Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Newsy
2013/04/16 13:46:50
Crowdsourcing - tysiące zespołów kreatywnych

Choć korzystanie z wiedzy ów w procesie tworzenia produktów nie wydaje się dziś czymś nowym to wciąż wiele się w tym obszarze zmienia. Dzięki przemianom jakie następują w społeczeństwie a także dzięki dynamicznemu rozwojowi różnych narzędzi internetowych pojawiają się nowe sposoby angażowania ów i korzystania z ich zbiorowej wiedzy. Jednym z najbardziej innowacyjnych trendów w zakresie interakcji z  konsumentami jest crowdsourcing, czyli czerpanie z tłumu.

Crowdsourcing można zdefiniować jako zlecanie zadań niezidentyfikowanej grupie ludzi do zdalnego wykonania. O ile w tradycyjnym outsourcingu zleca się wykonanie prac manualnych, tu powierzamy pewną pracę intelektualną. Cały proces rozpoczyna się od zidentyfikowania i zdefiniowania problemu. Następnym krokiem jest zgłoszenie się do społeczności internetowej.  Jej rozproszenie, możliwość zdalnej pracy, określony czas i dostęp do ukrytych w tłumie specjalistów powoduje, że z pewnością otrzymamy wiele naprawdę dobrych pomysłów. Należy pamiętać, że zaangażowanie internautów w tego rodzaju przedsięwzięcie wymaga odpowiedniego bodźca. Dla pozyskania zaufania równie ważne jest uczciwie traktowanie, szacunek i dialog ze społecznością. Konsumenci muszą być przekonani, że liczą się dla firmy nie mniej niż osiągany zysk. Istotne jest także aby najlepsze rozwiązanie zostało wdrożone.

Potencjał zastosowania crowdsourcingu oraz wyzwania, jakie stoją przed firmami, które decydują się na ten rodzaj interakcji z konsumentami przedstawione zostały podczas konferencji „The Future of Crowdsourcing“, która odbyła się 12 kwietnia 2013r. w Warszawie.

Zdaniem Shelley Kuipers, CEO Chaordix z Kanady znajomość rynku dla wielu firm może być pewnego rodzaju „białą bronią” dzięki której komunikują klientom swoją otwartość i odpowiedź na ich potrzeby, jak ma to miejsce m.in. w przypadku Procter&Gamble i American Airlains, które wprowadzają innowacje dzięki angażowaniu swoich klientów. Wskazuje możliwości rozwoju poprzez „crowd intelligence”. Zachęca do tego aby pozwolić konsumentom, wraz z zespołem odpowiadającym w firmie za innowacje, na autentyczne zaangażowanie się w proces tworzenia nowych produktów i usług a z pewnością odwdzięczą się kreatywnością i lojalnością.

Zaprezentowane przez przedstawicieli MillionYou kolejne przykłady działań crowdsourcingowych realizowanych przez takie firmy jak Volkswagen, AVIVA, Heineken czy Canon są potwierdzeniem, że „crowd” to ludzie wielu talentów, których kreatywność może stanowić konkurencję dla tradycyjnych zespołów kreatywnych.

Francois Petavy, CEO francuskiej platformy crowsoucingowej eYeka, gromadzącej 250 tys. kreatywnych ów ze 150 krajów, omówił proces społecznościowego współtworzenia: od zdefiniowania celu strategicznego i wyzwania kreatywnego, poprzez etap konkursu, po analizę nadesłanych rozwiązań i wybór najlepszego rozwiązania. Jak zauważa, większość pomysłów (ok. ¾) jest zwykle „surowa”, znaczna część jednak jest artykułowana w pełni. Ich zbiorowa analiza opowiada pewną historię, dostarcza wglądu i walidacji, czy podejmowane procesy i czynności rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników a co najważniejsze - innowacji i jakościowych rozwiązań kreatywnych. Motywacje społeczności do udziału w takim przedsięwzięciu to przede wszystkim: uzyskanie briefu precyzującego oczekiwania firmy, możliwość tworzenia i spełnienia obietnicy wdrożenia najlepszego rozwiązania oraz uzyskanie informacji zwrotnej.

Współtworzenie zmienia świat zarówno konsumenta jak i marki. ma możliwość udziału w procesie tworzenia, może dzielić się swoimi doświadczeniami. zaś otrzymuje informacje z tak zwanej pierwszej ręki. Ogromną zaletą jest fakt, iż praktycznie każdy problem może zostać rozwiązany przy niskich kosztach a tym samym produkt czy usługa szybciej może znaleźć się na rynku. Przykład firmy Muji pokazuje, że przychody ze sprzedaży produktów generowanych przez użytkowników są trzy razy wyższe, niż w przypadku produktów generowanych przez projektantów.

Epirot Ludvik Nekaj  z Crowdsourcing Week z Singapuru zaprezentował różnice pomiędzy otwartymi i zamkniętymi metodami tworzenia nowych rozwiązań. Najlepszym przykładem tego typu działań może być Starbucks, która poprzez portal MyStarbucksIdea.com pozyskała (do chwili obecnej) 100 tys. pomysłów od swoich klientów. DELL dzięki platformie Idea Storm pozyskał 13 tys. pomysłów z czego wdrożył 400 a w jeden z projektów LEGO zaangażowało się 10 tys. użytkowników. Z kolei 25% wszystkich nowych produktów Procter&Gamble pochodzi z , w rezultacie czego nastąpił wzrost wskaźnika sukcesu w postaci nowych produktów z 15% do 50%.

strona Idea Storm

 

Karsten Wenzlaff z niemieckiego prywatnego instytutu badawczego ikosom, zaprezentował ideę otwartości w szerszym kontekście zmian gospodarczych. Podkreślił rolę społeczności, „łączenia się” i współpracy. Zachęcił do bardziej efektywnego wykorzystania potencjału społeczeństwa. Pokazał co taka zmiana oznacza dla organizacji (porównanie "nowej" i "starej" orientacji):

  • zaufanie  --  kontrola
  • płaska struktura  --  hierarchiczna struktura
  • wersja „beta”  --  "żadnych błędów"
  • prostota  --  złożoność
  • współdziałanie  --  konkurencyjność
  • dynamika  --  powolność

Polskie doświadczenia w zakresie crowdsourcingu przedstawiła Katarzyna Prus-Malinowska z BZ WBK. Bank Pomysłów to otwarta platforma komunikacji BZ WBK z klientami. Jej celem jest zbieranie pomysłów zmierzających do ulepszenia usług świadczonych przez bank w zakresie bankowości elektronicznej. Serwis umożliwia wyrażanie opinii, pomysłów, sugestii, komentowanie innych wpisów. Bank otworzył się na współtworzenie. Na portalu zarejestrowanych jest obecnie 7 tys. użytkowników, zgłoszono 4 tys. pomysłów, z czego 500 zostało wdrożonych (tj. 13%) oraz prawie 10 tys. komentarzy równie cennych jak same pomysły. W ciągu miesiąca portal odwiedza ok. 70 tys. użytkowników. Dane te pokazują, że włączanie społeczności w proces tworzenia i rozwijania produktu jest możliwe również w naszym kraju.

Do czynników sukcesu crowdsourcingu zaliczyła m.in. otwartość firmy, interakcję ze społecznością i wdrożenie rozwiązania. Potrzebna jest też wizja tego jak będzie przebiegać proces innowacji aby nie stracić pomysłów (najlepiej aby powiązana była ze strategią firmy).  Ważna jest grupa docelowa, która powinna znać nasz produkt i będzie chciała wejść z nami w interakcję a także będzie potrafiła komunikować swoje oczekiwania. Z kolei osoby zajmujące się tym obszarem w firmie powinny posiadać skłonność do ryzyka, być otwarte, kreatywne, chcące się uczyć, rozwijać. powinna jasno sprecyzować komunikat do społeczności isystematycznie pobudzać jej kreatywność i zaangażowanie poprzez formułowanie nowych, konkretnych zadań. musi być tez przygotowana na sytuacje kryzysowe, np. kiedy internauci zbyt długo czekają na wdrożenie zgłoszonego pomysłu. Użytkownicy chcą prowadzić dialog oparty na autentyczności dlatego ważne jest aby spełniać obietnice. Jeśli nie jest możliwe wdrożenie pewnych rozwiązań lub można to zrobić jedynie częściowo, trzeba to społeczności komunikować. Taki proces buduje więzi - bezcenny aspekt współpracy.

Ludzie angażują się w proces współtworzenia bo czują, że „mają wpływ”, pobudza ich kreatywność, daje im satysfakcję to, że ich pomysły stanowią jakość dla firmy.

Wsłuchanie się w głos społeczności, zrozumienie jej potrzeb i doświadczeń przekłada się także na wymierne korzyści dla firmy:

  • lojalnościowe – buduje się i umacnia więzi z klientami,
  • wizerunkowe – postrzegana jest jako skłonna do dialogu
  • oszczędnościowe – aktywni klienci angażowani są do testów
  • sprzedażowe – zyskuje „adwokatów”, zadowoleni klienci będą ją polecać co przekłada się na wielkość sprzedaży.

Bardzo często aktywność społeczności stanowi doskonałą inspirację dla pracowników firmy.

Crowdsourcing wykorzystywany jest również do budowania zaangażowania obywatelskiego. O projekcie „Otwarte Zabytki” opowiedziała Katarzyna Werner z Centrum Cyfrowego Projekt: Polska.

Otwarte Zabytki to baza wiedzy o polskich zabytkach, publiczny zasób w którym znajduje się ok. 42 tys. obiektów. W 2011 r. w celu udostępnienia wiedzy o polskich zabytkach i zaangażowania społeczeństwa do działań na rzecz ich ochrony otwarto dostęp do rejestru szerokiej publiczności. Wszystkie efekty projektu publikowane są w sieci na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach, co oznacza, że można z nich swobodnie korzystać, modyfikować je, kopiować i udostępniać innym.

Otwarty funkcjonowania umożliwia zarówno zbieranie rozproszonej lokalnej wiedzy do której dostęp często jest utrudniony jak i redukuje komunikacji i koordynowania prac. Jednocześnie jest to nowa forma zaangażowania obywatelskiego dla wspólnego dobra.

Baza budowana jest na kształt „zabytkowej Wikipedii”. Cały czas jest uzupełniana, rozwijane są kolejne funkcjonalności (m.in. opisy, tagi, fotografie, wydarzenia historyczne).Wokół portalu animowane są dodatkowe ciekawe działania jak np. gry miejskie, wycieczki z przewodnikami, konkursy mające na celu zwrócenie uwagi i zainteresowanie społeczności prowadzoną bazą.

Strona Otwarte Zabytki

 

Crowdsourcing jest także skutecznym narzędziem do realizacji ów reklamowych. Doświadczeniami ze współpracy Liberty Direct i platformy crowdsourcingowej MillionYou.com w przygotowaniu reklamy nt. ubezpieczeń podzielił się Rafał Karski z Liberty Direct.

We wrześniu 2012r. ogłosiła konkurs na przygotowanie spotu reklamowego, który miał 1) reklamować usługi ubezpieczeniowe firmy oraz 2) komunikować przyjemność podróżowania. W ciągu kilku miesięcy nadesłano 153 filmy zrealizowane w różnych konwencjach. Jakość nadesłanych ów, poziom kreatywności, nieszablonowość podejścia i różnorodność technik wykonania prześcignęły najśmielsze oczekiwania organizatorów. Trzem zwycięskim filmom „Podła Góra”, "Drobne stłuczki” i „Pozwól sobie” przyznano nagrody finansowe. Finał kampanii na portalu YouTube odbył się 31 marca 2013r. Efekt to prawie 500 tys. wyświetleń wszystkich ów w Internecie. Zwycięski wyemitowano w TV – zobaczyło go 7 mln osób.

Liberty Direct jako pierwsza z branży ubezpieczeniowej wykorzystała crowdsourcing w działaniach marketingowych. W realizacji tego projektu niewątpliwie ważna była swoboda podejmowania decyzji po stronie firmy i przyzwolenie na realizację zupełnie nowego, niestandardowego działania.

Dla firmy VOX, producenta mebli, współtworzenie produktów z użytkownikami w ramach filozofii design-thinking to codzienność. Do pracy w multidyscyplinarnych zespołach zapraszają użytkowników mebli, projektantów, naukowców, psychologów, socjologów – ludzi, którzy wiedzą jakie zmiany zachodzą w społeczeństwie ale też ludzi, którzy zajmują się produkcją, finansami, marketingiem. Dzięki temu świat designu konfrontowany jest ze światem biznesu a wypracowywane rozwiązania są nowe a jednocześnie najbardziej optymalne. W ramach projektu Young Users by VOX komunikuje się i zleca zadania na portalu społecznościowym. Interakcja z użytkownikiem dokonuje się również poprzez program do projektowania VOB-BOX. Z kolei w ramach projektu 4 You by VOX zapytała użytkowników do czego służy łóżko. Odpowiedzi było kilkadziesiąt i jak można się domyślać, były bardzo różne. Dzięki temu prostemu zabiegowi pojawiły się jednak nowe pomysły, które zostaną wprowadzone do produkcji.

Powyższe przykłady pokazują, że dzięki crowdsourcingowi zyskuje nie jeden ale tysiące zespołów kreatywnych. Jeśli ktoś chce posłuchać głosu klientów to dzięki nowym narzędziom może to zrobić lepiej niż kiedykolwiek.

Najistotniejsze w tym procesie jest sformułowanie dobrego pytania – dobrze zadane pytanie to dobre odpowiedzi. Jednocześnie należy sobie uświadomić, że społeczność nie wykona pracy za firmę, ona może jedynie w tym pomóc. Nie ma też znaczenia jak duża jest to grupa, znacznie ważniejsze jest to kim są te osoby, czy mają już jakiś dorobek twórczy. Przede wszystkim jednak należy dać szansę użytkownikom na włączenie się w projektowanie nowych produktów. Czasem interesujące nas społeczności są już obecne w Internecie i wystarczy jedynie do nich dotrzeć bez konieczności organizowania specjalnych akcji. Dokładna analiza wypowiedzi użytkowników na forach internetowych, blogach i portalach to z pewnością cenne źródło wiedzy dla firmy. Ważne aby dostrzec potencjał kreatywności w społeczeństwie a swojej firmie pozwolić na większą otwartość i swobodę działania. Skorzystają na tym obie strony. zyska nowe pomysły, innowacyjne rozwiązania i promocję, użytkownik zaś ciekawe wyzwania, prestiż, zaangażowanie, przynależność do społeczności i możliwość wymiany doświadczeń.

Materiały video z prelekcji Epirota Ludvika Nekaja, Założyciela Crowdsourcing Week z Singapuru, Karstena Wenzlaffa, CEO ikosom z Niemiec i Shelley Kuipers, CEO Chaordix z Kanady oraz polskich prelegentów znajdują się na stronie millionyou.net.

 

Więcej na temat nowych trendów tutaj

Autor:Agnieszka Katowicz 


powrót | do góry | strona główna | kalendarium | regulamin serwisu | pliki cookies | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości