i pracę. W ramach przedsięwzięcia podejmowane są takie działania jak m. in. warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe, indywidualna współpraca niepełnosprawnych z doradcami zawodowymi oraz staże dla uczniów, absolwentów i dorosłych. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Fundacją Fuga Mundi oraz Łódzkim Oddziałem Polskiego Związku Głuchych. W ramach inicjatywy w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym utworzone zostanie społeczne (kawiarnio-księgarnia, działająca na zasadach partnerstwa społecznego), prowadzone przez osoby niesłyszące.

Idee z zakresu innowacji społecznych zostaną zaprezentowane na konferencji z cyklu TEDx, która zostanie zorganizowana przez UNDP we współpracy z Miastem Gdynia i Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym we wrześniu tego roku. Osoby zainteresowane uczestniczeniem w wydarzeniu mogą zgłaszać swoje pomysły oraz tematy prezentacji do 15 sierpnia na adres e-mail info@tedxgdynia.com. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.tedxgdynia.com.

Źródła:

www.gdynia.pl/wydarzenia/70_70820.html

www.undp.org.pl

Inicjatywa „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest elementem projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości