Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/12/28 09:20:41
Urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych - Laureat Konkursu Polski Produkt Przyszłości 2016

Nowej generacji samobieżne urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych pozwoli w sposób kompleksowy na pełną mechanizację prac związanych z renowacją i utrzymaniem stanu kanałów i rowów melioracyjnych

Opis rozwiązania

Samobieżne urządzenie wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych (m.in. kanałów i rowów melioracyjnych) porusza się na gąsienicy wewnątrz cieku wodnego, co eliminuje problemy przejazdów po strefie przybrzeżnej gęsto zarośnietej drzewami i krzewami. Wyposażone jest w innowacyjny układ ramion podporowych bocznych pozwalających na samodzielne wprowadzenie urządzenia do cieku wodnego i wyprowadzenie z niego oraz w innowacyjny układ zawieszenia na wysięgnikach (manipulatorach hydraulicznych) wymiennych narzędzi roboczych przednich. Cechą charakterystyczną urządzenia jest jego wielozadaniowość. Umożliwia w sposób ciągły – podczas jazdy w kanale lub rowie – jednoczesne wykonanie kilku zabiegów renowacyjnych, tj. odmulanie dna kanału lub rowu melioracyjnego, koszenie traw i trzcin, karczowanie krzewów i gałęzi drzew wewnątrz rowu, podcinanie gałęzi drzew rosnących w pasie strefy przybrzeżnej, kształtowanie geometrii i naprawę skarp kanałów oraz rowów.

Wprowadzone nowości

W urządzeniu zastosowano wynalazki PIMR Poznań zgłoszone do ochrony patentowej w RP i EPO. Szczególna uwagę warto zwrócić na możliwość poruszania się urządzenia wewnątrz cieków wodnych na pojedynczej gąsienicy, innowacyjny układ zawieszenia narzędzi roboczych przednich pozwalający obsłużyć kilka rodzajów narzędzi technologicznych (kosiarki listwowe i bijakowe, frezarki ślimakowe, lemiesz z odmularka, zgrabiarki palcowe) oraz specjalistyczny wysięgnik hydrauliczny z obrotnicą narzędzi pozwalający na wykonanie wielu zabiegów technologicznych przy pomocy wymiennych narzędzi.

Zastosowanie

Prezentowane urządzenie przeznaczone jest dla spółek wodnych, jak również dla indywidualnych odbiorców (rolników) posiadających duże obszary łąk, gdzie wymagane jest utrzymanie i renowacja rowów melioracyjnych. Samobieżne urządzenie wielozadaniowe pozwoli w sposób kompleksowy na pełna mechanizacje prac związanych z renowacja i utrzymaniem stanu kanałów i rowów melioracyjnych.

Stan wdrożenia

Urządzenie wielozadaniowe powstało w wyniku realizacji przez PIMR projektu rozwojowego Nr WND-POIG.01.03.01-00-165/09, w ramach POIG 2007-2013, Poddziałania 1.3.1, współfinansowanego przez UE z funduszy strukturalnych z EFRR. urządzenia na podstawie opracowanej dokumentacji przez PIMR i według wynalazków PIMR wykonano we współpracy z firmą Hydromega Sp. z o.o. z Gdyni. Przeprowadzone próby prototypu dały wynik pozytywny. Aktualnie PIMR z Hydromegą prowadzi prace związane z podjęciem produkcji serii informacyjnej samobieżnych urządzeń wielozadaniowych z przeznaczeniem dla spółek wodnych.

Korzyści wynikające z zastosowania rozwiązania

Wśród największych zalet urządzenia należy wymienić:

  • bezkolizyjną pracę w przestrzeni cieku wodnego (omijanie drzew i krzewów) o szerokiej zmienności wymiarów profilu poprzecznego,
  • jednoczesne wykonywanie kilku operacji podczas jednego przejazdu urządzenia,
  • samodzielne wprowadzanie i wyprowadzanie urządzenia z rowu czy kanału,
  • zastosowanie szerokiej gamy narzędzi roboczych.

Stosowanie urządzenia zwiększy drożność cieków wodnych, tym samym zmniejszy ryzyko zalewania terenów rolniczych i obszarów zabudowanych, zapobiegnie niszczeniu zarówno nabrzeża cieku wodnego, jak i upraw rolnych oraz w sposób kompleksowy przyczyni się do pełnej mechanizacji prac związanych z renowacją i utrzymaniem stanu kanałów i rowów melioracyjnych.

Porównanie z aktualnym stanem techniki

Podstawowym problemem renowacji otwartych cieków wodnych wykonywanych dotychczas stosowanymi maszynami jest brak swobodnego dostępu do rowu z terenu, na którym może operować maszyna czyszcząca. Do tego celu używane są maszyny budowlane (np. koparki-ładowarki) lub rolnicze (np. ciągnik z kosiarka), które poruszają się wzdłuż rowu na jego brzegu. Jednak ten sposób renowacji cieków powoduje częste kolizje z uprawami rolnymi, drzewami na skarpach i innymi przeszkodami. Przedmiotowe urządzenie charakteryzuje się tym, że porusza się wewnątrz cieku wodnego i w sposób kompleksowy pozwala na prowadzenie prac związanych z renowacją i utrzymaniem stanu kanałów i rowów melioracyjnych.

 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

ul. Starołęcka 31

60-963 Poznań

tel.: +48 61 871 22 00

faks: +48 61879 32 62

e-mail: oce@pimr.poznan.pl

www.pimr.poznan.pl

Dyrektor – dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw.

 

Twórcy rozwiązania:

dr inż. Janusz Rutkowski

mgr inż. Paweł Bąkiewicz

mgr inż. Łukasz Ignasiak

dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski, prof. nadzw.

dr hab. inż. Jan Szczepaniak, prof. nadzw.

dr inż. Mikołaj Spadło

mgr inż. Marek Szychta

 

Osoby do kontaktu:

dr inż. Janusz Rutkowski

tel.: +4861871 22 32

faks: +48 61879 32 62

mobile: +48698812 544

e-mail: janusz@pimr.poznan.pl

 

inż. Ryszard Chmielewski

tel.: +48 61871 22 49

faks: +48 61879 32 62

mobile: +48784638 633

e-mail: rchmiel@pimr.poznan.pl

Autor:PARP 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości