Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/11/25 10:13:29
Przedsiębiorczość kreatywna i technologiczna

Redystrybucja istniejącego bogactwa przestaje się opłacać. Potrzebujemy innowacji, ażeby oferować produkty i usługi, których inni nie są w stanie dostarczyć. Potrzebujemy więc wynalazców i wynalazków; naukowców i wyników badań naukowych na najwyższym poziomie; przedsiębiorstw i przedsiębiorców gotowych do tworzenia nowego bogactwa, a nie tylko dystrybucji lub redystrybucji istniejącego bogactwa, przygotowanych do podjęcia zwiększonego ryzyka związanego z nowym, nieznanym produktem lub usługą; a także życzliwej i sprawnej administracji, stabilnego i klarownego prawodawstwa. Ale ludzie z tych wszystkich obszarów używają różnego języka. Dlatego dla rozwoju kreatywnej przedsiębiorczości niezbędni są pośrednicy: menedżerowie transferu technologii, brokerzy własności intelektualnej, czy innymi słowy fachowcy komercjalizacji własności intelektualnej. Taki świat zaczyna się tutaj tworzyć...– powiedział PAP Bogusław Węgliński, prezes stowarzyszenia Intellectual Management Polska podczas trwającego między  26 a 29 października  w Warszawie i Lublinie IV Międzynarodowego Forum "IP Management – Creative and Technological Entrepreneurship". 

W programie Forum znalazły się:  wykład prezes PARP Pani Bożeny Lublińskiej-Kasprzak i sesja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zatytułowana "Świat potrzebuje Twoich pomysłów", autorska sesja prof. dr. hab. inż. Ryszarda Pregiela – prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii "Świat korzysta z naszych pomysłów", sesja "Świat kupił nasze pomysły" pod przewodnictwem dr. Zbigniewa Turowskiego – założyciela i zastępcy dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, wykład plenarny Pitcha Johnsona – legendy Doliny Krzemowej i funduszy i sesje przygotowane przez prezesa Krajowego Funduszu Kapitałowego Pana Piotra Gębalę "Świat zainwestuje w Twoje pomysły" oraz sesja "Narodowe platformy zarządzania wiedzą i modele biznesowe komercjalizacji wiedzy" pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Okoń-Horodyńskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezesa IP Management Kraków (z udziałem dr Mariusza Jednoralskiego – zastępcy dyrektora Biura Innowacyjnej Gospodarki KIG). Gospodarzem dwóch pierwszych dni była Politechnika Warszawska. Trzeciego dnia Forum było gościem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w trakcie którego prof. dr hab. Witold Orłowski – główny ekonomista PricewaterhouseCoopers (PwC) Polska i dyrektor Szkoły Biznesu PW wygłosił wykład plenarny zatytułowany "Europa potrzebuje Twoich wynalazków". Następnie uczestniczyliśmy w sesjach: „Polska potrzebuje Twoich wynalazków” z udziałem zastępcy sekretarza generalnego KIG Jerzego Bujoka oraz dyskutowano nad innowacjami instytucjonalnymi jako motorze konkurencyjności pod przewodnictwem prof. dr hab. Marzenny Anny Weresy – przewodniczącej Rady Naukowej IP Management Polska i dyrektora Instytutu Gospodarki Światowej SGH.

W komitecie naukowym Forum pracowali: prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa jako przewodnicząca, prof. dr Karl Klingsheim, prof. dr Piotr D. Moncarz, prof. dr Stan Paliwoda, Pat Sullivan oraz prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński; funkcję sekretarza naukowego pełnił Bogusław Węgliński.
W Forum uczestniczyli Goście zagraniczni z USA, Kanady, Nowej Zelandii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Izraela, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii. Organizatorzy tegorocznego Forum to IP Management Polska powstałe w ramach konsorcjalnego projektu sześciu największych uczelni polskich: UJ, UW, SGH, UMed w Łodzi, SGGW i Politechniki Warszawskiej jako lidera, przy poparciu ZBP, NOT, RZP w Łodzi, US-PTC i PIGZT oraz PARP, KFK, KIG, PSIK, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PW, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, Giełda Papierów Wartościowych, Ośrodek Przetwarzania Informacji. Podczas czwartej międzynarodowej konferencji poświęconej własności intelektualnej dr Rafał Wisła z UJ i IP Management Polska i red. Jolanta Czudak-Kiersz z dodatku "Liderzy Innowacji" "Dziennika  Gazety Prawnej"  ogłosili zasady rankingu polskich firm o największym kapitale intelektualnym Polski Kapitał Intelektualny 2011.

Zapraszamy za rok na 5th International Intellectual Management Forum, October 24-26, 2012.


 

Autor:Zespół Redakcyjny  


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości