Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2016/03/07 13:21:13
Zaproszenie do składania wniosków w ramach Excellence Programme Promoting Management Excellence Across the EU

Zmiany na rynku globalnym powodują m.in. konieczność weryfikacji form i kierunków wspierania rozwoju przedsiębiorstw. W odniesieniu do klastrów, które mają korzystny wpływ na rozwój swoich członków, ważnym aspektem jest jakość i rodzaje usług oferowanych członkom przez koordynatora (organizację klastrową).

Aby wyjść naprzeciw konieczności doskonalenia umiejętności i działań koordynatorów w tym zakresie Agencja wykonawcza Komisji Europejskiej (Executive Agency for SMEs) ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach Excellence Programme, (COS--2015-3-02 Clusters Excellence Programme).

Celem Programu, realizowanego w ramach niniejszego Zaproszenia, jest wzmocnienie i doskonalenie działań koordynatorów klastrów skierowanych do członków w szczególności przedsiębiorstw w zakresie profesjonalizacji oferowanych usług, a także wypracowanie strategicznego podejścia wobec wyzwań jakie stoją przed członkami klastrów, związanych z innowacjami, szeroko pojętym wzrostem oraz rynkiem globalnym. Oczekuje się, iż Program będzie mieć znaczący wpływ na wzrost liczby klastrów światowej klasy (world-class clusters) w Unii Europejskiej.

Wśród celów szczegółowych Zaproszenia wymienia się:

 • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności koordynatora, aby lepiej wspierać członków klastra w ich dążeniu do wzrostu konkurencyjności;
 • wsparcie koordynatorów klastrów przy tworzeniu strategii rozwoju klastra oraz planu jej wdrożenia;
 • ustanowienie współpracy pomiędzy koordynatorami klastrów, członkami , chcących działać na poziomie europejskim z uwzględnieniem synergii wspólnych akcji oraz wspólnej strategii rozwoju;
 • promocja wiedzy i umiejętności oraz ich wymiana pomiędzy koordynatorami klastrów danego , a także pomiędzy konsorcjami powstałymi w ramach niniejszego Zaproszenia nt. usług oferowanych członkom klastra i ich wartości dodanej w zakresie wzrostu konkurencyjności MSP, innowacji i rozwoju.

Informacje ogólne nt. Programu

Ogólny budżet - 1,500,000.00 euro;

Maksymalne dofinansowanie UE do jednego projektu- 214,000.00 euro;

Maksymalny poziom dofinansowania projektu– do 75% kosztów kwalifikowanych;

EASME planuje wesprzeć 7 projektów.

Wnioskodawcy

Zaproszenie skierowane jest do konsorcjów organizacji klastrowych (koordynatorów) i/lub biznesowych sieci z krajów uczestniczących w Programie COSME (Programme for Small and Medium-Sized Enterprises), które wspierają rozwój MSP oraz dążą do doskonalenia jakości zarządzania. Szczególną uwagę kieruje się do zaangażowania w klastrów z regionów o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego oraz reprezentujących różne fazy rozwoju i doświadczeń.

W muszą uczestniczyć:

 • podmioty prawne z co najmniej trzech krajów UE lub z krajów uczestniczących w Programie COSME, wśród których co najmniej jeden jest członkiem UE;
 • co najmniej dwa podmioty zlokalizowane w regionach UE, uznane za mniej rozwinięte lub będące na etapie transformacji
 • co najmniej dwa podmioty, które nie posiadają żadnej odznaki Excellence, lub posiadają tylko brązową odznakę – Ecxellence bronze label.

Uwaga!

 • W ramach niniejszego Zaproszenia dany podmiot może uczestniczyć wyłącznie w realizacji jednego wniosku.
 • W przypadku, gdy jeden z członków nie spełnia wymagań formalnych, całe zostanie uznane za niespełniające wymagań formalnych.
 • Informacja nt. uczestnictwa w projekcie podmiotu pochodzącego z tzw. kraju trzeciego dostępna jest na stronie DG GROW website.

Szczegóły dotyczące wymagań formalnych opisane są Sekcji 6 Zaproszenia.

Składanie wniosków

Wnioski zgłaszane w odpowiedzi na Zaproszenie muszą zawierać propozycję działań przewidzianych we wszystkich czterech Działaniach Zaproszenia, tzn.:

 • Działanie A: Wzrost umiejętności koordynatorów klastrów celem polepszenia usług oferowanych MSP (działaniem (oraz kosztem) kwalifikowanym w tym przypadku może być np. przeprowadzenie benchmarkingu w zakresie zarządzania klastrem celem, uzyskania przez koordynatora po raz pierwszybrązowej odznaki Excellence label).
 • Działanie B: Opracowanie strategii rozwoju dopasowanej do potrzeb członków klastra.
 • Działanie C: umożliwienie współpracy klastra oraz posiadanych umiejętności ze strategią rozwoju.
 • Działanie D: Wzrost wiedzy (świadomości) oraz promocja osiągniętych rezultatów.
 1. Wnioski należy wypełnić w jednym z oficjalnych języków UE.
 2. Realizacja projektu może trwać do 24 miesięcy.
 3. elektronicznego składania wniosków - 31 marca 2016 roku, godz. 17.00(wg czasu w Brukseli).Przewidywany przesłania informacji do wnioskodawców – 07.2016 r. Data rozpoczęcia realizacji projektu – 10/11 2016 r.
 4. Wnioski należy składać poprzez Participant Portal.
 5. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku, tj. pliki:
  • Call for proposals
  • FAQ – 1/3/2016 (najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi)
  • Guide for Applicants
  • of Actions
  • Detailed budget template

dostępna jest tutaj.

Pytania dotyczące Zaproszenia można kierować do:

EASME: easme-cosme-clusters-excellence-call-2015@ec.europa.eu

PARP: Monika Łuczak: tel. 22 432-87-03, monika_luczak@parp.gov.pl

Przed wysłaniem zapytania prosimy zapoznać się z pytaniami oraz udzielonymi odpowiedziami dostępnymi w pliku FAQ.

Więcej szczegółów -  COSME webpage.

Zapraszamy do udziału w Programie.

Autor:Grażyna Buczyńska 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości