Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2012/10/03 09:32:36
Polskie klastry i polityka klastrowa – to jeszcze nie koniec!

Wrzesień i październik br. to ostatnie miesiące przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Polskie klastry i polityka klastrowa. Nie oznacza to jednak, że będą mniej pracowite niż poprzedzające je niemal 2 lata jego realizacji.

25 października odbędzie się konferencja zamykająca przedsięwzięcie. Przedstawiciele polskich klastrów, władz regionalnych i specjaliści w dziedzinie klasteringu będą rozmawiać między innymi o tym, jakich koordynatorów potrzebują powiązania kooperacyjne. Zostaną także omówione rezultaty przeprowadzonych działań i wskazane kierunki rozwoju klastrów na przyszłość. Będzie to doskonały moment, by ocenić, w jakim stopniu osiągnęliśmy główny cel, którym było wzmocnienie polskich klastrów, podniesienie ich konkurencyjności i zdolności innowacyjnej  – mówi Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP. 

W pierwszych tygodniach października opublikowane zostaną dwa raporty podsumowujące cykle spotkań Grupy roboczej ds. polityki klastrowej i paneli dyskusyjnych. Grupa robocza pracowała pod przewodnictwem Grażyny Henclewskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, nad stworzeniem rekomendacji dotyczących polskiej polityki klastrowej na najbliższe lata, które zostały przedstawione w raporcie Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej.

Efektem dyskusji prowadzonych podczas cyklu paneli jest raport Klastry w Polsce. Panele poświęcone były tematom zgłoszonym przez koordynatorów, liderów oraz przedsiębiorców funkcjonujących w ramach klastrów.Ich celem była popularyzacja specjalistycznej wiedzy eksperckiej wśród wszystkich środowisk zainteresowanych tematyką klastrów, a także stworzenie dla nich platformy wymiany poglądów.

Wcześniej, w ostatnich dniach września ukażą się dwie publikacje. Pierwsza z nich Klastry w sektorach kreatywnych – motory rozwoju miast i regionów to przewodnik po klastrach działających w jednej z najszybciej rozwijających się branż. Jest to jednocześnie poradnik, mający dostarczyć animatorom i liderom praktycznej wiedzy o tym, jak budować i rozwijać partnerstwa oraz tworzyć strategie dla klastrów kreatywnych.

Druga, to tłumaczenie dwóch opracowań: wydanego przez International Chamber of (ICC) i World (WIPO) podręcznika Korzystanie z własności intelektualnej w biznesie przeznaczonego dla izb handlowych oraz stowarzyszeń przedsiębiorców, tworzących usługi w zakresie własności intelektualnej, oraz Praw własności intelektualnej dla klastrów, opublikowanych przez Innovasjon Norge. porusza zagadnienia niezwykle ważne dla klastrów, w których własność intelektualną tworzy grupa podmiotów.

Także w październiku ukaże się w 5 wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej oraz rosyjskiej i hiszpańskiej), prezentujący 55 polskich klastrów, działających w różnych regionach oraz różnych branżach. Przedstawione klastry ukazują potencjał nie tylko poszczególnych powiązań, ale także całej polskiej gospodarki. zostanie przekazany do polskich misji handlowych, instytucji centralnych, regionalnych i zagranicznych w Polsce oraz będzie dystrybuowany na konferencjach i spotkaniach w kraju i zagranicą.

Przedsięwzięcie Polskie klastry i polityka klastrowa realizowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od początku 2011 roku. W ramach wydarzenia, oprócz ww. wydarzeń odbyły się we wszystkich województwach konferencje promujące klastry i ich osiągnięcia. Konferencjom towarzyszyły wystawy, na których klastry z regionów miały możliwość zaprezentowania swoich produktów i usług. Wydanych zostało także 16 ów opisujących klastry z poszczególnych województw. Opracowano 11 publikacji – 3 wznowienia, wcześniej zaktualizowane, 4 nowe opracowania tematów ważnych dla klastrów i 4 będące tłumaczeniami zagranicznych wydawnictw.

Więcej informacji o przedsięwzięciu, w tym wersje elektroniczne publikacji, można znaleźć na Portalu Innowacji na stronach przedsięwzięcia PARP Polskie klastry i polityka klastrowa.

 

Osoba do kontaktu: 

Miłosz Marczuk

Rzecznik Prasowy  PARP

Tel. +48 22 432 82 34

  

Informacja została przygotowana w ramach przedsięwzięcia PARP: „Polskie klastry i polityka klastrowa”, realizowanego pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu systemowego: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3. 

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości