Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/12/16 10:44:25
Polska wersja podręcznika do marketingu i brandingu klastrów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedstawia polskojęzyczną wersję podręcznika do marketingu i budowania marki klastra. W chwili obecnej jest dostępna jedynie w wersji elektronicznej. Oryginalna, angielskojęzyczna wersja publikacji, która została również wydana drukiem, powstała ponad rok temu jako jeden z rezultatów projektu międzynarodowego TACTICS. Projekt, który był współfinansowany przez Dyrektoriat Generalny ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP), zakończył się wypracowaniem szeregu wniosków i rekomendacji odnośnie nowej polityki klastrowej oraz przedstawieniem konkretnych propozycji działań i praktycznych mechanizmów ich wdrażania. Jednym z partnerów realizujących projekt TACTICS była PARP. Rezultaty projektu w formie ośmiu publikacji (w tym angielskojęzyczny podręcznik do marketingu i brandingu) są dostępne na stronie internetowej www.eca-tactics.eu.

Zgodnie z intencją autorów, podręcznik do marketingu i brandingu klastra jest skierowany przede wszystkim do decydentów kreujących politykę klastrową na szczeblu krajowym i regionalnym (policy makers) oraz do instytucji wdrażających programy wspierające rozwój klastrów. Chociaż z założenia nie ma być przewodnikiem wspierającym proces budowania marki lub planowania działań marketingowych, to jednak ze względu na swój praktyczny wymiar przedstawione treści mogą być bardzo interesujące dla ekspertów i praktyków – instytucji zarządzających klastrami i managerów klastrów, jak również dla osób odpowiedzialnych za działania związane z promocją regionów.

Podręcznik odpowiada na pytania o korzyści jakie przynosi marketing i branding oraz o wpływ tego rodzaju działań na rozwój klastra i regionu, w którym jest on ulokowany. Autorzy analizują rolę organizacji zarządzających klastrami w definiowaniu wspólnej tożsamości i marki klastra, dzięki której możliwe jest odpowiednie umiejscowienie klastra w świadomości właściwych grup odbiorców. pokazuje na konkretnych przykładach różne strategie budowania marki klastra oraz proces tworzenia strategii, w który powinni być włączeni wszyscy interesariusze. Autorzy zwracają uwagę, że strategię należy co jakiś czas uaktualniać, a tradycyjne narzędzia i kanały komunikacji, takie jak ulotki czy obecność na targach, już nie wystarczą, aby zostać zauważonym przez odbiorców. Z tego względu konieczne jest szersze wykorzystanie nowej generacji mediów i narzędzi, takich jak np. portale społecznościowe.

Podręcznik zawiera również szereg rekomendacji dla instytucji odpowiedzialnych za politykę klastrową w kontekście instrumentów wsparcia tego obszaru aktywności klastra.

Metodologia zastosowana przy tworzeniu publikacji stanowi kompilację wiedzy pochodzącej z różnych źródeł, w tym w szczególności ze spotkań i warsztatów zorganizowanych w ramach projektu TACTICS, a liczne, znakomicie opracowane, studia przypadku w dużej mierze decydują o wartości podręcznika.

Zapraszamy do lektury!

Autor:Dorota Frączek 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości