Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2011/11/30 15:15:22
Spór o prawa własności do „Zderzaka Łągiewki”

Polska EPAR walczy z Uniwersytetem w Cambridge o prawa własności do Energetycznego Przetwornika Akumulacyjno-Rozpraszającego. Innowacyjne rozwiązanie opracowane zostało przez zespół polskich wynalazców i naukowców jednak okazało się, że Uniwersytet w Cambridge kilka lat po jego zaprezentowaniu przez twórców opatentował koncepcję leżącą u podstaw wynalazku. Polscy wynalazcy twierdzą, że Brytyjczycy skopiowali ich rozwiązanie, a Europejski Urząd Patentowy - przychylając się do tych argumentów – wydał zgodę na oficjalne wszczęcie sporu.

opracowana przez polskich wynalazców dotyczy systemów absorpcji energii kinetycznej -  Energetyczny Przetwornik Akumulacyjno-Rozpraszający zamienia energię kinetyczną zderzenia na ruch wirowy koła zamachowego. umożliwia niwelowanie niszczącej siły powstającej w momencie zderzenia oraz energii elektrycznej pochodzącej z siły zderzeń. Rozwiązanie to może być szeroko stosowane w transporcie i przemyśle, np. w postaci barier drogowych lub tarcz odbojowych, chroniących statki przed uszkodzeniem przy cumowaniu w porcie. Ten unikalny na skalę światową został w dniu 5 października 2011 roku uznany przez Międzynarodową Federację Organizacji Wynalazczych za najlepszy pierwszej dekady XXI wieku – EPAR otrzymała tytuł „Best of the First Decade of 21st Century”. Okazało się jednak, że Uniwersytet w Cambridge opatentował koncepcję leżącą u podstaw wynalazku w kilka lat po tym, jak została ona zaprezentowana przez polskich twórców i tym samym obecnie rości sobie prawa do wszystkich rozwiązań na niej bazujących. Z kolei wynalazcy wskazują, że Uniwersytet opatentował koncepcję innowacyjnego rozwiązania, która nie była nowa, a jest to kluczowy warunek uzyskania patentu. Dlatego też wystosowali oni pismo do Europejskiego Urzędu Patentowego, w którym wskazują, że prawa do wynalazku należą się właśnie im - "Podnieśliśmy argument, że rozwiązanie, na którym opierają się inżynierowie z Cambridge jest tożsame z naszym, a tym samym powinno stanowić przynajmniej przedmiot analizy Europejskiego Urzędu Patentowego pod kątem zbieżności, a więc tego, co komu i w jakim zakresie przysługuje" – wyjaśnia Przemysław Łągiewka, prezes firmy EPAR.

Europejski Urząd Patentowy wydał zgodę na oficjalne rozpoczęcie sporu. Polskiej firmie wsparcia udzieli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – „ EPAR potrzebuje wsparcia zewnętrznego po to, żeby móc z sukcesem komercjalizować swoje technologie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju postanowiło udzielić takiego wsparcia” - powiedział zastępca dyrektora NCBiR, Leszek Grabarczyk. Pomoc polegać będzie przede wszystkim na tym, że Centrum pokryje postępowania administracyjnego i obsługi prawnej. Dnia 10 listopada br. podpisana została między firmą EPAR i NCBiR, na mocy której przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie finansowe w wysokości maksymalnie 10 mln zł.

Jak zauważa dr Dariusz Trzmielak z Uniwersytetu Łódzkiego, przy analizie sporu polskiego wynalazcy z Uniwersytetem w Cambridge nasuwają się pytania o sposób minimalizowania problemów dotyczących naruszania praw do wynalazków oraz o powód, dla którego tak mało nowych rozwiązań - pomimo wielu światowych nagród - odnosi znaczące sukcesy komercyjne. „Czynnikiem  kluczowym, który minimalizuje liczbę naruszeń praw do wynalazków i również zwiększa szanse na komercjalizację jest przygotowanie strategii ochrony własności intelektualnej jednocześnie ze strategią komercjalizacji. powinien służyć między innymi uzyskaniu przewagi konkurencyjnej przez przyszłego przedsiębiorcę. Uzyskanie ochrony własności przemysłowej jest jednym z etapów procesu komercjalizacji. Nowe rozwiązania powinny być chronione i upowszechniane w sposób selektywny, by m. in. doprowadzić do zysków osiąganych przez ich twórców oraz zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorcy. W przypadku projektu EPAR zbyt szybko pojawiały się o nim informacje w mediach.  Lektura prasy, w której ukazywały się informacje o prowadzonych pracach i istocie technologii EPAR ukazywały się przed przygotowaniem sposobu wdrożenia technologii na rynek. Nowe rozwiązanie o tzw. potencjale rynkowym ( EPAR niewątpliwie posiada duży potencjał rynkowy)  zawsze jest narażone na próby skopiowania lub „ominięcia” patentu.  Może to być przyczyną poważnych strat dla twórców opracowania” – komentuje dr Dariusz Trzmielak. Jednocześnie ekspert zwraca uwagę na konieczność powiązania ochrony własności intelektualnej ze strategią przedsiębiorstwa i produktu i wskazuje, jakie działania powinni podejmować innowacyjni przedsiębiorcy, aby uniknąć podobnych sytuacji – „Ochrona patentowa  jest narzędziem zwiększającym skuteczność działań w procesie komercjalizacji technologii oraz ograniczającym dostęp do rynku innym podmiotom, które muszą wykupić stosowną licencję lub poświęcić czas i środki na poszukiwanie innych rozwiązań. Dlatego zgłoszenie wynalazku do ochrony w urzędzie patentowym powinno najpóźniej uruchomić działania zmierzające do komercjalizacji. Przygotowanie komercjalizacji powinno rozpocząć się przygotowaniem założeń do wdrożenia  technologii, zbadaniem rynku i dokonaniem jego analizy, wyborem modelu transferu technologii oraz przygotowaniem scenariuszy rozwoju.  Niestety, wymienione działania zbyt często są pomijane lub wyprzedzone informacjami promocyjnymi nie mającymi nic wspólnego z komercjalizacją. Działania innych podmiotów zmierzające do wykorzystania wyników badań i pomysłów na nowe rozwiązania bez zgody właścicieli praw do nich zawsze będą się zdarzać. Jednakże przemyślane upowszechnianie informacji włączone w zadania zmierzające do komercjalizacji wynalazku na rynku mogą ograniczyć późniejsze spory i ułatwić wdrażanie wynalazku na rynku”.


Źródło:
www.naukawpolsce.pap.pl
 

Inicjatywa „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” jest elementem projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Autor:Justyna Siwińska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości