Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2017/11/14 08:26:35
Europejski Alians Podmiotów

W styczniu br. Bałtycki sEaNERGIA znalazł się w grupie założycielskiej Europejskiego Aliansu Podmiotów działających w obszarze budownictwa, energetyki oraz szeroko pojętej gospodarki o obiegu zamkniętym (European Circular Construction Alliance) (http://circularconstruction.eu/). Będzie to meta-, a w dalszej perspektywie Europejskie Partnerstwo Strategiczne na rzecz Internacjonalizacji (European Strategic for Internationalization – ESCP4i), wspierający klastry, ich członków (zwłaszcza MŚP) oraz inne podmioty w zakresie innowacji, ekspansji rynkowej, marketingu, internacjonalizacji, budowania przewagi konkurencyjnej oferowanych produktów, usług czy technologii w obszarze budownictwa o obiegu zamkniętym (circularconstruction).

Serdecznie Państwa  zapraszam do włączenia się w tą inicjatywę i  przystąpienia do Aliansu w charakterze pełnoprawnego członka lub stowarzyszonego.  Dzięki temu otrzymają Państwo  dostęp do innowacyjnych firm, klastrów oraz organizacji branżowych za granicą w celu promocji Państwa działań oraz możliwość współpracy z innymi jednostkami zagranicznymi w tworzeniu nowych międzysektorowych innowacyjnych rozwiązań.

Członkiem pełnoprawnym Aliansu mogą być wyłącznie klastry  lub sieci biznesowe ( np. izby, stowarzyszenia przedsiębiorstw) posiadające osobowość prawną. Natomiast inne podmioty (organizacje badawcze i uczelnie,jednostki publiczne i samorządowe, władze miejskie, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, platformy technologiczne) mogą dołączyć do Aliansu na zasadzie członka stowarzyszonego.

Dla zrzeszonych w klastrze przedsiębiorstw udział w Aliansie to szansa na:

  • Promocję oferty produktów i usług na stronie projektu oraz w tworzonym katalogu firm działających w obszarze gospodarki, budownictwa o obiegu zamkniętym oraz podczas wszystkich wydarzeń międzynarodowych w których uczestniczą przedstawiciele Aliansu.
  • Opracowanie koncepcji wspólnych produktów/usług w zakresie budownictwa o obiegu zamkniętym oraz wsparcia w ich promocji w Europie oraz na arenie międzynarodowej.
  • Opracowanie strategii internacjonalizacji oraz plan działań na najbliższe lata dla podmiotów zrzeszonych w klastrach należących do Aliansu.
  • Wsparcie w zakresie rozwoju współpracy międzysektorowej członków klastra.
  • Udział w międzynarodowych konsorcjach realizujących wspólne projekty badawcze, misje branżowe czy inne inicjatywy służące internacjonalizacji i tworzeniu innowacyjnych produktów, możliwość nawiązywania kontaktów z podmiotami w Europie oraz na arenie międzynarodowej.

Udział w Aliansie jest bezpłatny. Zapraszamy Państwa do udziału w tej inicjatywie poprzez złożenie deklaracji przystąpienia do Aliansu. Nie pociąga  to za sobą żadnych zarówno formalnych jak i finansowych zobowiązań. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie http://circularconstruction.eu a ewentualne  pytaniaproszę adresować do Pani Aleksandry Oleksik (a.oleksik@seanergia.pl).

Autor:Informacja prasowa 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości